Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2023
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2023
Wydarzenia z poprzednich miesięcy znajdują się w zakładce   Archiwum
(kliknij aby wejść)

wrzesień 2022 - grudzień 2023

Uwaga!
Aby mieć pewność, że oglądasz najświeższą wersję aktualności odśwież stronę klawiszem F5.
 
Dnia 6 grudnia 2022 r.  młodzi Mikołaje oraz przemiłe Mikołajki, Śnieżynki i Reniferki
z naszej szkoły, odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego „Kolorowa Kraina”
przy ul. Sikorskiego oraz ul. Przedszkolnej w Strzelinie, sprawiając im wielką radość.


zdjęcia

Ostatni dzień VIII Strzelińskiego Festiwalu Nauki
5 grudnia odbyły się ostatnie spotkania w ramach VIII Strzelińskiego Festiwalu Nauki organizowanego w naszej szkole. Wykład pt. „Co słychać w Helsinkach?” dla naszych gości ze szkół podstawowych wygłosił P. Dariusz Stępień, nauczyciel geografii, etyki i warsztatów dziennikarskich w naszym Liceum, a także podróżnik, autor książki „Trzy światy”. Po wykładzie goście uczestniczyli w warsztatach naukowych z przedmiotów humanistycznych i języków obcych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.
VIII Strzeliński Festiwal Nauki dobiegł końca. Był to czas zdobywania wiedzy poprzez działanie i współpracę. Dziękujemy wszystkim za udział w tym edukacyjnym wydarzeniu.
Do zobaczenia w następnym roku!
zdjęcia
Podziękowanie za udział w VIII Strzelińskim Festiwalu Nauki

W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę podziękować wszystkim gościom przybyłym na VIII Festiwal Nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.  To był dla nas zaszczyt, gościć w murach naszej szkoły gości specjalnych - pracowników naukowych uczelni wyższych i instytucji naukowych: Panią dr Martę Sochocką z Państwowej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu,  Pana dr Janusza Łacha z Uniwersytetu Wrocławskiego, Pana dr inż. Piotra Chohurę z Uniwersytetu Przyrodniczego, Pana dr. inż. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Przemysława Bąbelewskiego, Pana dr. hab. inż. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Bartosza Jaweckiego oraz tak licznie przybyłych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych naszego powiatu.

Dziękuję Dyrektorom szkół podstawowych i Rodzicom uczniów za zgodę na udział młodzieży w VIII Festiwalu Nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie oraz nauczycielom za organizację wyjścia na wykłady i zajęcia warsztatowe w naszym Liceum.

Cieszymy się ze wspólnych wykładów, warsztatów i wspólnie spędzonego czasu na zajęciach naukowych. Życzymy wszystkim wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Festiwalu Nauki w następnym roku.
Z wyrazami szacunku
Beata Kudła - dyrektor szkoły


 
VIII Strzeliński Festiwal Nauki dla uczniów szkół podstawowych
4 grudnia w naszym Liceum w ramach VIII Strzelińskiego Festiwalu Nauki odbyły się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Strzelińskiego. Licznie przybyłych uczniów szkół podstawowych przywitała dyrektor szkoły
P. Beata Kudła i wicestarosta Powiatu Strzelińskiego P. Marek Mierzwiński. Gościem specjalnym w dniu dzisiejszym był dr. hab. inż. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu P. Bartosz Jawecki, który w swoim wykładzie mówił o kamieniołomach w krajobrazie Ziemi Strzelińskiej. Po wykładzie uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w interesujących warsztatach poświęconych naukom przyrodniczym, matematycznym i przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzili nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego wraz ze swoimi asystentami - uczniami.


zdjęcia

Szanowni Państwo,

pragniemy zachęcić uczniów Państwa Szkoły do udziału w IX edycji konkursu „O Złoty Indeks PK”. Rywalizacja w ramach jednej z czterech dyscyplin jest doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy, ale także zdobycia dodatkowych punktów w rekrutacji na studia na Politechnikę Krakowską - jedną z najlepszych uczelni technicznych, która oferuje studia I stopnia na ponad 30 kierunkach. Laureat konkursu może uzyskać nawet 200 punktów rekrutacyjnych.
W załączeniu przekazujemy list od Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Szaraty, a także plakat wydarzenia, z prośbą o rozpropagowanie wiedzy na temat konkursu wśród maturzystów Państwa Szkoły. Wszystkie szczegóły związane z konkursem „O Złoty Indeks PK” znajdują się na stronie: https://indeks.pk.edu.pl/

Z wyrazami szacunku
mgr Anna Chmura
Kierownik działu promocji
tel. + 48 12 628 24 31, tel. kom. + 48 607 807 997
 
Etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki odbędzie się w poniedziałek, 4 grudnia o godzinie 12.30 w sali lekcyjnej przy szatni
 
II dzień VIII Festiwalu Nauki
W piątek 2 grudnia odbył się w naszym Liceum drugi dzień VIII Festiwalu Nauki. Gośćmi specjalnymi byli dziś P. dr inż. Piotr Chohura z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz P. dr Janusz Łach z Uniwersytetu Wrocławskiego. P. dr inż. Piotr Chohura wygłosił wykład o zdrowych i kolorowych warzywach, ich walorach odżywczych i smakowych, a P. dr. Janusz Łach opowiadał o swojej wyprawie w Himalaje Nepalskie, przedstawił walory przyrodnicze i turystyczne tej części świata. Oba wykłady były niezwykle ciekawe. Dziękujemy gościom specjalnym za przybycie na nasze zaproszenie i uświetnienie Strzelińskiego Festiwalu Nauki.
zdjęcia
30 listopada rozpoczął się VIII Strzeliński Festiwal Nauki organizowany w naszym Liceum we współpracy z pracownikami naukowymi uczelni wyższych i instytutów naukowych dla uczniów liceum i szkół podstawowych z Powiatu Strzelińskiego. Gościem specjalnym była dziś P. dr Marta Sochocka z Instytutu Immunologii Państwowej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, która  wygłosiła wykład na temat „Mikrowładcy świata - o największych epidemiach w dziejach ludzkości”. Gościem specjalnym był także P. dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, prof.  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który w swoim wykładzie wyjaśnił, dlaczego drzewa są nam potrzebne. Przedstawiciele Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie opowiadali o wykrywaniu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych. To dla nas zaszczyt gościć pracowników naukowych w murach naszej szkoły.
Tegoroczny Festiwal Nauki dyrektor szkoły P. B. Kudła dedykowała niedawno zmarłemu Ś.P. Panu Piotrowi Rozenkowi, nauczycielowi naszej szkoły, byłemu dyrektorowi, zaangażowanemu samorządowcowi, który od początku mocno wspierał organizację Festiwalu Nauki w naszej szkole i brał aktywny udział w każdej edycji Festiwalu prowadząc wykłady i warsztaty dla uczniów.
VIII Strzeliński Festiwal Nauki otworzyła dyrektor szkoły P. Beata Kudła i P. Marek Mierzwiński wicestarosta Powiatu Strzelińskiego.


zdjęcia   
   
Uczniowie klas biologiczno-chemicznych wraz z nauczycielami biologii uczestniczyli w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Wydział Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego.
Ponadto uczniowie zwiedzili wydział i zapoznali się z ofertą uczelni
zdjęcia
22 listopada przedstawiciele klasy 2D uczestniczyli w warsztatach w ramach Strzelińskiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno- gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie strzelińskim. Podczas II konferencji warsztatowej drugoklasiści dokonywali diagnozy środowiska społeczno - gospodarczego w powiecie strzelińskim w kontekście infrastruktury. Organizatorem spotkania był dyrektor Powiatowego Urządu Pracy - Iwona Engel  i starosta Powiatu Strzelińskiego- Anna Horodyska. Warsztaty prowadziła pani Jadwiga Olszowska-Urban - certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego. Kolejne spotkanie już w styczniu.zdjęcia20 listopada klasa IIIC wraz z opiekunami uczestniczyła w interesujących zajęciach na Politechnice Wrocławskiej. Wydarzenie zaplanowano w ramach VIII Festiwalu Nauki organizowanego przez naszą szkołę. Uczniowie wysłuchali wykładu, a następnie pracowali w laboratoriach, zdobywając wiedzę od pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.
Podczas wizyty na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, Fotoniki
i Mikrosystemów przeprowadzono dwa warsztaty.
Pierwszy z nich to zajęcia z klocków elektronicznych, gdzie uczniowie poznali zasadę działania konstruowanych urządzeń, w tym  symulacje komputerowe (LTSpice) oraz projektowanie płytek obwodów drukowanych (Eagle) wraz z technologiami wykonywania płytek. Warsztat przeprowadził mgr inż. Grzegorz Klubiński.

Kolejne warsztaty z zakresu montażu z wykorzystaniem technologii lutowania układu multiwibratora dwustanowego astabilnego przeprowadzili dr inż. Arkadiusz Dąbrowski oraz dr inż. Krzysztof Stojek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych wykładowców, którzy zaprosili nas na zajęcia i podzielili się z nami swoją ogromną wiedzą! Każde spotkanie z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej jest dla nas cennym doświadczeniem, niezapomnianą lekcją i przygodą. Serdecznie dziękujemy P. dr inż. Krzysztofowi Stojkowi, który zadbał o każdy szczegół spotkania i prodziekanowi ds. studenckich P. dr inż. Damianowi Nowakowi za zaproszenie na uczelnię.

zdjęciaUWAGA !!!
Dnia 29 listopada 2023 r. (środa)
ze  względu na posiedzenie Rady Pedagogicznej skrócone zostają następujące lekcje:
5 lekcja - 11.40 - 12.15
6 lekcja - 12.20. - 12.55
7 lekcja - 13.00 - 13.35
8 lekcja - 
13.40 - 14.15

 
Informacja o dostępie do wsparcia
Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.
https://dokumenty.mein.gov.pl/abe046f0-ad40-404d-ab4e-97a8c2dee8b6/ramkapomocowa.png 
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Dnia 13 listopada 2023 roku, w bibliotece szkolnej, został zorganizowany Konkurs okazji Święta Biblioteki. Celem konkursu było kształcenie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego oraz stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności.
Do konkursu zaprosiliśmy licealistów, których zadaniem by
ło zaprezentowanie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej pt. Nad Niemnem. W konkursie wzięło  udział 14 uczniów.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce:  Dominik Nahaj
ło z klasy  IIb
II miejsce:  Karolina Paszek z klasy  Ib
III miejsce:  Julia Maso
ła klasy  Ib
Wszystkim uczniom dzi
ękujemy za chęć współzawodnictwa i sprawdzenia się, a zwycięzcom życzymy sukcesów.


zdjęcia

Delegacja z naszej szkoły brała udział w uroczystych obchodach Święta
Niepodległości 11 listopada.zdjęcia
10 listopada br w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel przygotowany został przez klasę II D.
zdjęcia
Uwaga!
Dnia 16.11.2023r.  (czwartek) o godz. 16.30
zapraszamy 
na spotkania  Rodziców z Wychowawcami.
Zebrania odbędą się w następujących salach:
Klasa Wychowawca Sala
I A
Bożena Buła 114
I B
Jolanta Burtin 210
I C
Barbara Razik 305
I D
Aleksandra Rajewska 307
I E
Dorota Wieruszewska 212
II A
Iwona Filipek 304
II B
Aleksandra Bombas 207
II C
Karolina Zawierucha 309
II D
Beata Malska 109
II E
Michał Bieniek 108
III A
Dariusz Stępień 302
III B
Małgorzata Kaczmarek 110
III C
Anna Kloc 107
III D
Magdalena Kwiatkowska-Kłys 202
IV A
Emilia Kwiatkowska 205
IV B
Magdalena Mróz-Pacia 213
IV C
Ewelina Barabach 209
IV D
Agnieszka Nowotyńska 306 
UWAGA!!!
DNIA 10 listopada 2023 r. ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Klasy pierwsze  i czwarte uczestniczą w apelu na 3 godzinie lekcyjnej.
Klasy drugie i trzecie uczestniczą w apelu na 4 godzinie lekcyjnej.

OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY!
 
   
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły/Placówki do udziału w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „Chrzest Polski".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 listopada 2023 r.

Każde społeczeństwo i każda jednostka powinna czuć więź ze swoją Ojczyzną, powinna być świadoma swojej historii i swoich korzeni. Zakorzenienie w historii umożliwia budowanie patriotyzmu, dumy z przynależności do własnego Narodu i stwarza poczucie odpowiedzialności ludzi za dobro i właściwy rozwój społeczeństwa.

Fakt przyjęcia ustawy o Święcie Chrztu Polski daje nam wyjątkową szansę, aby pokazać korzenie naszej państwowości już w ponad tysiącletniej historii. Cel uważamy za słuszny i istotny - skoro ustanowiono to Święto ustawą - powinno ono być obecne w powszechnej świadomości społeczeństwa. Do tej pory data ta była marginalnie dostrzegana - tylko podczas większych obchodów - co 50 lat (1966 i 2016).

Dzieci i młodzież powinny zapoznać się z tak ważnym wydarzeniem w historii Polski. Realnie przewidujemy, że w wyniku konsekwentnych (rokrocznych) działań Święto zacznie być obecne w świadomości zbiorowej.Więcej informacji na temat konkursu, takich jak regulamin i plakat, znaleźć można pod adresem: www.swietochrztu.pl/4konkurs

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie tego przedsięwzięcia wśród uczniów i nauczycieli.

Jan Klawiter
Prezes Fundacji SŁOWO
 
Pamiętamy…

W pierwszych dniach listopada 2023 r. delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką
P. Barbary Widelskiej i P. Daniela Drużkowskiego wyruszyła na cmentarz parafialny, by odwiedzić groby zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Każdego roku, w ramach akcji „Pamiętamy…” uczniowie zapalają znicze także na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym, przy pomniku Jana Pawła II oraz przy
4 pomnikach bohaterów na terenie miasta.
zdjęcia


Przedstawiciele klas biologiczno-chemicznych z nauczycielami biologii uczestniczyli w sesji referatowo-dyskusyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa we Wrocławiu. Wykłady dotyczyły problemów dzisiejszego rolnictwa i ich rozwiązań poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowych: dronów, sztucznej inteligencji, skanerów gleb, robotów do zbierania plonów, czy zdjęć i map satelitarnych.
Zgłębiliśmy temat, co zrobić, aby zwiększyć produkcję żywności, której z biegiem lat będzie coraz mniej.
A na koniec wysłuchaliśmy wykładu o kaktusach i palmach zimotrwałych, a także drzewkach oliwnych i figowych uprawianych w Polsce.


zdjęcia

4 października uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w VI Edycji „Sprzątamy Dla Polski”. Młodzież z klasy Ild wraz z p. Iwona Filipek i p. Januszem Kowalskim udowodnili, że stan naszego środowiska nie jest nam obojętny, sprzątając Parki Miejski w Strzelinie. Brawo dla młodzieży za piękną postawę.


zdjęcia
Klasa turystyczna 1e pojechała w piątek na targi turystyczne do Poznania. W drodze powrotnej odwiedzili dom Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i zobaczyli pałac w Rogalinie i piękny park z jednymi z najstarszych dębów w Polsce, nazwanych Lech, Czech i Rus. Wycieczka była bardzo udana.

zdjęciaŚlubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, 26 października 2023 r. Następnie apel z okazji święta naszej szkoły.

zdjęciaUWAGA !!!
Dnia 26 października 2023 r. (czwartek)
skrócone zostają następujące lekcje:

7 lekcja - 13.25 - 13.55
8 lekcja -  14.00 - 14.30

 
24 października ruszyły zapisy na Olimpiadę Znajomości Afryki. Kwestionariusz zgłoszeniowy można wypełnić do 30 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!
 

Przypominamy wywiad z Panem Piotrem Rozenkiem przeprowadzony przez uczennicę naszej szkoły Dominikę Ranosz w 2015 roku.

zobacz

   
Szanowni Państwo.
Ze smutkiem informujemy, że w niedzielę 22 października odszedł do wieczności P. Piotr Rozenek - nauczyciel historii w naszym Liceum, nasz przyjaciel, dyrektor szkoły w latach 1997-2002, radny gminny oraz radny Powiatu Strzelińskiego w kadencji 2018-2023, w którym pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.
Ś.P. P. Piotr Rozenek stał się legendą poprzez swoją pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, realizację projektów historycznych, a także stałą obecność w życiu miasta, gminy, powiatu. W swojej pracy dydaktycznej kierował się dobrem ucznia, w pracy polityka -  dobrem każdego mieszkańca powiatu. Jako autor książki „Ulice dawnego Strzelina” znał każdy jego zakątek, historię i ciekawostki związane z różnymi miejscami. Wspaniale opowiadał o wydarzeniach historycznych i o Strzelinie sprzed wielu lat, chętnie dzielił się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. Zawsze pomocny, uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do świata. Wierzył, że dobra wola i dobre chęci mogą wiele zmienić. Był lubianym, szanowanym i cenionym nauczycielem historii, przyjacielem, kolegą, lokalnym politykiem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Niech spoczywa w pokoju.
Serdeczne wyrazy współczucia kierujemy do rodziny i bliskich Zmarłego.
Pogrążeni w smutku: dyrekcja, rada pedagogiczna i pracownicy szkoły 
I e - klasa turystyczna ma za sobą już dwie wycieczki. Pierwsza prowadziła przez piękny zamek w Mosznej, muzeum robotów i bardzo ciekawe muzeum gazownictwa w Paczkowie. Następnie wybraliśmy się na Wieżę Ciśnień w Strzelinie, by lepiej się poznać i miło spędzić czas.zdjęcia


"Ludzie ludziom zgotowali ten los"
Dnia 19 października 2023r., wczesnym porankiem uczniowie klasy 4a i 4d wyruszyli wraz z opiekunami na patriotyczną wycieczkę naukową do jednego z najważniejszych miejsc w historii Polski - Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie była to typowa wycieczka szkolna, gdyż uczniowie odwiedzili największy cmentarz świata, zobaczyli jedno z najsmutniejszych miejsc na świecie, przepełnione ludzką tragedią, barbarzyństwem, nienawiścią i upadkiem człowieczeństwa. Zobaczyli z bliska czym była wojna i jaką cenę płacili i wciąż płacą za nią narody. Nasi uczniowie w refleksji i zadumie zobaczyli Miejsce Pamięci, baraki, rampę, ubrania, cele, zdjęcia, krematorium i inne smutne pamiątki obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Nasza młodzież w skupieniu i powadze należnej temu miejscu zwiedziła teren byłego obozu. Wycieczka ta była na pewno ważną lekcją i młodzież zapamięta ją na bardzo długo.zdjęcia

Drodzy uczniowie,

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Gramy o Życie organizuje zbiórkę książek używanych, które zostaną przekazane na kiermasz podczas obchodów 11 urodzin Stowarzyszenia Gramy o Życie w dniu 29.10.2023 w SP nr 3 w Strzelinie.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji. Książki można przynosić do gabinetu pedagoga szkolnego- s.204 do dnia25 października (przewidziane punkty z zachowania)

 
UWAGA!
DNIA 18 października 2023r. O GODZ. 14.30 w sali 109
ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIOWE POSIEDZENIE
RADY PEDAGOGICZNEJ
W ZWIĄZKU Z RADĄ SKRÓCONE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE LEKCJE:
5. 11.40 - 12.15
6. 12.20 - 12.55
7. 13.00 - 13.35
8. 13.40 - 14.15
 
16 października - Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca  
     
Do Poznania po nagrody!

12 października 2023 r. drużyna reprezentująca naszą szkołę wzięła udział w finale Filmowego Konkursu Historycznego Fundacji Patria Nostra. Julia Rakus (kl. 2B), Agata Ptasińska (kl. 2A) oraz Igor Chort (kl. 2A, nieobecny na uroczystości) znaleźli się w gronie laureatów ze swoim filmem pt. Kłamstwa propagandy sowieckiej. Opiekunem grupy była p. Aleksandra Bombas.

zdjęcia + więcej


12 października 2023 r. odbyły się w auli naszej szkoły warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Strzelińskim z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora, sektora ES, aktywnych mieszkańców Powiatu Strzelińskiego i uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Strzelińskiego. Organizatorem spotkania był dyrektor Powiatowego Urząd Pracy P. Iwona Engel  i starosta Powiatu Strzelińskiego P. Anna Horodyska. Warsztaty prowadziła P. Jadwiga Olszowska-Urban - certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego. W warsztatach uczestniczyło ponad 100 osób. Następne warsztaty zaplanowano na dzień 22 listopada 2023 r.

zdjęcia
13 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony
z otrzęsinami klas pierwszych. Zdjęcia w galerii. Film wkrótce.
zdjęcia
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie w ramach higieny zdrowia psychicznego organizuje 12 Października 2023 Cyber Challenge.

Zapraszamy Wszystkich Uczniów i Rodziców oraz Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych naszego liceum do podjęcia wyzwania.

Sprawdźmy się!!!!!!
 
   
   
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami  na temat dbałości o zdrowie psychiczne, na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku. Jako pierwsza pojawiła się publikacja  „Relacje i aktywna obecność rodziców ratują często życie młodego człowieka, który dziś „być” uważa za coś trudnego do osiągnięcia - czyli trochę o wsparciu rodzicielskim i zdrowiu psychicznym młodych dorosłych”. Zachęcamy do zapoznania się z powyższym tekstem w wolnej chwili - być może dla relaksu…

Tydzień Zdrowia Psychicznego organizowany w dniach od 10-16 października ma za zadanie poszerzyć świadomość , jak ważne jest dbanie o siebie. W ramach obchodów uczniowie mogą wziąć udział w treningach relaksacyjnych. Rodzice i Uczniowie mają możliwość  skorzystania z przygotowanych materiałów psychoedukacyjnych: broszurach, plakatach oraz  dostępnych na stronie szkoły i Facebooku.
więcej


   
My już swoje indeksy mamy :)
Nasza grupa młodych ekonomistów rozpoczęła nowe doświadczenie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pierwsze zajęcia na których stworzyli swój pierwszy wspólny projekt, odgrywając rolę architektów. Nie możemy się doczekać jaka niespodzianka czeka na nas za 2 tygodnie :))

zdjęcia + więcej

Szanowni Państwo,

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku przyjmuje zgłoszenia kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl w zakładce: Komenda>Nabór do służby.

Dokumenty można składać w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia: 74 811 64 23; 74 811 64 20.
 
21 września uczniowie klasy  lll D i III C wraz p. Magdaleną Kwiatkowską-Kłys oraz
p. Agatą Ziółkowską wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie  w ramach Festiwalu Nauki. Uczniowie wcielili się w rolę studentów biorąc udział w dwóch  wykładach dr n.med. Pawła Szewczyka: „Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej - realia, praktyczne możliwości
w utrzymaniu prawidłowej masy ciała” oraz „Miejsce żywienia i suplementacji 
w poprawie jakości snu”. Poza miło spędzonym czasem wszyscy uczestnicy zdobyli mnóstwo praktycznych informacji na temat zdrowego trybu życia.
zdjęcia


Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodzimy 21 września i właśnie dziś nauczyciele biologii wraz z klasą llla uczestniczyli w wykładzie pt. „Jak nanocząstki pomogą w walce z chorobą Alzheimera?”
Dowiedzieliśmy się o nowych możliwościach leczenia chorób neurodegeneracyjnych poprzez zastosowanie nanocząstek złota, które mają niesamowite właściwości: biokompatybilność czy fotoluminescencja.
Podczas kolejnego wykładu staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: Jakimi sposobami atomy i cząsteczki porządkują swój świat?
Zagłębiliśmy się w dziedzinę chemii i biologii odkrywając zależności pomiędzy budową a funkcjami różnych związków, np. białek, które stanowią samoorganizację w mistrzowskim wydaniu.
zdjęcia

20 września uczniowie klasy ID poszli na pierwsze w LO ognisko do Trzech Dębów, gdzie uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych
zdjęcia

13 września 2023 roku uczniowie klas IVa, IVb, IVc i IVd wraz z opiekunami uczestniczyli w Salonie Maturzystów organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Uczniowie wzięli udział w wykładach na temat struktury egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, które prowadzone były przez przedstawicieli OKE. Maturzyści mieli również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną różnych uczelni wyższych.
zdjęcia


18 września 2023 roku delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach miejskich z okazji Światowego Dnia Sybiraka i 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Po modlitwie w intencji zmarłych Sybiraków a także okolicznościowych przemówieniach Prezesa Związku Sybiraków
i Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin delegacja uczniów wraz z opiekunem złożyła kwiaty pod pomnikiem Zesłańców Sybiru.
zdjęcia

Dnia 14.09.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyła się II Międzyszkolna Liga Szachowa Powiatu Strzelińskiego. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE reprezentowało 16 szachistów. W kategorii 2003 i młodsi najlepszymi graczami z LO zostali: Kornelia Szczepańska 2 miejsce, Jakub Cieślik 2 miejsce,
Karol Laszczyński 3 miejsce. GRATULUJEMY!!!
zdjęcia
Uwaga  uczniowie!!!
Wpłaty  na  ubezpieczenie w bezpieczny.pl
w kwocie 74  złotych proszę  wpłacać 
do  15 października 2023 w  sekretariacie  szkoły.
 
   
Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym
i życzymy wielu sukcesów i radości !!!
zdjęcia
Uwaga!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
  odbędzie się  4 września (poniedziałek) 2023 r.
o godz. 8.00 w sali gimnastycznej
 
Uwaga !!!
Przedmiotowe egzaminy poprawkowe
po klasyfikacji rocznej  odbędą się według następującego harmonogramu:

Matematyka 29 sierpnia 2023 r.
- część pisemna - godz. 9.00 - 10.00 , sala 107
- część ustna, godz. 10.45 , sala 107

Język niemiecki 29 sierpnia 2023 r.
- część pisemna - godz. 9.00 - 10.00 , sala 110
- część ustna, godz. 10.45 , sala 110

Podstawy przedsiębiorczości 30 sierpnia 2023 r.
- część pisemna - godz. 9.00 - 10.00 , sala 107
- część ustna, godz. 10.45 , sala 107


 
Uwaga Absolwenci!

Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
odbędą się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Strzelinie.
Prosimy by stawić się na egzamin 40 min. wcześniej    
z dowodem osobistym i  dozwolonymi przyborami.
 
W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki egzaminów maturalnych.
Najlepsi maturzyści w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie to:
Hanna Paluch ze średnim wynikiem 96,8%
Marta Górska ze średnim  wynikiem 95,2%
Małgorzata Romanowska ze średnim wynikiem 91,6%
Wojciech Dziedziński ze średnim wynikiem 91%
Aleksander Kotwica ze średnim wynikiem 90,2%.

Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy zdanych egzaminów, życzymy powodzenia podczas rekrutacji na studia oraz dostania się na wymarzony kierunek studiów. Osobom, które mają egzaminy poprawkowe w sierpniu, życzymy wytrwałości i powodzenia e sesji poprawkowej.
zdjęcia
„Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”. Koh 3,1

W dniu 29 czerwca 2023 r., na mocy dekretu biskupa diecezji wrocławskiej ksiądz Janusz Betkowski zakończył pracę katechety w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie przyjęli tę wiadomość ze smutkiem, ponieważ przez 8 lat pracy w naszym Liceum współpraca księdza Janusza Betkowskiego ze społecznością szkolną była owocna i układała się pomyślnie. Ksiądz Janusz dbał o dobrą atmosferę na lekcji, o rozwój uczniów, współorganizował wyjazdy maturzystów na pielgrzymki na Jasną Górę i aktywnie uczestniczył w życiu szkoły poprzez włączanie się w organizację szkolnych wydarzeń naukowych
i kulturalnych. Dla wszystkich znalazł dobre słowo, uśmiech, motywował do działania, wspierał dobrą radą i udzielał duchowego wsparcia.
Do podziękowań za udaną, owocną współpracę, za każdą katechezę, wspólną modlitwę oraz za wszystkie chwile, które były nam dane razem spędzić dołączamy życzenia wielu łask bożych na nowych drogach do przebycia, wskazanych przez dobrego Boga.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.

 
UWAGA MATURZYŚCI!

DNIA 7 LIPCA 2023 r.  DOSTĘPNE BĘDĄ WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO;
NA SPOTKANIU W AULI SZKOLNEJ O GODZ. 12.00 ZOSTANIE WRĘCZONA NAGRODA DLA UCZNIA Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI MATURALNYMI;
ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, ANEKSY, ZAŚWIADCZENIA  LUB INFORMACJE O WYNIKACH:
ABSOLWENCI Z ROKU 2023 OTRZYMAJĄ  ŚWIADECTWA OD WYCHOWAWCÓW W AULI. POZOSTALI ABSOLWENCI ODBIORĄ DOKUMENTY  W SEKRETARIACIE  SZKOŁY.

ZAPRASZAMY!
 
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
23 czerwca 2023 r.  w auli szkolnej o godzinie 8.30

Po zakończonym spotkaniu uczniowie udają się na spotkania z wychowawcami w następujących salach:
Klasa Wychowawca Sala
I A
Iwona Filipek 304
I B Aleksandra Bombas 207
I C Karolina Zawierucha 309
I D Beata Malska 109
I E Michał Bieniek 202
II A Dariusz Stępień 108
II B Małgorzata Kaczmarek 110
II C Anna Kloc 107
II D Magdalena Kwiatkowska - Kłys 106
III A Emilia Kwiatkowska 205
III B Magdalena Mróz-Pacia 213
III C Ewelina Barabach 209
III D Agnieszka Nowotyńska 306

W CZASIE UROCZYSTOŚCI OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

Serdecznie zapraszamy
 
Uwaga!
W poniedziałek 19 czerwca 2023 r. o godz. 13.45 w sali 109 odbędzie się posiedzenie
Rady Pedagogicznej.

W związku z radą skrócone zostaną o 10 minut godziny lekcyjne:

1 lekcja - 8.00 - 8.35,
2 lekcja - 8.40 - 9.15,
3 lekcja - 9.20 - 9.55,
4 lekcja - 10.00 - 10.35,
5 lekcja - 10.50 - 11.25,
6 lekcja - 11.30. - 12.05,
7 lekcja - 12.10 - 12.45,
8 lekcja - 12.50 - 13.25.
 
7 czerwca br klasy II naszej szkoły bawiły się na zabawie półmetkowej w restauracji "Nad stawami". Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.  
W dniu wczorajszym odbył się w naszej szkole dzień sportu połączony z grą terenową i piknikiem z okazji Dnia Dziecka. Tego dnia nie odbywają się zajęcia edukacyjne, lecz sportowo-integracyjne. Nasza młodzież pięknie uczestniczyła w przygotowanych grach oraz w pikniku. Uczniów odwiedziła tego dnia P. Anna Horodyska - starosta Powiatu Strzelińskiego oraz P. Marek Mierzwiński - wicestarosta. Przedstawiciele Policji wygłosili pogadankę o bezpiecznych wakacjach, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawiła skutki uzależnień i promowała zdrowy styl życia, a przedstawicielki Ochotniczego Hufca Pracy przedstawiły uczniom oferty pracy wakacyjnej i kursów kwalifikacyjnych. Dziękuję Sponsorom i Rodzicom za wsparcie naszej inicjatywy, za wpłaty na konto Rady Rodziców i współorganizację pikniku. Dziękuję P. Aleksandrze i Robertowi Standio za podarowanie chleba, P. Iwonie i Robertowi Papuga za zakup wody mineralnej. Nauczycielom i pracownikom szkoły dziękuję pięknie za zaangażowanie w organizacji Dnia Dziecka za przygotowanie zadań do gry terenowej i grilla w sadzie.

Szanowni Państwo, razem możemy osiągnąć wiele dobrego dla naszych uczniów.

Dziękuję jeszcze raz za wsparcie, za zrozumienie, za obecność w życiu naszej szkoły. Zapraszam do współpracy w następnym roku szkolnym.

Pozdrawiam serdecznie i polecam się pamięci

Beata Kudła - dyrektor szkoły
 
1 czerwca br w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka :)
W tym dniu odbyły się rozgrywki sportowe, gra terenowa i piknik w sadzie szkolnym. Było suuuuper !!!

zdjęcia


"Warszawa da się lubić,Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć.
Tutaj serce można zgubić..." - śpiewał kiedyś Adolf Dymsza. A uczniowie naszych dwóch klas pierwszych - 1 b i 1 c zgadzają się z nim w 100 procentach. Wieczorem, 25 maja, ekipa pierwszoklasistów powróciła z dwudniowej wycieczki do stolicy Polski. Po drodze do Warszawy nasi turyści odwiedzili Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie oraz dworek w Żelazowej Woli, w którym urodził się Fryderyk Chopin.
A w stolicy zwiedzili Centrum Nauki Kopernik wraz z planetarium, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz starówkę.
 
Energetyczny sukces!
Uczniowie naszego liceum zaangażowali się w ogólnopolski projekt pod hasłem "Mistrzowie energii". Wzięło w nim udział bardzo dużo szkół w całym kraju.
Doceniono nasze starania! Znaleźliśmy się w gronie zwycięzców. W czwartek, 25 maja, koordynatorka projektu Pani Karolina Zawierucha, wraz z przedstawicielem uczniowskiego grona, odebrała w siedzibie organizatora konkursu - NASK
w Warszawie nagrodę oraz dyplom.
 
Indeks ma już w kieszeni!
Nasz uczeń Dawid Jaworski z klasy 3 b odniósł niebywały sukces. Znalazł się w grupie kilkunastu w Polsce finalistów XXI Olimpiady Znajomości Afryki 2022/2023. Solidne przygotowanie polegające na zgłębianiu aspektów geograficznych, społecznych, historycznych, kulturowych i misyjnych związanych z Czarnym Lądem otworzyło Dawidowi drzwi do wybranych uczelni w kraju, między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz uczeń otrzymał indeks, który będzie mógł "wykorzystać" po zdaniu matury. Gratulujemy pasji i sukcesu!!!

zdjęcie + więcejUwaga!!!
Dnia 29 maja 2023r.  (poniedziałek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami

      Zebrania odbędą się w następujących salach:
Klasa Wychowawca Sala
I A
Iwona Filipek 304
I B Aleksandra Bombas 207
I C Karolina Zawierucha 309
I D Beata Malska 109
I E Michał Bieniek 305
II A Dariusz Stępień 108
II B Małgorzata Kaczmarek 110
II C Anna Kloc 107
II D Magdalena Kwiatkowska-Kłys 202
III A Emilia Kwiatkowska 205
III B Magdalena Mróz-Pacia 213
III C Ewelina Barabach 209
III D Agnieszka Nowotyńska 306
 
Dnia 12.05.2023r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyło się ostatnie z cyklu spotkanie młodzieży szkół średnich pt. ,,Śniadanie Mistrzów".
W spotkaniu jak dotychczas uczestniczyli uczniowie klasy IIIB Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.

zdjęcia + więcej


Informujemy, że z okazji Dnia Dziecka 2023 Rzecznik Praw Dziecka organizuje konkurs fotograficzny pt. „Zrób zdjęcie przyjaźni”.
Termin zgłaszania prac mija 26 maja 2023 r.

więcej

Dnia 4 maja br. w naszej szkole odbyła się matura z języka polskiego.
zdjęcia
   
Absolwenci !!! Trzymamy kciuki !!!  
Dnia 3 maja 2023 r.  delegacja z naszej szkoły brała udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.
zdjęcia
28 kwietnia br odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkoły przez klasy czwarte.
zdjęcia


PILNE!!!
PROSIMY O PILNE PRZYNOSZENIE FOLII NA PORTIERNIĘ I WPISYWANIE SIĘ TAM NA LISTĘ:
IMIĘ I NAZWISKO I KLASA

Drodzy Uczniowie, szykujemy się aktualnie do Ogólnopolskiego Konkursu MINIPRZEDSIĘBIORSTWO ROKU 2023. Przed nami ogromne wyzwanie, dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą: pilnie potrzebujemy foliówki, reklamówki jednorazowe, bez względu na rozmiar i kolor, jak również ich wartość użyteczną. Mamy pomysł, aby wykonać z nich kilka innowacyjnych produktów, w ramach działań na rzecz środowiska, w tym zrównoważonego rozwoju, a Wy możecie zyskać za nie dodatkowe punkty dodatnie.

my zadbamy o resztę :))
WSPÓLNICY artMart

 
19 kwietnia 2023 nasi uczniowie brali udział w II etapie Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego " Mistrz mapy topograficznej". Konkurs organizowany był przez nauczycieli CKZiU w Strzelinie.

Wiktor Budny uczeń kl. Ia zajął I miejsce w powiecie i zdobył tytuł "Mistrza mapy topograficznej".

Na II miejscu w powiecie uplasował się Karol Laszczyński a na III miejscu - Łukasz Konsencjusz obaj z klasy Ic.

Na podium stanęli uczniowie naszego Liceum. Gratulujemy!!!
 
26 kwietnia br w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Film wkrótce.


zdjęcia


Dnia 21 kwietnia 2023 roku odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz do Rady Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.

Decyzją uczniów LO w Strzelinie nową przewodniczącą szkoły została Izabela Dobrowolska
z klasy IId, a jej zastępcami - Natalia Łątka z klasy Id i Wiktor Budny z klasy Ia.

Natomiast przedstawicielami uczniów w Radzie Szkoły zostali: Izabela Dobrowolska (klasa IId), Konrad Maciąg (klasa IId) oraz Konrad Czerniak (klasa Ib).
 
Dnia 20 kwietnia 2023 roku uczniowie klasy Id wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Krakowa oraz Tyńca. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić najważniejsze zabytki stolicy Małopolski oraz zabytkowe Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.


zdjęcia

Mamy to!!! Nasze szkolne miniprzedsiębiorstwo artMart właśnie otrzymało wspaniałą wiadomość: zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023, jako jedni z 20 finalistów z całej Polski. To ogromny sukces i ciężka praca naszych uczniów.
Trzymajmy za nich kciuki już niebawem...25-26 maj 2023
zdjęcia + więcej

Dnia 25.04.2023 na sali gimnastycznej LO odbył się Finał Szkolnego Turnieju Trójek Koszykarskich. W zawodach wzięło udział 6 ekip. Najlepszą drużyną okazał się team Golden State Warriors w składzie: Maciej Nowak, Dawid Poniewierski, Filip Pater, Filip Telka, Miłosz Józefowski. 2 miejsce zajęła drużyna NBA Kangaroos, 3 miejsce Brooklyn Nets. GRATULUJEMY wszystkim zespołom!!!

zdjęcia
Miło nam poinformować, że uczennice Naszej Szkoły zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zjawiska przyrodnicze” z zakresu przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia.

I miejsce zajęła Julia Rakus - uczennica klasy 1b, III miejsce zajęła Maja Malinowska - uczennica klasy 3a. Gratulujemy!!!

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy prac, która mieści się na II piętrze szkoły.
 
21 kwietnia odbyła się V edycja akcji „Sprzątamy Dla Polski”, w której wzięliśmy aktywny udział. Młodzież z klasy Ic wraz z p. Iwoną Filipek i p. Karoliną Zawieruchą udowodniły, że stan naszego środowiska nie jest nam obojętny, dając dobry przykład najmłodszym, młodzieży, a także mieszkańcom Strzelina.
zdjęcia + więcej
21 kwietnia 2023 w Bibliotece Miejskiej w Wiązowie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: " Młodzież zapobiega pożarom".
I miejsce w grupie szkół ponadpodstawowych zajął Bartosz Kaźmierczak z klasy 3c, który w maju będzie reprezentował naszą szkołę w etapie wojewódzkim.
II miejsce zdobył Miłosz Kluczewski z klasy 4c,
a III Sylwester Pietruszyński również z klasy III c. Wygranym serdecznie gratulujemy!!!
zdjęcia + więcej
21 kwietnia odbyły się w naszej sali gimnastycznej Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Wystawcy przygotowali stoiska z informacjami o ofertach pracy i ofertach edukacyjnych szkół powiatowych. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Gości powitała dyrektor PUP w Strzelinie
P. Iwona Engel i wicestarosta Powiatu Strzelińskiego Pan Marek Mierzwiński.
zdjęcia + więcej
UWAGA!
Dnia 26 kwietnia 2023 r.  w auli szkolnej odbędzie się uroczysty apel
z okazji
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA
Klasy uczestniczą w apelu według następującego harmonogramu:
godz. 9.00 - klasy pierwsze 
godz. 10.00 - klasy drugie i trzecie
W czasie uroczystości obowiązuje strój galowy

 

UWAGA!
DNIA
28 kwietnia 2023 r. O GODZ. 9.00 ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTY
APEL Z OKAZJI UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZEZ  UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH LICEUM.
W APELU BIORĄ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE KLASY III
W czasie uroczystości obowiązuje strój galowy.

 
UWAGA!
DNIA 24 kwietnia 2023r.  o  GODZ. 14.30 w sali 109
ODBĘDZIE SIĘ KLASYFIKACYJNE  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ  POŁĄCZONE ZE SZKOLENIEM CZŁONKÓW ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO POWOŁANEGO
DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO
Skrócone zostaną następujące godziny lekcyjne:
5. 11.40 - 12.15
6. 12.20 - 12.55
7. 13.00 - 13.35
8. 13.40 - 14.15
 
Dzień Otwartych Drzwi
W dniu dzisiejszym 19 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi dla kandydatów na uczniów klas pierwszych w następnym roku szkolnym. Na nasze zaproszenie przybyli uczniowie klas ósmych ze wszystkich szkół podstawowych Powiatu Strzelińskiego, a także z Gałązczyc, Ziębic, Henrykowa i Ząbkowic Śl.
Uczennica kl. IIC Hanna Czajkowska powitała gości piosenką pt. "Prawie udało się"; następnie głos zabrała dyrektor szkoły P. Beata Kudła. Po krótkim powitaniu 
P. Dariusz Stępień zaprosił uczniów na interesujący wykład z geografii na temat głodu na świecie, a chętni mogli skosztować jedzenia przyszłości :). Liczna grupa ósmoklasistów uczestniczyła także wielu interesujących warsztatach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie i zapraszamy do wyboru oferty edukacyjnej naszego Liceum. Życzymy ósmoklasistom powodzenia na egzaminach.
Do zobaczenia!

zdjęcia + więcej

Dnia 17.04.2023 w PSP nr 3 odbyła się Międzyszkolna Liga Szachowa. Liceum Ogólnokształcące reprezentowała 12- osobowa grupa dziewcząt i chłopców. Najlepsze rezultaty uzyskali: w kategorii szkół ponadpodstawowych Karol Laszczyński 2 miejsce, Jędrzej Buczyński 3 miejsce. Kornelia Szczepańska 3 miejsce Gratulujemy!!!

zdjęcia + więcej


Dnia 18.04.2023r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyło się drugie z cyklu spotkanie młodzieży szkół średnich pt. "Śniadanie Mistrzów".
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze szkół z całego Dolnego Śląska, w tym także uczniowie klasy IIIB Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Strzelinie.

zdjęcia + więcej

W dniu 4 kwietnia odbył się ostatni etap powiatowego konkursu z języków obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Strzelińskiego. Uczniowie walczyli o tytuł Strzelińskiego Poligloty 2023 prezentując swoje umiejętności z dwóch wybranych przez siebie języków obcych. O tytuł Poligloty ubiegało się 40 uczestników z dwóch szkół, z Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelinie. Do etapu ustnego zakwalifikowali się uczniowie, którzy
w powiatowym etapie pisemnym uzyskali co najmniej 70% z każdego języka.

zdjęcia + więcej
W czwartek 5 kwietnia przedszkolaki z grupy Smerfy z Przedszkola Miejskiego "Kolorowa Kraina" odwiedziły naszą szkołę. Na lekcji języka niemieckiego u pani dyrektor złożyły społeczności szkolnej przepiękne życzenia świąteczne. Serdecznie dziękujemy małym gościom i wychowawczyni grupy za przybycie, za wyjątkowe, pięknie przygotowane muzyczne życzenia świąteczne i wierszyki. Byliście wspaniali!
A Wasza piosenka pozostanie z nami aż do świąt! Dziękujemy Pani Agacie Gieży, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Strzelinie, dzieciom i wychowawczyni grupy  za piękną kartkę i wiosenne kwiaty, które dzieci przyniosły do naszej szkoły wraz ze swoimi uśmiechami.
Pozdrawiamy i również życzymy wesołych świąt!


zdjęcia + więcej
   
Uczniowie klasy Ic oraz IIIc o profilu politechnicznym uczestniczyli 30 marca w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Politechnikę Wrocławską.

Pierwszym punktem programu była prezentacja Działu Rekrutacji PWr, uczniowie mogli zastanowić się jaki wybrać kierunek i czego spodziewać się po studiach. Na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym uczniowie wzięli udział w ciekawych demonstracjach laboratoryjnych pt. „Wykorzystanie kamery termowizyjnej do badań cieplnych” oraz „Pomiary w mechanice płynów”.
zdjęcia + więcej
W czwartek 30 marca odbyła się akcja profilaktyczna "Stop energetykom" przygotowana przez uczniów klasy IIc i panią mgr Iwonę Filipek. Uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej skutki stosowania napojów energetyzujących
i zaprezentowali skomponowany przez siebie utwór.
zdjęcia + więcej
Dnia 28.03.2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie odbył się etap powiatowy IV edycji konkursu z języka niemieckiego QUIZ - TESTE DEIN DEUTSCH.
Konkurs zorganizowany został przez nauczycielkę języka niemieckiego Magdalenę Kwiatkowską - Kłys, jego adresatem byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w powiecie strzelińskim.  Konkurs miał na celu  rozwijanie umiejętności posługiwania się j. niemieckim, motywowanie do pogłębiania wiedzy i korzystania z dodatkowych źródeł,  stworzenie możliwości zaprezentowania swojej wiedzy, promowanie j. niemieckiego oraz uczniów  w środowisku lokalnym, a także przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
zdjęcia + więcej
Mañana vs Pünktlichkeit czyli o różnicach kulturowych nie tylko w biznesie
Kolejne emocjonujące spotkanie za nami…Tym razem dowiedzieliśmy się czym właściwie jest kultura.. Czym kultury różnią się od siebie.
Dlaczego świadomość międzykulturowa jest nam potrzebna.
zdjęcia + więcej
Uwaga!!!
Dnia 30.03.2023r.  (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami
      Zebrania odbędą się w następujących salach:
Klasa Wychowawca Sala
I A
Iwona Filipek 304
I B Aleksandra Bombas 207
I C Karolina Zawierucha 309
I D Beata Malska 109
I E Michał Bieniek 305
II A Dariusz Stępień 108
II B Małgorzata Kaczmarek 110
II C Anna Kloc 107
II D Magdalena Kwiatkowska-Kłys 202
III A Emilia Kwiatkowska 205
III B Magdalena Mróz-Pacia 213
III C Ewelina Barabach 209
III D Agnieszka Nowotyńska 306
IV A Bożena Buła 114
IV B Jolanta Burtin 210
IV C Aleksandra Rajewska 307
IV D Bartosz Kudła 211
IV E Dorota Wieruszewska 212


 
Szanowni Państwo,
w poprzednich latach absolwenci Państwa szkoły starali się o przyjęcie na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.
Dziś są naszymi studentami, dlatego chcielibyśmy zaprosić również tegorocznych maturzystów na Dzień Drzwi Otwartych, który odbędzie się 1 kwietnia w formie stacjonarnej i online. 

Spotkanie online na platformie zoom rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 2 godziny.
link do spotkania: https://awf-wroc-pl.zoom.us/j/94424862200?pwd=U0dwK1BjZmhucTltcHduSE9OS0xwZz09
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/731300055165348

Spotkanie stacjonarne  rozpocznie się o godzinie 11:00 w budynku P-4 (ul. Paderewskiego 35, Wrocław) i zakończy się wycieczką po kampusie o godzinie 14:30
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/923607498995024

W czasie spotkań przedstawimy kandydatom nasze kierunki i zasady rekrutacji, ponadto podczas spotkania stacjonarnego będzie można porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych kierunków i skorzystać z przygotowanych na stoiskach atrakcji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Państwa uczniom powyższych
wydarzeń w mediach społecznościowych szkoły oraz poprzez dziennik
elektroniczny. W załączniku przesyłam proponowaną treść do wykorzystania w wiadomości do wysłania przez dziennik elektroniczny lub posta w mediach społecznościowych oraz plakaty wydarzenia. Z góry dziękuję za pomoc.

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie/ Best regards,
mgr Anna Olszańska
Biuro Karier i Rekrutacji AWF Wrocław
tel. 71 347 3000
 
Uwaga!

Z największą radością informujemy, że  Dawid Jaworski uczeń klasy IIIB zakwalifikował się do III ogólnopolskiego etapu Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Po etapie wojewódzkim Dawid zajął piąte miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i znalazł się wśród 49 finalistów z całej Polski! Gratulujemy!!!
 
Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła znalazła się w gronie 50 laureatów konkursu „Mistrzowie Energii” - organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Tym samym, otrzymamy  nagrodę w postaci karty podarunkowej
o wartości 2000 zł do wykorzystania na cele edukacyjne!!!
Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do udziału w konkursie!!!!
 
16 marca 2023 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie młodzieży szkół średnich pn. „Śniadanie Mistrzów”.
W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie z miast całego Dolnego Śląska, m.in. Wrocławia, Oleśnicy, Złotoryi, Brzegu Dolnego, Strzegomia, Nowej Rudy, Lubania, Dzierżoniowa. W tym zacnym gronie  znaleźli się także uczniowie klasy IIIb Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie.
zdjęcia + więcej
20 marca 2023 r  w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie maturzystów
z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.
W ramach doradztwa zawodowego uczniowie zapoznali  się ze specyfiką pracy w  policji oraz zasadami rekrutacji. Mieli też możliwość pokonania toru przeszkód, wymaganego na egzaminie sprawnościowym.

zdjęcia wkrótce
 
W dniach 17 i 18 marca nasi uczniowie - wolontariusze - uczestniczyli w akcji Pomagam. której celem jest zbiórka żywności w supermarketach na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia. Akcję zorganizował Caritas - oddział w Strzelinie. Wolontariusze zbierali żywność od darczyńców w supermarketach Netto, Biedronki
i Carrefour.
Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej.
 
Powiatowy konkurs z języków obcych „Bystrzak Językowy”
17 marca odbył się w naszej szkole po raz kolejny powiatowy konkurs z języków obcych dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Strzelińskiego i powiatów ościennych. P. Anna Horodyska - Starosta Powiatu Strzelińskiego objęła konkurs patronatem honorowym. W tym roku oprócz uczniów z naszego powiatu w naszym konkursie wzięli udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gałązczycach oraz
z Żórawiny.

zdjęcia + więcej
Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około półtora tysiąca mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy - te słowa napisane w 23 językach na tablicach współtworzących Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau ujrzeli uczniowie naszej szkoły w czasie zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podejście pod pomnik stanowiło swoiste podsumowanie tego ważnego wyjazdu na największy cmentarz Europy naszej młodzieży z klas: IIIc, IVb, IVd oraz IVe w dniach: 3 marca oraz 17 marca 2023 roku.

zdjęcia + więcej
15.03.2023 r. Nasza szkoła zareagowała na apel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty związany z akcją wspierania polskich misjonarek i misjonarzy (Dominikanki, Bracia Szkolni, Paulini, Oblaci) - którzy budują, wyposażają i uczą w szkołach w najuboższych rejonach Czadu, Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki.

zdjęcia + więcej
Dzień dobry.

Informuję, że od jutra, tj. od 13 marca obowiązuje nowy plan lekcji. Proszę o zapoznanie się ze zmianami na stronie internetowej szkoły w zakładce plan lekcji. Proszę pamiętać o odświeżeniu strony internetowej szkoły i zwróceniu uwagi na datę obowiązywania planu od 13 marca 2023 r.

Pozdrawiam.

Beata Kudła - dyrektor szkoły
 
   

Zachęcamy do przeczytania kolejnego wydania naszej gazetki szkolnej LO NEWS.

gazetka
Ogłoszenie!
Zapraszamy uczniów o udziału w powiatowym konkursie z języków obcych „Strzeliński Poliglota”. Kandydaci do tytułu „Strzelińskiego Poligloty 2023” piszą test
z dwóch wybranych przez siebie języków obcych (jeden język w zakresie kontynuacyjnym, drugi - w zakresie podstawowym).
Testy dostosowane są do poziomu klas I i II, oraz III i IV.
Do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski i język francuski.
          
Uczniowie, którzy napiszą test na 70% punktów możliwych do zdobycia, przechodzą do etapu ustnego. W części ustnej uczniowie prezentują swoje umiejętności w dwóch językach obcych.
Etap pisemny powiatowy - 28.03.2023.
Etap ustny powiatowy - 04.04.2023.


Zakres materiału: podstawa programowa liceum i technikum.
Termin zgłoszeń: 20 marca 2023 r. Przy zgłoszeniu należy podać wybrane języki obce.
Do udziału w konkursie należy zgłaszać się u nauczycieli języków obcych.
Więcej informacji u nauczycieli języków obcych.

Zapraszamy!
Organizatorzy konkursu: B. Kudła, B. Kudła. E. Kwiatkowska, A. Rajewska,
K. Hermans
 
Liceum na zajęciach na Politechnice Wrocławskiej

W środę 8 lutego klasa IIC wraz z opiekunami uczestniczyła w niezwykłej wycieczce edukacyjnej. Tego dnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach na wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów  Politechniki Wrocławskiej przy ul. Długiej. Pracownicy naukowi Politechniki zaprosili naszych uczniów do swoich laboratoriów. Było to niezwyczajne, bardzo owocne spotkanie z nauką. Pracując w grupach pod czujnym okiem pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej uczniowie mieli możliwość uczenia się od najlepszych.zdjęcia + więcej
10 lutego delegacja nauczycieli i uczniów wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w miejskich obchodach 83. rocznicy deportacji Polaków na Sybir. Po wspólnej modlitwie za ofiary tamtych okrutnych czasów oraz po przejmującej prelekcji Prezesa Koła Związku Sybiraków P. Marka Charowskiego przedstawiającej wydarzenia wojenne, historię deportacji i losy Polaków z Kresów Wschodnich wywiezionych na Sybir, złożyliśmy kwiaty pod Obeliskiem Sybiraków, by oddać hołd Polakom zesłanym na Syberię.

zdjęcia
10 lutego 2023 po raz pierwszy w naszej szkole odbyły się zawody szkolne w piłce koszykowej 3x3.

Do turnieju zgłosiło się 18 drużyn męskich i 6 żeńskich. W sumie blisko 90 osób. Rozegraliśmy 60 meczy. Każda z drużyn miała przyporządkowaną nazwę drużyn koszykarskich grających na co dzień w NBA. Zakończyliśmy rozgrywki żeńskie, natomiast po dwie najlepsze drużyny z grup męskich zagrają w grupie mistrzowskiej, która odbędzie się po feriach zimowych. Zawody ku najśmielszym oczekiwaniom organizatorów stały na wysokim poziomie, obfitowały w piękne akcje oraz świetny doping ze strony młodzieży szkolnej.
zdjęcia + więcej
UWAGA!!!
Pani Agnieszka Nowotyńska, nauczycielka języka angielskiego w naszym Liceum, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Wrocławskiej na najlepszego nauczyciela w Powiecie Strzelińskim!!! Wieloma głosami pokonała innych nominowanych nauczycieli.zdjęcia + więcej
10  lutego 2023 r. uczniowie naszego Liceum wzięli udział w Międzyszkolnej Lidze Szachowej Powiatu Strzelińskiego, sezon 2022/2023.
Na podium stanęli reprezentanci naszej szkoły:
I miejsce zajął Karol Laszczyński z kl. IC,
na II miejscu uplasował się Konrad Maciąg z kl. IID,
a III miejsce zajął Miłosz Prorok z kl. IIIC.
Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom zawodów szachowych z naszej szkoły serdecznie gratulujemy i  życzymy kolejnych sukcesów.
 
8 lutego 2023 roku odbyła się I edycja szkolnego konkursu „Zmagania matematyczne”. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas pierwszych. Uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności rachunkowe, konstrukcyjne, a także zdolności logicznego myślenia. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
zdjęcia
8 lutego 2023 r. odbył się po raz kolejny Szkolny Walentynkowy Konkurs Recytatorski
w języku obcym. Organizatorkami konkursu były P. Beata Kudła
i P. Emilia Kwiatkowska.
więcej + zdjęcia
U nas już klimat Walentynkowy :)) Wspólnicy naszego miniprzedsiębiorstwa artMart  pozwolili nam poczuć przedsmak tego święta już dziś, aby każdy kto chciałby obdarować swoich bliskich jakimś drobiazgiem, mógł zaopatrzyć się w urocze prezenciki: serduszka, różyczki, misiaczki oraz wiele innych różności własnoręcznie robionych przez naszych zdolnych przedsiębiorców.... Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę na zakupy, to nic straconego :) artMart pracuje do piątku podczas przerw szkolnych przy auli na pierwszym piętrze, a zamówienia specjalne zbiera przez messengera ...
więcej + zdjęcia
26 stycznia 2023 r., w naszej szkole odbyły się warsztaty pod tytułem „Techniki uczenia się”. Zajęcia przeprowadziła pani Małgorzata Komar, która opowiedziała uczniom o higienie i sposobach organizacji nauki oraz o metodach efektywnego uczenia się, tzn. podała uczniom recepturę na to „jak się uczyć, aby się nauczyć”. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia, czy są wzrokowcami, słuchowcami czy kinestetykami, a także dopasowania - do swojego stylu uczenia się - odpowiednich metod, pomagających w efektywnej nauce. Uczniowie poznali m.in. techniki pamięciowe mnemotechniki, tj. łańcuchowa metoda skojarzeń, akronimy, zakładki liczbowe, mapy myśli czy drzewa wiedzy oraz rozwiązywali, zadane im, ćwiczenia różnymi metodami, aby finalnie wybrać te, dla siebie najlepsze.
 
Dnia 24 stycznia 2023 r. rozpoczęto cykl warsztatów prowadzonych przez p.Annę Tkacz - doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Strzelinie na temat: „To czego możemy być pewni, to zmiany- stosunek do zmiany w kontekście podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów. Jaki kierunek drogi zawodowej obrać?” Program skierowany jest do uczniów klas czwartych.
zdjęcia
28 stycznia 2023 roku w naszym liceum odbył się bal studniówkowy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z części oficjalnej i poloneza.
film
28 stycznia 2023 roku w naszym liceum odbył się bal studniówkowy.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. Film wkrótce.
zdjęcia
Zbieramy nowe doświadczenia…uczymy się od najlepszych…
Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zapoznaliśmy się ze strukturą organizacyjną tej uczelni, zwiedziliśmy kampus, dowiedzieliśmy się o zasadach rekrutacji oraz o tym, że studiowanie to nie tylko nauka.
więcej
+ zdjęcia
Mistrz Ortografii jest jeden:)
Dnia 19 stycznia 2023 roku w CKZiU w Strzelinie odbył się finał XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego, do którego przystąpili najlepsi spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy już z racji przejścia etapów szkolnych są godni miana "Mocarzy Polskiej Ortografii" (Paulina Siwek z klasy II "a", Amelia Smalec z klasy I "d", Karol Michułka z klasy 3 "c" oraz Michał Wróblewski z klasy II "b"). Jednak najwyższe miejsce na podium jest zarezerwowane dla "Mistrza". Znawcą meandrów polskiej ortografii, a tym samym jej "Mistrzem 2022" został uczeń naszej szkoły - Michał Wróblewski:).
więcej
+ zdjęcia
Zaproszenie

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w warsztatach pt. „Techniki uczenia się”, które odbędą się 26.01.2023 r. (czwartek) o godz. 13.25 w sali numer 110.

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, prosimy o informację zwrotną  w bibliotece szkolnej do 25.01.2023 (środa).
 
   
9 stycznia w ramach ogólnopolskiego konkursu pt. "Mistrzowie Energii" uczniowie klasy 2c o profilu politechnicznym pod opieką nauczyciela fizyki - pani Karoliny Zawieruchy, przedstawili klasom pierwszym i drugim prezentację na temat energii, sposobów oszczędzania energii elektrycznej i płynących z tego korzyści.

Następnie każda z klas I i II przygotowała w auli plakaty dot. m.in zdrowych cyfrowych nawyków.

W szkolnym konkursie na najlepiej wykonany plakat pod względem merytorycznym i artystycznym wygrała spośród klas pierwszych -klasa IC, natomiast spośród klas drugich - klasa 2D. Gratulujemy!!!

Na wyniki ogólnopolskiej części konkursu czekamy do końca lutego.

film

zdjęciaApel z okazji Świąt Bożego Narodzenia  - 22 grudnia 2022

zdjęcia

Zachęcamy do przeczytania świątecznego wydania naszej gazetki szkolnej LO NEWS.
gazetka
Życzenia dyrektora ZSO w Strzelinie. Grudzień 2022
film
Świąteczne życzenia od LO Strzelin - Wesołych świąt !!!
film
Sonda świąteczna w LO STRZELIN - Jakie są Twoje  świąteczne marzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia?
film
Świąteczna akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu -„Świąteczna pomoc dla Seniora” zakończona sukcesem !
Dzięki zaangażowaniu uczniów poszczególnych klas oraz nauczycieli, udało się zakupić wszystkie potrzebne rzeczy. Zapakowane prezenty przekazano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, skąd trafią do potrzebującej starszej osoby.

zdjęcia
Nasze szkolne miniprzedsiębiorstwo artMart bardzo ciężko w ten weekend pracowało. Wspólnicy wystawiali się ze swoimi ręcznie robionymi produktami na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ziębicach, następnie w Strzelinie. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć zaangażowanie naszych pracowitych uczniów, zachęcamy do zakupu ich wytworów oraz do śledzenia działań na facebooku artMart oraz na Instagramie  _artMart_2

zdjęciaA kto powiedział, że w szkole trzeba tylko się uczyć? Zabawa też jest ważna :)

zdjęcia

Uwaga!
Dnia
22.12.2022 r.  o godz. 8.30 zapraszamy  uczniów klas I-IV wraz z nauczycielami  do auli na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz  na jasełka w wykonaniu
klasy II C, a następnie na spotkania wigilijne w klasach.
 
Pomocnicy Św. Mikołaja z naszej szkoły udali się z wizytą do Przedszkola Miejskiego w Strzelinie. Sprawili dzieciom wielką radość. Zapraszamy do obejrzenia materiału. 6 grudnia 2022 r.

film
3 grudnia 2022 r. odbyła się 21. zbiórka żywności Caritas pod hasłem  Wolontariusze z naszego Liceum wspierali w tej akcji strzeliński oddział Caritas pełniąc dyżury w czterech supermarketach w Strzelinie. Dziękujemy wolontariuszom za udział w zbiórce. Okazane dobro zawsze wraca.

zdjęcia
W dniu 8 grudnia odbyły się w naszej szkole Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży
i Licealistów w grze w szachy. Organizatorem Mistrzostw było Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne, a sędzią głównym Pan Andrzej Sobolewski. W zawodach wzięło udział 7 drużyn: z PSP nr 3 w Strzelinie, z CKZiU w Strzelinie oraz z naszego Liceum. Na podium stanęły 3 drużyny z naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.


zdjęcia

W dniu dzisiejszym naszą szkołę odwiedził Św. Mikołaj, który przybył do nas z odległej Laponii. W towarzystwie Pani dyrektor Św. Mikołaj przyszedł do każdej klasy, by sprawdzić, czy uczniowie byli grzeczni oraz by poczęstować uczniów i nauczycieli cukierkami czekoladowymi. Wizyta gości była dla wszystkich miłą niespodzianką.
zdjęcia

film
Dnia 6 grudnia 2022 r.  młodzi Mikołaje oraz przemiłe Mikołajki, Śnieżynki i Reniferki
z naszej szkoły, odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego „Kolorowa Kraina”
przy ul. Sikorskiego oraz ul. Przedszkolnej w Strzelinie, sprawiając im wielką radość.

zdjęcia
W dniach 24 - 26 listopada 2022 roku uczniowie klasy 2b - Maja Pawlak, Jakub Pajewski, Michał Wróblewski, Maksymilian Krupa, Jakub Gradus i Wiktor Krauze - uczestniczyli w VII zjeździe Młodzieżowych Klubów Historycznych w Warszawie. więcej
+ zdjęcia
W poniedziałek - 28 listopada 2022 roku, w bibliotece szkolnej, został zorganizowany Konkurs z okazji Święta Biblioteki i Narodowego Czytania. więcej
+ zdjęcia
Dnia 25 listopada 2022 r. grupa uczniów z klasy 4d pod opieką p. Daniela Drużkowskiego oraz doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Strzelinie udała się na wycieczkę zawodoznawczą w ramach Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego do firmy Antolin Silesia w Strzelinie. W ramach tego projektu uczniowie poznali historię firmy, jej strukturę organizacyjną oraz zasady i profil działalności.

więcej
   
Finał strefy wrocławskiej w badmintonie. Wrocław 16.11.2022.
zdjęcia
7 listopada odbyły się szkolne zawody w badmintonie.
- blisko 100 uczestników
- 140 meczy
Zwycięska para damska i męska wzięła udział w kolejnym etapie zawodów 1/2 finału strefy wrocławskiej.
zdjęcia
W dn. 23 listopada gościliśmy w naszej szkole wykładowców z Politechniki Wrocławskiej z Katedry Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów.
Naszymi gośćmi byli dziś: prof. dr hab. inż. Jan A. Dziuban, dr inż. Damian Nowak, dr inż. Rafał Zdunek z Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych
i Optoelektronicznych, mgr inż. Grzegorz Klubiński i mgr inż. Janusz Skrzydłowski
z Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii. To ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny w murach naszej szkoły przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej. P. prof. dr hab. inż. Jan Dziuban wygłosił interesujący wykład na temat miniaturyzacji w kosmosie, P. dr hab. inż. Rafał Zdunek zaprosił uczniów klas politechnicznych na warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji,
a Panowie mgr inż. Grzegorz Klubiński i mgr inż. Janusz Szydłowski zorganizowali warsztaty o funkcjonowaniu układów elektronicznych. P. dr inż. Damian Nowak, prodziekan ds. studenckich
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, w krótkiej prezentacji przedstawił uczniom kierunki oraz możliwości podjęcia studiów na swoim wydziale.

Kolejnym gościem specjalnym VII Strzelińskiego Festiwalu Nauki P. dr inż. Barbara Szczepańska z Katedry Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Uczniowie klas humanistycznych wysłuchali wykładu Pani B. Szczepańskiej na temat „Skąd się wzięli osadnicy na ziemiach odzyskanych?”.
Dzisiejsze wykłady i zajęcia warsztatowe były niezwykle interesujące i inspirujące uczniów do działania. Nasi goście specjalni zadbali o atrakcyjność zajęć.  Był to dzień
pełen wrażeń i nowej wiedzy, a także udanych spotkań licealistów z naukowcami. Udział w warsztatach może zaowocować w przyszłości postępem i dalszym rozwojem nauki i techniki.zdjęcia
   
21.11.2022 roku w ramach VII Festiwalu Nauki odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe prowadzone przez wykładowców z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kreatywnego pisania w języku niemieckim prowadzonych przez panią dr Beatę Giblak oraz konwersacjach na temat sztuki w języku angielskim prowadzonych przez pana mgr Sebastiana Zatylnego. Pan mgr Sebastian Zatylny poprowadził także wykład pt. "Garment industry: Where do our clothes come from? Bangladesh case." Dziękujemy pracownikom naukowym PANSu za udział w Festiwalu nauki i przeprowadzenie warsztatów.zdjęcia
   
18 listopada br. odbył się w naszej szkole drugi dzień VII Strzelińskiego Festiwalu Nauki. Dzień ten poświęcony był naukom humanistycznym. Gościem specjalnym Festiwalu był P. Tomasz Duszyński - dziennikarz, pisarz, autor książek dla dzieci
i młodzieży, powieści i opowiadań z gatunku fantastyki, kryminałów retro, autor legend Ziemi Strzelińskiej, na co dzień dyrektor Publicznej Biblioteki Miejskiej w Strzelinie.
P. Tomasz Duszyński opowiadał podczas swojego wykładu o dawnym Strzelinie, utrwalonym na fotografiach zebranych od mieszkańców Strzelina i opublikowanych w albumie „Ocalić od zapomnienia”. Po interesującym wykładzie uczniowie, którzy pod opieką nauczycieli licznie przybyli ze szkół podstawowych Powiatu Strzelińskiego udali się na warsztaty prowadzone przez nauczycieli naszego Liceum.
zdjęcia
17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelinie odwiedziły naszą szkołę z materiałami informacyjnymi na temat skutków palenia papierosów oraz z aparatem do pomiaru dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

zdjęcia
W dniu 17 listopada w naszym liceum, w ramach Festiwalu Nauki, gościliśmy pisarkę Barbarę Sadurską. Autorka poczytnych książek poprowadziła trzygodzinne warsztaty literackie. Uczestniczyli w nich uczniowie zainteresowani tematem.

zdjęcia


wywiad
VII Strzeliński Festiwal Nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie
w Strzelinie

W dn. 16 listopada br. odbyła się uroczysta inauguracja VII Strzelińskiego Festiwalu Nauki, zorganizowanego przez społeczność szkolną naszego Liceum we współpracy
z pracownikami naukowymi uczelni wyższych. Swoją obecnością zaszczycili nas: P. Anna Horodyska - Starosta Powiatu Strzelińskiego, P. Marek Mierzwiński - wicestarosta Powiatu Strzelińskiego, P. Małgorzata Stachowiak - inspektor oświaty.


więcej


zdjęcia

Uwaga !!!


     Dnia 16 listopada br. (środa) uczniowie klas pierwszych
od 2 do 5 godziny lekcyjnej uczestniczą w części przyrodniczej
VII Festiwalu Nauki.
    O godzinie 9.00 wezmą udział w wykładzie (pod opieką nauczycieli mających lekcje w danej klasie) a od godziny 10.00 do 12.20
w warsztatach.   Wybrane klasy II, III i IV biorą udział w wykładach (w auli szkolnej) według następującego harmonogramu:
godz. 10.10 klasy II A, II B, II C, III C, IV A i  IV E - wykład "Atrakcje turystyczne Azji Południowej"
godz. 11.35 klasy II A, II D, III A, IV A, VI B i IV E - wykład "Niezwykły świat grzybów".

Opiekę nad uczniami w trakcie wykładów sprawują nauczyciele, którzy mają wtedy lekcje w danej klasie.
 
   
10 listopada 2022 r. nasza młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny, pt.:"Droga do Wolności" z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to miało miejsce na sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury.
film
Delegacja z naszej szkoły brała udział w uroczystych obchodach Święta
Niepodległości 11 listopada.
zdjęcia
   
10 listopada 2022 r. w sali widowiskowej Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie odbył się montaż słowno-muzyczny, pt.: "Droga do Wolności" w wykonaniu uczniów naszego Liceum.


zdjęcia
10 listopada br w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel przygotowany został przez klasę III C.
zdjęcia
   
Wystawa
Szkolna biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy pt. ,,Autografy pisarzy”. Pochodzą one ze zbiorów prywatnych pana Dariusza Stępnia. Wystawę można oglądać w czytelni od 07.11 do 15.11.2022 r.
Serdecznie zapraszamy!

zdjęcia
Z okazji Święta Biblioteki i Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek został zorganizowany konkurs, w którym udział wzięli uczniowie klasy I a, I b i II b.
Jednym z zadań biblioteki jest popularyzowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz organizowanie różnych przedsięwzięć, mających na celu rozpowszechnianie czytelnictwa i zapoznawanie uczniów z różnymi tekstami kultury. Z tego względu uprzejmie dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom konkursu:

Patrycji Kucner z klasy II b, za zajęcie I miejsca,

Oliwii Szmigielskiej z klasy II b, za zajęcie II miejsca

oraz

Mateuszowi Jenczelewskiemu z klasy I c, za zajęcie miejsca III.

zdjęcia
Wystawa

Szkolna biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy pt. ,,Autografy pisarzy”. Pochodzą one ze zbiorów prywatnych pana Dariusza Stępnia. Wystawę można oglądać w czytelni od 7.11 do 14.11.2022 r.

Serdecznie zapraszamy
 
4 listopada br. klasa lll a wraz z nauczycielami biologii odwiedzili Wydział Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczniowie zapoznali się
z ofertą uczelni, a także mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach „Szacowanie ryzyka powodzi we Wrocławiu, zmierzenie się ze skutkami zanieczyszczeń i zapobieganiu takim sytuacjom w przyszłości”. 
W dalszej kolejności uczestniczyliśmy w laboratoriach:
- mikrobiologicznym, gdzie pracowaliśmy na mikroskopach fluorescencyjnych, przygotowując i oznaczając organizmy występujące w próbce z oczyszczalni ścieków t.j: skąposzczety, orzęski i niezwykle niesporczaki.
- w laboratorium chemicznym za pomocą spektroskopii oznaczaliśmy zawartość żelaza w badanych próbkach.

zdjęcia
 

program festiwalu
   
   
   
Pamiętamy…..

27 października 2022 r. delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką P. Daniela Drużkowskiego i P. Barbary Widelskiej wyruszyła na cmentarz parafialny, by odwiedzić groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Każdego roku, tuż przed Świętem Zmarłych, w ramach akcji „Pamiętamy…” uczniowie zapalają znicze na grobach byłych pracowników szkoły, na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym, przy pomniku Jana Pawła II oraz przy 4 pomnikach bohaterów na terenie miasta.
zdjęcia
Ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
26 października 2022 r.
zdjęcia
Dnia 21.10.2022 klasa 3a oraz 3d uczestniczyły w wycieczce do Krakowa. Uczniowie odwiedzili Wawel i inne atrakcje pięknego miasta.
zdjęcia
   
W ramach Festiwalu Nauki klasa la wraz z nauczycielami biologii zwiedzili perłę architektury Dolnego Śląska - Pałac w Kamieńcu  Ząbkowickim. Uczniowie poznali historię tego miejsca, a także pełen tajemnic życiorys Marianny Orańskiej - królewny niderlandzkiej, właścicielki pałacu. W drodze powrotnej do Mauzoleum nie traciliśmy czasu na naukę biologii w terenie.
zdjęcia
Nie zapomnijmy tamtych dni. Rusza IX edycja Olimpiady Solidarności.
Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Rejestracja szkół trwa do 15 listopada. Organizatorzy zachęcają całe klasy do wzięcia udziału w etapie szkolnym.
Jak co roku, historia Polski lat 1970-1990, wpisana w kontekst historii Europy, będzie przedmiotem trwających 8 miesięcy zmagań konkursowych uczniów klas III liceów i IV techników. Zwieńczeniem trzy etapowego konkursu oraz warsztatów studyjnych w Gdańsku, będzie koncert ambasadora muzycznego Olimpiady oraz gala finałowa, która odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Gdyni.
Fundacji Centrum Solidarności szczególnie zależy na szerokim upowszechnianiu tej 20-letniej karty historii narodu i państwa, która dała nam wolność i miała decydujący wpływ na obalenie muru, dzielącego naszą część Europy od wolnego świata. To historia,  którą  z dumą powinniśmy przekazywać młodzieży, tak, by dalej trwała w dobrej pamięci kolejnych pokoleń Polaków - mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji, pomysłodawczyni konkursu.

48 finalistów przed egzaminem finałowym weźmie udział w 3 dniowych warsztatach studyjnych. Wszyscy finaliści uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi a  9 najlepszych uczniów otrzyma  indeksy na studia stacjonarne oraz, razem z nauczycielami, nagrody finansowe. Szczegóły na www.olimpiadasolidarnosci.pl <http://www.olimpiadasolidarnosci.pl>

Kontakt dla mediów: Wiktor Nowak
Koordynator Projektów Edukacyjnych
w.nowak@fcs.org.pl <mailto:w.nowak@fcs.org.pl>
tel. +48 798 066 993
 
Uwaga !!!
     DNIA 18.10.2022 r. (wtorek)
uczniowie klas II A, II B,
II C, II D na 4 i 5 lekcji wychodzą w ramach edukacji filmowej do Strzelińskiego Ośrodka Kultury.
Po filmie wracają na 6,7 i 8 lekcję.
Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych według planu.
                           
OPIEKUNOWIE KLAS:
KL II A - Dariusz Stępień, Małgorzata Komar
Kl II B - Małgorzata Kaczmarek, Agata Ziółkowska
KL II C - Anna Kloc, Monika Sadowska
KL II D - Magdalena Kwiatkowska-Kłys, Małgorzata Wójcikiewicz


 
   
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w konkursie
"Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych".
Zapisy u Pani Małgorzaty Kozłowskiej-Bojda i Małgorzaty Bodak

link : https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada
 
14 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony
z otrzęsinami klas pierwszych. Zdjęcia w galerii. Film wkrótce.
zdjęcia
Arachnofobia - (z greckiego: arachne - pająk i phobia - strach) jest jedną z najczęstszych występujących fobii. Mniej więcej jedna na 10 osób w Polsce cierpi na paniczny strach przed pająkami, ale nie uczniowie z naszej szkoły.
Klasa la wraz z nauczycielami biologii uczestniczyli w wystawie pająków i skorpionów. Uczniowie poznali wiele gatunków ptaszników, a także mnóstwo ciekawostek z ich życia i przekonali się na własnej skórze o niezwykłości tych zwierząt.
zdjęcia
Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku
link
Uwaga !!!

     DNIA 11.10.2022 r. (wtorek)
uczniowie klas I A,  I B, I C, I D, II B,
II C, III B, III C, III D, IVA i IV B po czwartej lekcji wychodzą w ramach edukacji kulturalnej do Strzelińskiego Ośrodka Kultury na film „ORLĘTA. GRODNO 39”.
Po filmie wracają na 8 lekcję.
Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych według planu.
        
                                 
OPIEKUNOWIE KLAS:
KL I A - Iwona Filipek, Dorota Drózd-Skorupska
Kl I B - Aleksandra Bombas, Agata Ziółkowska
KL I C - Karolina Zawierucha, Małgorzata Wójcikiewicz
KL I D - Beata Malska, Dariusz Stępień
KL II B- Małgorzata Kaczmarek, Justyna Markowska
KL II C - Anna Kloc, Michał Bieniek
KL III B - Magdalena Mróz-Pacia, Barbara Razik
KL III  C-  Edyta Kramarz, Ks. Janusz Betkowski
KL III D - Agnieszka Nowotyńska, Andrzej Ziółkowski
KL IV A - Bożena Buła, ks. Janusz Betkowski
KL IV B - Jolanta Burtin
 
   
   
4 października odbyła się IV Edycja „Sprzątamy Dla Polski”, w której wzięliśmy aktywny udział. Młodzież z klasy Ia wraz z p. Filipek i p. Kowalskim udowodnili, że stan naszego środowiska nie jest nam obojętny, dając dobry przykład najmłodszym, młodzieży, a także mieszkańcom Strzelina.

zdjęcia
W dniu 21 września uczestniczyliśmy znów w zajęciach organizowanych przez Festiwal Nauki. Uczniowie klasy ll a brali udział w zajęciach laboratoryjnych pt.” Mikrobiologia w medycynie. Metody hodowli i identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych”. Zadaniem uczniów była identyfikacji bakterii metodą Gramma.
Uczestniczyliśmy także w wykładzie i warsztatach na wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
„Mutacje samo zło czy wybawienie”, było tematem naszych zajęć. Podczas zajęć laboratoryjnych oglądaliśmy pod mikroskopem zmutowane osobniki muszki owocowej  Drosophila melanogaster.
zdjęcia
Klasa 1c miała świetną okazję do integracji podczas trzydniowej wycieczki do Karpacza. Jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi!!! Nie możemy doczekać się powtórki!!!
zdjęcia
UWAGA!
DNIA 4 października 2022r. O GODZ. 14.00 w sali 109 ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIOWE POSIEDZENIE  RADY PEDAGOGICZNEJ
W związku z radą skrócone zostaną następujące godziny lekcyjne:
4. 10.40- 11.15
5. 11.25 - 12.00
6. 12.05 - 12.40
7. 12.45 - 13.20
8. 13.25 - 14.00
 
Informujemy, że uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z m-legitymacji. Poniżej publikujemy informacje na ten temat. Zachęcamy do korzystania z m-legitymacji. Pozdrawiamy. Zespół Redakcyjny strony internetowej.

link: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
zobacz
W dniu 19 września klasa llla wraz p. J. Kowalskim i p. I. Filipek wzięli udział
w zajęciach organizowanych przez Akademię Medyczną i Uniwersytet Wrocławski
w ramach Festiwalu Nauki.
więcej
Uwaga  uczniowie!!!

Wpłaty  na  ubezpieczenie w  bezpieczny.pl  
w  kwocie  74  złotych proszę  wpłacać 
do 15 października 2022 roku w  sekretariacie  szkoły.
 
UWAGA!
DNIA
26.09.2019r. (PONIEDZIAŁEK) ODBĘDĄ SIĘ  W SZKOLE SESJE FOTOGRAFICZNE
(ZDJĘCIA KLASOWE, INDYWIDUALNE LUB Z PRZYJACIÓŁMI) DLA WSZYSTKICH KLAS.
ZDJĘCIA WYKONANE ZOSTANĄ PRZEZ FOTOGRAFA ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO EWANGARDA Z ZIELONEJ GÓRY.
HARMONOGRAM SESJI:
GODZINA LEKCYJNA KLASY
1. IVD, IE, IIIC
2. IVC, IID
3. IC, IIB, IIC
4. IVB, IIIA, IIIB
5. ID, IVE, IIID
6. IA, IVA
7. IB, IIA

Uwaga!!!
Proszę, by wychowawcy lub skarbnicy klasowi przekazali do wicedyrektora pieniądze i zamówienia
zdjęć klasowych do 15.11.2021 r.
 
Szanowni Państwo,
Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Kształcimy kadry inżynierskie w różnych dziedzinach na najwyższym światowym poziomie. Inwestujemy w najlepszych kandydatów na studia i najzdolniejszych studentów licząc, że zapewnią Uczelni ciągłość pokoleniową kadry naukowej.
Wszystkich maturzystów zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Politechniki Wrocławskiej. Najzdolniejszym, w tym Olimpijczykom, dedykujemy program „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”, w ramach którego oferujemy stypendium, miejsce w domu studenckim oraz opiekę tutora.

Uczniów klas maturalnych, ale nie tylko, zachęcamy do udziału w konkursie Studium Talent. Uzyskanie tytułu laureata daje dodatkowe punkty rekrutacyjne, a wynik bardzo dobry i celujący gwarantuje przyjęcie na wybrany kierunek studiów bez względu na wartość wskaźnika rekrutacyjnego.

Zapisy ruszają już 15 września (przez internet), a uroczysta inauguracja nastąpi 7 października o 16.00 na Politechnice Wrocławskiej. Szczegóły na:  rekrutacja.pwr.edu.pl

Bardzo dziękujemy za Państwa olbrzymi trud związany z przygotowaniem uczniów do dalszej edukacji i życzymy owocnego oraz spokojnego roku szkolnego 2022/23.Dział Rekrutacji
Politechnika Wrocławska
https://rekrutacja.pwr.edu.pl/
tel. 713204111
 
UWAGA !!!
Dnia 14 września 2022 r. (środa)
ze  względu na posiedzenie Rady Pedagogicznej skrócone zostają następujące lekcje:

5 lekcja - 11.40 - 12.15
6 lekcja - 12.20. - 12.55
7 lekcja - 13.00 - 13.35
8 lekcja - 
13.40 - 14.15
 
UWAGA ABSOLWENCI
Dnia 9 września  2022 r. od godz. 11.00
w Sekretariacie szkoły dostępne będą wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.


 
Uwaga!
Dnia 08.09.2022r.  (czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami według następującego harmonogramu:
godz. 16.30 spotkanie Dyrektora z Rodzicami uczniów klas I w auli szkolnej;
godz.17.00 spotkania  Rodziców klas I - IV z Wychowawcami w klasach.
Klasa Wychowawca Sala
I A
Iwona Filipek 304
I B Aleksandra Bombas 207
I C Karolina Zawierucha 309
I D Beata Malska 109
I E Michał Bieniek 305
II A Dariusz Stępień 108
II B Małgorzata Kaczmarek 110
II C Anna Kloc 107
II D Magdalena Kwiatkowska-Kłys 202
III A Emilia Kwiatkowska 205
III B Magdalena Mróz-Pacia 213
III C Ewelina Barabach 209
III D Agnieszka Nowotyńska 306
IV A Bożena Buła 114
IV B Jolanta Burtin 210
IV C Aleksandra Rajewska 307
IV D Bartosz Kudła 211
IV E Dorota Wieruszewska 212
 
Szanowni Rodzice / Opiekunowie,

informuję, że w czwartek 8 września po spotkaniach z wychowawcami klas oraz wyborach oddziałowych rad rodziców odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (wszystkich rad oddziałowych) z dyrektorem szkoły. Spotkanie zaplanowano w celu wyłonienia przedstawicieli Rady Rodziców (przewodniczący, z-ca przewodniczącego,
sekretarz, skarbnik) i udzielenia informacji o organizacji roku szkolnego
2022/2023. Zebranie odbędzie się ok. godz. 17.50 w sali 205.

Zapraszam

Beata Kudła - dyrektor szkoły
 
Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023
zdjęcia
Uwaga!
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023
  odbędzie się 
1 września (czwartek) według następującego harmonogramu:
godz. 9.00: spotkanie uczniów klas I i II w sali gimnastycznej;
godz. 9.30: spotkanie uczniów klas III i IV z wychowawcami w klasach.
                                              Zapraszamy.

 
   
Uwaga !!!
Przedmiotowe egzaminy poprawkowe
po klasyfikacji rocznej  odbędą się według następującego harmonogramu:

matematyka 26 sierpnia 2022 r.
- część pisemna - godz. 9.00 - 10.00 , sala 107
- część ustna, godz. 10.45 , sala 107

wychowanie fizyczne 29 sierpnia 2022 r.
- część pisemna - godz. 9.00 - 10.00 , sala 107
- część ustna, godz. 10.45 , sala 107
 

Uwaga Absolwenci!
Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne  z matematyki
i języka angielskiego
odbędą się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelinie.
Prosimy by stawić się na egzamin 40 min. wcześniej z dowodem osobistym i  dozwolonymi przyborami.
 
UWAGA MATURZYŚCI!

DNIA 5 LIPCA 2022 r.  DOSTĘPNE BĘDĄ WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO;
NA SPOTKANIU W AULI SZKOLNEJ O GODZ. 12.00 ZOSTANIE WRĘCZONA NAGRODA DLA UCZNIA Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI MATURALNYMI;
ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, ANEKSY, ZAŚWIADCZENIA  LUB INFORMACJE O WYNIKACH:
ABSOLWENCI Z ROKU 2022 OTRZYMAJĄ  ŚWIADECTWA OD WYCHOWAWCÓW W AULI

POZOSTALI ABSOLWENCI ODBIORĄ DOKUMENTY  W SEKRETARIACIE  SZKOŁY.

ZAPRASZAMY!
 
21.06.2022r. uczniowie klasy IIa uczestniczyli w wycieczce do firmy Antolin Silesia
w Strzelinie. Wyjście zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery - OHP w Strzelinie. Uczniowie mieli możliwość poznać historię firmy, jej strukturę
i działalność. Uczestniczyli także w szkoleniu BHP, po którym mogli wejść na halę
i przyjrzeć się procesowi produkcji części samochodowych.

więcej
   
1 czerwca br. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka :)
W tym dniu odbyły się rozgrywki sportowe  i piknik w sadzie szkolnym.
Było suuuuper !!!
film


Dnia 2 czerwca 2022 roku młodzież z naszej szkoły pod opieką Pani Agnieszki Nowotyńskiej brała udział w XII Regionalnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Oławie. Duet w składzie Hanna Czajkowska i Julia Mondrzejewska wywalczyły II miejsce! Serdecznie gratulujemy.
więcej
UWAGA!
DNIA 7.06.2022 r. (wtorek)
ODBĘDĄ SIĘ W SPOTKANIA
UCZNIÓW KLAS TRZECICH Z PRACOWNIKAMI NAUKOWYMI
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Harmonogram spotkań:
Dr T. Drewniak:
- 2 i 3 godz. lekcyjna - klasa  III B (sala 306)
- 4 i 5 godz. lekcyjna - klasa III D (sala 306)
Dr inż. P.Bernat:
- 2 godz. lekcyjna - klasa III C (sala 305)
- 3 godz. lekcyjna - klasa III D (sala 305)
- 4 godz. lekcyjna - klasa III B (sala 305)
- 5 godz. lekcyjna - klasa III E (sala 305)

Proszę nauczycieli, którzy mają w tym czasie lekcje
w wyżej wymienionych klasach o udanie się
z uczniami na spotkanie.
 
1 czerwca br w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka :)
W tym dniu odbyły się rozgrywki sportowe, gra terenowa i piknik
w sadzie szkolnym. Było suuuuper !!!
zdjęcia
1 czerwca to dzień, na który czekają młodsze i starsze „dzieci”. Tego dnia w naszej szkole tradycyjnie organizowany jest dzień sportu połączony ze wspólnym piknikiem w sadzie szkolnym. W tym roku uczniowie mieli do wykonania wiele zadań w ramach gry terenowej, która odbywała się na terenie naszego Liceum. 21 zespołów wieloosobowych rywalizowało ze sobą na czas.
więcej
31 maja 2022 r. odbył się  II etap Powiatowego Konkursu „Strzeliński Geniusz Matematyczny”  dla uczniów szkół podstawowych.  Pierwszy etap konkursu odbył się 28 marca 2022 r. w szkołach macierzystych. Do II finałowego konkursu zakwalifikowało się 14 uczniów.
więcej
+ zdjęcia
30 maja odbyła się w naszej szkole druga tura Dnia Otwartych Drzwi dla kandydatów do klas pierwszych na następny rok szkolny. Tego dnia gościliśmy ok. 150 uczniów klas ósmych szkół z terenu Powiatu Strzelińskiego wraz z opiekunami. Gości ze PSP nr 4 w Strzelinie, PSP nr 5 w Strzelinie oraz SP w Gałązczycach powitała dyrektor szkoły P. Beata Kudła. Po powitaniu nauczyciele naszego Liceum zaprosili uczniów klas ósmych na niezwykle interesujące warsztaty edukacyjne. Uczniowie klasy IIIC i IIID oprowadzali poszczególne grupy uczniów po szkole i odprowadzali na kolejne warsztaty.
Miłym akcentem spotkania z ósmoklasistami był występ wokalny naszych uczniów. Dzień Otwartych Drzwi to doskonała okazja do poznania szkoły i jej oferty edukacyjnej, do zadawania pytań, do spotkania z nauczycielami i uczniami. Mamy nadzieję, że dzień spędzony w murach naszej szkoły ułatwi kandydatom wybór odpowiedniej klasy.
Do zobaczenia!

zdjęcia
PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
DNIA 01.06.2022r. (ŚRODA) ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
NA PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA.

HARMONOGRAM:
GODZ. 9.00 - ROZGRYWKI SPORTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ, GRY REKREACYJNE NA BOISKU SZKOLNYM oraz TERENOWA GRA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS
GODZ.10.00 - WSPÓLNE GRILLOWANIE  W OGRODZIE SZKOLNYM.
 
Uwaga!
Dnia 02.06.2022 r. (czwartek) o godz. 10.00
w auli odbędzie się
spotkanie uczniów klas I B, II B, III B i III D
z
Panią Anną Środoń i Panem Marianem Gwiazdowskim przedstawicielami Koła Związku Sybiraków w Ziębicach. 
Uwaga!
Dnia 27.05.2022r.  (piątek) o godz. 17.00 odbędą się w szkole spotkania z Rodzicami .

Zebrania odbędą się w następujących salach:
Klasa Wychowawca Sala
I B
Małgorzata Kaczmarek 110
I C Anna Kloc 107
II A Emilia Kwiatkowska 205
II B Małgorzata Wójcikiewicz 213
II C Ewelina Barabach 209
II D Agnieszka Nowotyńska 306
III B Jolanta Burtin 210
III C Aleksandra Rajewska 307
III D Bartosz Kudła 211
III E Dorota Wieruszewska 212

Pozostali nauczyciele będą oczekiwać
na Rodziców w pokoju nauczycielskim.
 
Uwaga!
Dnia 20.05.2022r. (piątek) na 2,3,4 lekcji uczniowie klas IA , IB, ID, IIA, IIC, IID, IIIA, IIIC i III D wychodzą do Strzelińskiego Ośrodka Kultury na film pt.: „Kafarnau”

Opiekunowie klas:
Klasa IA - Dariusz Stępień
Klasa I B - M. Kaczmarek
Klasa I D - M. Kwiatkowska-Kłys
Klasa II A - E. Kwiatkowska
Klasa II C - E. Barabach
Klasa II D - M. Komar
Klasa III A - M. Bieniek
Klasa III C - A. Ziólkowska
Klasa III D - B. Kudła

Po filmie uczniowie wracają na 5 godzinę lekcyjną.
 
Miło nam poinformować, że uczennice Naszej Szkoły zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zjawiska przyrodnicze” z zakresu przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia.

I miejsce zajęła Ilona Abrahamowicz - uczennica klasy 3a, III miejsce zajęła Klaudia Kaźmierczak - uczennica klasy 3f. Martyna Rabenda -uczennica klasy 1d, otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy!!!
 
Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji
i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.


Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
więcej
Dnia 4 maja br. w naszej szkole odbyła się matura z języka polskiego.
zdjęcia
   
Absolwenci !!! Trzymamy kciuki !!!  
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie ogłasza nabór do I klasy bezpłatnego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej.
więcej
Dnia 3 maja 2022 r.  delegacja z naszej szkoły brała udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.
zdjęcia
29 kwietnia 2022 odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez klasy trzecie.
zdjęcia
DNIA 29 kwietnia 2022 r. O GODZ. 10.00
ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTY
APEL Z OKAZJI UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZEZ
UCZNIÓW KLAS TRZECICH LICEUM.

W APELU BIORĄ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE KLASY III
W czasie uroczystości obowiązuje strój galowy.
 
UWAGA!
Dnia 26 kwietnia 2022 r.  w auli szkolnej odbędzie się uroczysty apel z okazji
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI  TRZECIEGO  MAJA
Klasy uczestniczą w apelu według następującego harmonogramu:
godz. 9.00 - klasy pierwsze  i drugie
godz. 10.00 - klasy trzecie
W czasie uroczystości obowiązuje strój galowy

 
UWAGA !!!
Dnia 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)
ze  względu na posiedzenie Rady Pedagogicznej skrócone zostają następujące lekcje:

5 lekcja - 11.40 - 12.15
6 lekcja - 12.20. - 12.55
7 lekcja - 13.00 - 13.35
8 lekcja - 
13.40 - 14.15
 
   
6 kwietnia br. odbył się w naszej szkole ostatni, ustny etap powiatowego konkursu
z języków obcych dla uczniów szkół podstawowych „Bystrzak Językowy”. O tytuł Bystrzaka Językowego walczyło 21 uczniów ze szkół podstawowych Powiatu Strzelińskiego. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego, prezentowali wysoki poziom znajomości wybranego języka obcego.
W kategorii język angielski I miejsce w konkursie oraz tytuł Bystrzaka Językowego zdobyła Michalina Kudła ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie, drugie miejsce zajęła Sara Agbduaje ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, a na trzecim miejscu ex aequo uplasowali się Mateusz Jenczelewski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przewornie oraz Łukasz Konsencjusz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie.
W kategorii język niemiecki I miejsce w konkursie oraz tytuł Bystrzaka Językowego zdobył Kacper Kłocko, a drugie miejsce Zuzanna Obrocka - oboje z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie.


więcej + zdjęcia
Dnia 30.03.2022r. W Brzegu Dolnym odbył się Finał Strefy Wrocławskiej Licealiady Młodzieży
w tenisie stołowym. Wśród dziewcząt naszą szkołę reprezentowały: Martyna Mikołajczyk, Nikodema Sarkowicz, Maja Lang. Dziewczęta zawody ukończyły w półfinale. Drużynę chłopców reprezentowali: Stanisław Wnęk, Filip Szumny, Szymon Jurek. Chłopcy zajęli wysokie III miejsce. GRATULUJEMY!!!
 
W dn. 30 marca odbył się II etap konkursu powiatowego „Bystrzak Językowy” organizowany przez nauczycieli naszej szkoły dla uczniów szkół podstawowych.
Do tego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy na etapie szkolnym zdobyli 70% punktów. Do naszej szkoły przybyło 98 uczniów ze szkół podstawowych całego Powiatu Strzelińskiego wraz z opiekunami!  Na test przyjechali także reprezentanci Szkoły Podstawowej w Gałązczycach, z Powiatu Grodkowskiego.


więcej
UWAGA !!!

Dnia 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) ze  względu
na  szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 
5,6,7 lekcja  zostają skrócone o 15 minut,
z 8 godziny lekcyjnej uczniowie są zwolnieni.


5 lekcja - 11.40 - 12.15

6 lekcja - 12.20. - 12.55

7 lekcja - 13.00 - 13.35
 
Uwaga !!!

     DNIA 04.04.2022 r. (poniedziałek)
uczniowie klas I A,  I C, I D, II A,
II C, II D, III C i III E po drugiej lekcji wychodzą w ramach edukacji kulturalnej do Strzelińskiego Ośrodka Kultury na film „Nie jestem czarownicą”.
Po filmie wracają na 6,7,8 lekcję.
Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych według planu.
        
                                 
OPIEKUNOWIE KLAS:
KL I A - Dariusz Stępień, Karolina Zawierucha
KL I C - Małgorzata Komar, Justyna Markowska
KL I D - Magdalena Kwiatkowska-Kłys, Emilia Nawojczyk
KL II A- Emilia Kwiatkowska
KL II C - Ewelina Barabach, Andrzej Ziółkowski
KL II D - Agnieszka Nowotyńska, Małgorzata Wójcikiewicz
KL III  C-  Aleksandra Rajewska, Małgorzata Kozłowska-Bojda
KL III E - Dorota Wieruszewska, Dorota Drózd-Skorupska
 
Wielu starszych ludzi mieszkających we  wsiach na Ukrainie pozostało we własnych domach. Nie chcą ich opuszczać.  Mają przydomowe ogródki, w których do tej pory uprawiali warzywa. Niestety firmy sprzedające nasiona wycofały się na początku wojny z Ukrainy i nie mają co zasiać.  Jednak są możliwości transportu tych nasion nawet w okolice Kijowa. Być może wielu, zamiast iść na tułaczkę, wiedząc, że ma zapewnione jedzenie zostanie we własnym domu. Dlatego organizujemy zbiórkę nasion.  Potrzebne są nasiona pomidorów, marchewki, ogórków, buraków, kapusty, fasoli i inne.  Nasiona można złożyć na portierni szkoły , do księdza Janusza Betkowskiego  albo do. Agaty Ziółkowskiej  Dla nas zakup jednej saszetki to wydatek około 3 zł.  a dla nich to może być kwestia życia. Liczy się czas, gdyż niedługo ruszy wegetacja. Dlatego bardzo proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. . Akcję kończymy 29 marca. Później pakowanie i wysyłka  
   
W dn. 02 marca 2022 r. w czytelni odbył się szkolny Recytatorski Konkurs Walentynkowy Poezji Obcojęzycznej. Organizatorkami konkursy były P. Emilia Kwiatkowska i P. Beata Kudła. Uczestnicy konkursu deklamowali wiersze w języku angielskim i francuskim.
więcej
W dniu 02 marca odbyła się w auli naszej szkoły konferencja etyczna dla młodzieży. Uczniowie naszej szkoły zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwszego dnia w konferencji wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Spotkanie etyczne otworzyła dyrektor szkoły, P. Beata Kudła, która na wstępie poinformowała uczniów o celach wykładu, przedstawiła uczniom rzecznika etyki w naszej szkole
P. Dariusza Stępnia oraz zaprosiła uczniów do wysłuchania prelekcji i zapoznania się z zapisami nowego „Kodeksu Etyki” dotyczącymi uczniów.
więcej
W dniach 28.02-01.03.2022r. Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół  Ogólnokształcących przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie zorganizował akcję zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy.
Reakcja młodzieży była natychmiastowa. Cała społeczność szkolna zaangażowała się w pomoc potrzebującym. Zebrane zostały środki czystości, odzież, lekarstwa, środki opatrunkowe, artykuły dla dzieci, artykuły spożywcze, karma dla zwierząt, pościel oraz koce.
więcej
Dnia 23.02.2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie odbył się etap powiatowy III edycji konkursu z języka niemieckiego QUIZ - TESTE DEIN DEUTSCH.
więcej
Walentynkowy konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej odbędzie się w czwartek 3.03.2022
o godzinie 9.00 w bibliotece szkolnej. Serdecznie zapraszamy!
 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2022
list
Drodzy Uczniowie, Nauczyciel, Rodzice.
Informuję, że Minister Edukacji i Nauki skrócił okres nauki zdalnej do dn. 20 lutego br.
21 lutego, w poniedziałek wracamy do szkoły na zajęcia stacjonarne
Do zobaczenia w szkole.
Beata Kudła - dyrektor szkoły
 
Nauka zdalna

W okresie od 27.01.2022 r.  do 28.01.2022 r. oraz od 14.02.2022 r. do 27.02.2022 r. prowadzony będzie w szkole zdalny tryb nauczania. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem w dzienniku elektronicznym
 
22 stycznia 2022 w naszym liceum odbył się bal studniówkowy. Zapraszamy do obejrzenia  filmów z tego wydarzenia.
CZĘŚĆ OFICJALNA I POLONEZ


TAŃCE
17 stycznia 2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Panem posłem Krzysztofem Śmiszkiem w Sejmie RP. Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem budynku Sejmu a także Pałacu Prezydenckiego.

Wyjazd w całości sfinansowało i zorganizowało biuro poselskie. W wycieczce brali udział uczniowie klas: 3b, 3c, 3d

zdjęcia
   
Dnia 15 grudnia 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelinie odbył się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który wyłonił Mistrza Ortografii 2021 i okazała się nim nasza uczennica z klasy II „d” - Martyna Szczepańska. A tylko o stopień niżej na podium uplasowała się druga nasza uczennica, tym razem z klasy III „d” - Urszula Bocheńska. GRATULUJEMY!!!


więcej

W XVII  Edycji Dolnośląskiego Konkursu Literackiego „My Polacy, my Dolnoślązacy”  o Laur Złotego Pióra ‒- została wyróżniona praca uczennicy naszego liceum - Blanki Duszyńskiej. 

więcej
Prosimy osoby, które złożyły wnioski w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" o zapoznanie się z ważnymi informacjami i o uzupełnienie wniosków o wskazane dokumenty.

dokumenty
Wywiad z prof. dr hab. inż. Janem Dziubanem z Politechniki Wrocławskiej przeprowadzony podczas
VI Festiwalu Nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie 17 listopada 2021 r. Wywiad przeprowadził p. Dariusz Stępień z LO Strzelin.

film
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji wideo z warsztatów przeprowadzonych przez wykładowców Katedry Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, które odbyły się w ramach VI Festiwalu Nauki w naszym Liceum 17 listopada 2021 r.

film
18 listopada odbył się ostatni dzień VI Festiwalu Nauki w Strzelinie. Był to dzień
z literaturą  i warsztatami poświęconymi naukom humanistycznym. Do grupy licealistów dołączyli w dniu dzisiejszym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przewornie.

Gościem specjalnym był Pan Tomasz Duszyński, dziennikarz, pisarz i dyrektor Publicznej Biblioteki Miejskiej w Strzelinie. Nasz gość niezwykle interesująco opowiadał o legendach ziemi strzelińskiej.

więcej
UWAGA MATURZYŚCI!!!
W DNIACH 22- 25.11.2021r. ODBĘDĄ SIĘ PRÓBNE  EGZAMINY MATURALNE
Z PRZEDMIOTÓW ZADEKLAROWANYCHNA POZIOMIE PODSTAWOWYM
ORAZ WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
   Ze względu na sytuację pandemiczną egzamin odbędzie się  z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Proszę pamiętać o obowiązku dezynfekcji rąk, noszeniu maseczek także w czasie całego egzaminu w sali, zachowaniu bezpiecznej odległości. Proszę o przybycie na egzamin
30 minut przed jego rozpoczęciem i udanie się pod wyznaczone sale (proszę niepotrzebnie nie przemieszczać się po szkole).
   Na egzamin zabieracie ze sobą długopis z czarnym wkładem ewentualnie małą butelkę wody, telefony i wszystkie inne niepotrzebne na egzaminie rzeczy proszę zostawić w domu (telefon można zostawić w sekretariacie szkolnym). Okrycia wierzchnie oraz torebki/plecaki będzie można zostawić w wyznaczonym miejscu w sali.
Po zakończonym egzaminie wracacie na lekcje.

   Proszę pamiętać o dowodach osobistych lub innych dokumentach w których znajduje się numer PESEL.

   Proszę pamiętać, że na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby (kaszel, katar, gorączka), których bliscy nie są objęci kwarantanną.

Zachęcamy do wzięcia udziału w egzaminie.
 
17 listopada odbył się w naszej szkole drugi dzień Festiwalu Nauki. Drugi dzień Festiwalu poświęcony jest naukom ścisłym. Tradycją naszego Festiwalu Nauki jest organizacja spotkań młodych ludzi z pracownikami naukowymi uczelni wyższych oraz
z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy dziś w murach naszej szkoły niezwykłych gości
z Katedry Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Swoją obecnością zaszczycił nas P. Marek Mierzwiński - wicestarosta Powiatu Strzelińskiego oraz P. Małgorzata Stachowiak - inspektor oświaty.

więcej
W czwartek 18 listopada 2021r. w ramach VI Festiwalu Nauki odbędą się w naszej szkole warsztaty
z języka niemieckiego, które przeprowadzi Pani dr hab. Alina Dittmann prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

W warsztatach wezmą udział uczniowie klas IIIc, IIId, IIIe, IIIg i IIIh, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego jako języka wiodącego.


Harmonogram warsztatów:

3. lekcja - grupa IIIgh sala 205

4. lekcja - grupy IIIgh i IIIcde sala 205

5. lekcja - grupa IIIcde sala 205
 
10 listopada, już po raz szósty, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotykali się w auli szkolnej z okazji inauguracji VI Strzelińskiego Festiwalu Nauki. Na uroczystą inaugurację przybył wicestarosta Powiatu Strzelińskiego P. Marek Mierzwiński oraz inspektor oświaty P. Małgorzata Stachowiak.
Tegoroczna edycja różni się od wcześniejszych. Rosnąca liczba zachorowań w kraju
i rosnący niepokój przed kolejną falą pandemii  uniemożliwił spotkanie  z młodzieżą szkół podstawowych. Na nasze tegoroczne zaproszenie szkoły podstawowe zareagowały ogromnym zainteresowaniem, zgłoszono 280 uczniów szkół podstawowych do udziału w naszym Festiwalu. Kierując się zdrowym rozsądkiem i nade wszystko zasadami bezpieczeństwa odwołano spotkanie z ósmoklasistami i ich opiekunami. Licealiści spotkali się w gronie gości, by wspólnie celebrować nasze strzelińskie, lokalne święto nauki.
więcej
   
   
9 listopada br w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel przygotwany został przez klasę IIID.

zdjęcia
Informujemy, że nastąpiła zmiana w harmonogramie apelu - 9 listopada 2021 r. 
APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI odbędzie się według następującego harmonogramu:
•       Klasy pierwsze  i klasa III F uczestniczą w apelu na 3 godzinie lekcyjnej,
•       Klasy drugie  i klasa III G uczestniczą w apelu na 4 godzinie lekcyjnej,
•        klasy trzecie A,B,C,D,E,H uczestniczą w apelu na 5 godzinie lekcyjnej

OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY
 
Uwaga!
Dnia 03.11.2021 r. (środa) w auli odbędzie się
Wykład w ramach edukacji prawnej
Temat: "Sposoby na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych" oraz "Mediacja społeczną szansą porozumienia".
Spotkanie poprowadzi
magister prawa Joanna Mackiewicz -Mediator i Doradca Obywatelski

Harmonogram spotkań:
- 3 godz. lekcyjna - klasy  III B i III D
- 4 godz. lekcyjna - klasy I B i I D
- 5 godz. lekcyjna - klasy II B i II D
Proszę nauczycieli, którzy mają w tym czasie lekcje
w wyżej wymienionych klasach o udanie się
z uczniami na spotkanie.
 
Pamiętamy…..
29 października 2021 r. delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką P. Daniela Drużkowskiego i P. Barbary Widelskiej wyruszyła na cmentarz parafialny, by odwiedzić groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Każdego roku, tuż przed Świętem Zmarłych, w ramach akcji „Pamiętamy…”  uczniowie zapalają znicze na grobach byłych pracowników szkoły, na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym, przy pomniku Jana Pawła II oraz przy 4 pomnikach bohaterów na terenie miasta.

zdjęcia

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy Psychologicznej
Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego- s.204

więcej
26 października 2021 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Strzelinie odbyła się uroczystość z okazji święta szkoły. Pod koniec października szkoła obchodzi rocznicę założenia polskiego Liceum, w tym roku była to 76 rocznica powstania Liceum Ogólnokształcącego na ziemi strzelińskiej. Społeczność szkolna gromadzi się w auli,  by uhonorować patronkę szkoły Marię Skłodowską-Curie, ale także po to, by po kilku tygodniach adaptacji w nowej szkole uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły, że będą godnymi naśladowcami wielu pokoleń poprzedników, że będą zdobywać wiedzę, szanować środowisko szkolne i symbole narodowe oraz naśladować patronkę szkoły.
więcej
26 października 2021 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz apel z okazji święta szkoły. Przedstawienie przygotowała klasa III C.
zdjęcia

film wkrótce
Informujemy, że kandydatami do Młodzieżowej Rady Gminy
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie są:
Irmina Król  z klasy III C
Jan Stykowski z klasy III C
Wybory odbędą się w piątek 29 października 2021 roku.
 
Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Strzelin w aktualnościach  jest informacja na temat grantów PPGR
uległa zmian terminu przyjmowania wniosków, oświadczenie załączone do informacji jest wnioskiem.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowymCentrum Projektów Cyfrowa Polska oferuje granty na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Strzelin w ilości uzależnionej od liczby dzieci z rodzin po PPGR uprawnionych do składania wniosków.Wnioski można składać:

- w sekretariatach Szkół Podstawowych (dla uczniów Szkół Podstawowych)

- w sekretariatach Szkół Średnich (dla uczniów Szkół Średnich)

- w sekretariacie Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie (dla uczniów Szkół Średnich)

w terminie do 25 października 2021 r.Uwaga zmiana terminu z 22  października 2021 na 25  października 2021!

według ustalonego wzoru, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Strzelin przez okres trwałości (2 lata od zakończenia projektu). Po tym okresie stanowić będą własność ucznia.

Laptopy/komputery będą wydawane rodzicom/pełnoletnim uczniom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

- laptop/komputer zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej lub szkole średniej

- rodzic/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa/komputera bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją

- rodzic/pełnoletni uczeń zobowiąże się do corocznego okazania laptopa/komputera do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Strzelin lub w miejscu zamieszkania rodzica/pełnoletniego uczenia

Zapraszamy uprawnionych rodziców/pełnoletnich uczniów do składania oświadczeń.

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

WZÓR OŚWIADCZENIA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne TUTAJ
 
W dniu 22 października 2021 (piątek) odbędą się w naszej szkole wybory do SSU

Głosować będzie można w auli szkolnej na przerwach po lekcjach 3, 4, 5, 6

Kandydatki na przewodniczącą szkoły to:

Emilia Kondracka - klasa 1a
Katarzyna Bosiak  - klasa 1b
Martyna Bielamowicz - klasa 2a
Katarzyna Witek - klasa 3c

Programy wyborcze kandydatek są udostępnione na tablicy ogłoszeń na 1 piętrze obok auli
 
   
14 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony z otrzęsinami klas pierwszych. Zdjęcia w galerii. Film wkrótce.
zdjęcia

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na Państwa stronie internetowej oraz przesłanie informacji do uczniów. 
Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do uczniów i studentów.

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/przedsiebiorcaprimus/

Więcej info: https://primus.com.pl/index.php/nasze-dzialania/dzien-z-przedsiebiorca-2021

To spotkanie dla uczniów i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, finansów i rozpocząć swoją przygodę z biznesem.

Pozdrawiam,

Michał Kwaśniewski
 
12 października 2021 r. wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w corocznej akcji sadzenia żonkili organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe „Nadzieja”. Mamy nadzieję, że wiosną pięknie zakwitną. Żonkile symbolizują nadzieję, promują ideę wolontariatu i niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum.
Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje za przyniesione cebulki.Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną:
„Rozpoznaj lekturę po słowie” - konkurs afiszowy, my zamieszczamy tylko jedno słowo, ty kojarzysz ja z odpowiednią  lekturą.
Moje zakończenie” - konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranego utworu.
Mistrz ilustracji książkowej” - konkurs plastyczny na ilustrację okładki do wybranej książki (w tej kategorii dopuszczalne jest wykonanie pracy przez kilka osób).
Szczegóły w bibliotece szkolnej.
Nauczyciele bibliotekarze
 
   
   
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe „Nadzieja”, Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Szkolny serdecznie zapraszają do dołączenia do corocznej akcji „sadzenia żonkili”, która w tym roku odbędzie się 12 października.
W związku z tym, bardzo prosimy każdą z klas o przynoszenie cebulek żonkili
do 11 października ( poniedziałek)- do pedagoga szkolnego s.204 lub na portiernię.
 
W czwartek 30 września na stadionie miejskim odbył się Memoriał im.Krzysztofa Szczegielniaka.  Nasze liceum startowało w dwóch kategoriach.
Zwyciężyliśmy  w każdej z grup.
GRATULACJE!!!
zdjęcia
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,


w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, kontynuując działania prozdrowotne w zakresie promowania zdrowia, aktywności fizycznej, roli profilaktyki zdrowotnej w życiu człowieka oraz organizowania szczepień przeciwko Covid-19, serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”.

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Dolnośląski.

Celem Konkursu jest aktywna promocja szczepień przeciwko Covid-19 prowadzona w działających na terenie województwa dolnośląskiego szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 28 września 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie relacji ze zrealizowanych w szkole działań informacyjno-profilaktycznych związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19 oraz rekomendacji, która w oryginalny sposób przedstawi, dlaczego młodzi ludzie powinni się szczepić.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 19 listopada 2021 r. dyrektor szkoły, poprzez wypełnienie formularza „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK”, zamieszczonego na stronie https://info.kowroc.pl

Każda szkoła, która zostanie laureatem Konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie oraz bieżącego wykorzystywania materiałów edukacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Z wyrazami szacunkuKuratorium Oświaty we Wrocławiu
zasady
UWAGA!!!
Dnia  30 września 2021 r. (czwartek)
uczniowie klas pierwszych i drugich
wychodzą do Strzelińskiego Ośrodka Kultury
na bezpłatny spektakl profilaktyczny „XERO 24” według następującego harmonogramu:
Uczniowie klas I godz.10.00
Uczniowie klas II godz. 12.00

Uczniowie wracają do szkoły na lekcje po zakończeniu spektaklu.

Opiekunowie klas:
Klasa I A- Justyna Markowska
Klasa I B - Małgorzata Wójcikiewicz
Klasa I C - Komar Małgorzata
Klasa I D- Magdalena Kwiatkowska-Kłys
Klasa IIA- Justyna Markowska
Klasa IIB- Małgorzata Wójcikiewicz
Klasa IIC- Małgorzata Komar
 
Ewa Kaczmarek, uczennica klasy 3a LO Strzelin zajęła 2 miejsce w Strzelińskiej dziesiątce w kategorii "Najlepsza Zawodniczka Miasta i Gminy Strzelin". Ewa pokonała dystans 10 km.  w czasie 1 h i 4 min.
GRATULACJE !!!
zdjęcia
21 września 2021 r. nasza szkoła prezentowała swoją ofertę edukacyjną na Targach Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie.

więcej
Zapraszamy do obejrzenia 30. odcinka „Rozmawiamy z artystami.”
Tym razem naszym gościem był Tomasz Karolak - znany aktor oraz wokalista zespołu „Pączki w tłuszczu”

wywiad
17 września delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystości z okazji Światowego Dnia Sybiraka i 82. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta msza w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelinie, a o 12.30, po okolicznościowych przemówieniach, po modlitwie w intencj zmarłych Sybiraków delegacja uczniów wraz z dyrekcją złożyła kwiaty pod pomnikiem Zesłańców Sybiru.
zdjęcia
Szanowni Państwo,

Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Świat dla Młodych” w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów i uczennic dolnośląskich szkół średnich, którzy podczas nauki w szkole wykazują się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych.

Stypendium stanowi formę pomocy dla zdolnej i aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do 31 października 2021 roku.

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Reiner


regulamin
i wniosek
UWAGA!
DNIA 13.09.2021r. O GODZ. 14.20 ODBĘDZIE SIĘ
POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
Skrócone zostaną następujące godziny lekcyjne:
5. 11.40 - 12.15
6. 12.20 - 12.55
7. 13.00 - 13.35
8. 13.40 - 14.15
 
4 września o godz. 11.00 w czytelni naszej szkoły miało miejsce niezwykłe wydarzenie.
W ramach jubileuszowej, dziesiątej edycji programu Narodowe Czytanie członkowie Zarządu Powiatu Strzelińskiego, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych naszego Powiatu i nauczyciele naszej Szkoły czytali dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Gości powitały P. Beata Kudła - dyrektor naszego Liceum i P. Anna Horodyska - Starosta Powiatu Strzelińskiego. Wszystkich zebranych powitały także uczennice naszego Liceum: Maja Malinowska z kl. IIA oraz Julia Bandura i Julia Goszka, które na wstępie deklamowały wiersze. Maja przedstawiła wiersz Bogusława Falickiego „Ginący gatunek”, a obie Julie - „Podróż do Krakowa” Zbigniewa Herberta. Uczniowie wraz z nauczycielami bibliotekarzami przygotowali także prezentację z rysem historycznym programu Narodowe Czytanie. W role bohaterów sztuki wcielili się:
P. Anna Horodyska - Starosta Powiatu Strzelińskiego, P. Marek Mierzwiński - wicestarosta, P. Artur Gulczyński - członek zarządu, P. Ewelina Bochnak - członek zarządu, P. Beata Schaffner - dyrektor ZPO w Strzelinie, P. Małgorzata Gierczak - wicedyrektor CKZiU w Ludowie Polskim, P. Wojciech Bochnak, P. Beata Kudła - dyrektor ZSO w Strzelinie, P. Krystyna Kasowska - nauczyciel bibliotekarz, P. Małgorzata Komar- nauczyciel bibliotekarz, P. Aleksander Ziółkowski - nauczyciel języka polskiego w naszej szkole i radny w Radzie Powiatu oraz P. Robert Kozuń - dyrektor CKZiU w Strzelinie. Didaskalia odczytały: P. Beata Malska i P. Małgorzata Kaczmarek - nauczyciele języka polskiego.
zdjęcia
1 września 2021 r. o godz. 8.30 w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022. W uroczystości uczestniczyła P. Anna Horodyska - Starosta Powiatu Strzelińskiego i P. Małgorzata Stachowiak - inspektor oświaty w Starostwie Powiatowym w Strzelinie. Gości i uczniów powitała dyrektor szkoły P. Beata Kudła, która otwierając nowy rok szkolny życzyła wszystkim uczniom, aby ten rok był rokiem owocnej pracy i wysokich wyników w nauce. Uczniom klas trzecich F, G, H życzyła zapału i dobrych przygotowań do egzaminów zewnętrznych, by wyniki matury były nie tylko satysfakcjonujące, ale by były także przepustką na wymorzone uczelnie i szkoły. P. Dyrektor złożyła również życzenia Pani Staroście, by ten rozpoczynający się rok szkolny przyniósł zadowolenie z prowadzenia szkół ponadpodstawowych, mało problemów i dużo radości ze współpracy ze szkołą. Nauczycielom  życzyła, by był to dobry rok spokojnej pracy, a Rodzicom - udanej współpracy ze szkołą i zadowolenia z wyników dzieci. Następnie głos zabrała P. Anna Horodyska. W swojej wypowiedzi życzyła wszystkim spokoju, zadowolenia, przyjemnych chwil w szkole i dużo zdrowia. Pani Starosta przypomniała wszystkim, jak ważne jest dbanie  o zdrowie swoje i innych ludzi, jak ważna jest dezynfekcja, dystans i maseczka oraz podkreśliła wagę szczepień przeciw COVID-19. Dla uczczenia i upamiętnienia wydarzeń z 1 września 1939 r. nauczycielka historii i WOS-u P. Jolanta Burtin przedstawiła uczniom krótki wykład historyczny na temat wybuchu II wojny światowej i jej wpływu na los wielu ludzi. Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.
zdjęcia

Uwaga  uczniowie!!!
Wpłaty  na  ubezpieczenie w  GENERALI  T.U S.A w  kwocie  63 złotych proszę  wpłacać 
do  15 października 2021 roku   w  sekretariacie  szkoły.
 
Kiermasz podręczników w naszej szkole odbędzie się :

9 i 10 września (czwartek, piątek) klasy drugie mogą sprzedać podręczniki klasom pierwszym

13 i 14 września (poniedziałek, wtorek) klasy trzecie mogą sprzedać podręczniki klasom drugim

we wszystkie dni kiermasz odbędzie się po 3, 4, 5 lekcji

Ze względu na zagrożenie epidemiczne bardzo prosimy trzymać się wyznaczonych terminów!!!!

Opiekunki SSU
Jolanta Burtin
Beata Malska
 
Pismo do Uczniów i Rodziców w sprawie szczepień
pismo
   
4 września o godz. 11.00 w czytelni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie będziemy czytać „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Do udziału w „Narodowym Czytaniu” zaprasza Zarząd Powiatu w Strzelinie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 
Zapraszamy do lektury wywiadu z p. Romanem Kowalczykiem Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.

Wywiad został opublikowany na łamach Gazety Wrocławskiej w dniu 1 września br.
link
Zachęcamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji i Nauki do dyrektorów, nauczycieli i uczniów.
list
Uwaga!
Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2021/2022
  odbędzie się 
1 września (środa) 2021 r. o godz. 8.30
w sali gimnastycznej
Zapraszamy.


  
Przypominamy o obowiązku zachowania w szkole zasad reżimu sanitarnego - noszeniu maseczki, zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, dezynfekcji rąk oraz posiadaniu własnego długopisu.
 
Szanowni Państwo!
W związku z planowaną przez MZ, GIS i MEiN akcją szczepień dzieci i młodzieży przeciw Covid-19 w szkołach zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przekazanymi do każdej placówki edukacyjnej.
zobacz
Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,
prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, GIS i MZ na nowy rok szkolny.
zobacz