Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2020
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2020
Wydarzenia z poprzednich miesięcy znajdują się w zakładce   Archiwum
(kliknij aby wejść)

wrzesień 2020

Uwaga!
Aby mieć pewność, że oglądasz najświeższą wersję aktualności odśwież stronę klawiszem F5.
 
UWAGA!
DNIA
05.10.2020r. (Poniedziałek) ODBĘDĄ SIĘ
W SZKOLE
SESJE FOTOGRAFICZNE
(ZDJĘCIA KLASOWE, INDYWIDUALNE
LUB Z PRZYJACIÓŁMI) DLA WSZYSTKICH KLAS.
ZDJĘCIA WYKONANE ZOSTANĄ PRZEZ FOTOGRAFA
ZAKŁADU FOTOGRAFICZNEGO EWANGARDA
Z ZIELONEJ GÓRY.

HARMONOGRAM SESJI:
GODZINA LEKCYJNA KLASY
1. IIC, III C
2. II E, II H, III B
3. I B, III D
4. I C, II A, III A
5. II D, I D,
6. II C, II F,
7. II G, I A
 
UWAGA ABSOLWENCI

Dnia 30 września 2020 r. od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły dostępne będą wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.
 
Szanowni Rodzice,
W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Generali T.U. S.A.
Podjęto decyzję o wyborze wariantu IV - składka 62 zł  płatna do 10.10.2020 r.
Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -GENERALI Pan Andrzej Kowalik pod nr tel.  502-187-215 oraz nr tel. do biura 58 718 92 53 <tel:+48587189253>


kliknij
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
wytyczne
Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej
Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły
w czasie epidemii.

W wytycznych MEN, MZ i GIS dodaliśmy nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi:

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni - obowiązek osłony ust i nosa.
Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć:
w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.


Przypominamy, że wszystkie aktualne informacje na temat nowych zasad organizacji pracy szkoły w czasie epidemii znajdują się w linku obok.
więcej
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców z dnia 14 września 2020
list
Uwaga !

Spotkanie Oddziałowych Rad Rodziców odbędzie się 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali 108
 
Uwaga!
W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej w poniedziałek 14 września 2020 r. skrócone zostaną następujące godziny lekcyjne:

5. 11.40 - 12.15
6. 12.20 - 12.55
7. 13.00 - 13.35
8. 13.40 - 14.15
 
Uwaga!
W dnia 09-10.09.2020 r. (środa, czwartek) odbędą się spotkania  Rodziców z Wychowawcami według następującego harmonogramu:


harmonogram
Uwaga Absolwenci!
Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne
odbędą się 8 września 2020 r. o godz. 14.00
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.
Prosimy, by stawić się na egzamin 40 min. wcześniej  z dowodem osobistym i  dozwolonymi przyborami.
Proszę także pamiętać o obowiązku  zachowania zasad reżimu sanitarnego - noszeniu maseczki, rękawiczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu odległości  co najmniej 1,5 m.
 
Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
proszę o niezwłoczne zapoznanie się z wskazówkami MEN dla rodziców i uczniów oraz z prezentacją multimedialną przygotowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Beata Kudła - dyrektor szkoły
więcej
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Naszej Szkoły!
       Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. Z całą pewnością będzie to rok pracowity jak każdy rok szkolny, ale także rok szkolny pełen wyzwań i zmagań
z utrudnieniami, jakie niesie pandemia koronawirusa. Wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Wszyscy czekamy na spotkanie w szkolnych murach, jednak musimy pamiętać
o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i procedur obowiązujących w szkole. Dbajmy o siebie nawzajem przestrzegając na każdym kroku zasad higieny i reżimu sanitarnego (częste mycie i dezynfekcja rąk, zakrywanie ust przy kichaniu i kaszlu, unikanie dotykania okolic oczu, nosa, ust, zachowanie dystansu społecznego na szkolnych korytarzach, częste wietrzenie gabinetów lekcyjnych). Przy każdym wejściu do szkoły jak i w każdym gabinecie lekcyjnym wszyscy mają do dyspozycji płyny do dezynfekcji rąk. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Osoby trzecie przybywające do szkoły zobowiązane są do  pozostania w strefie bezpiecznej przy wejściu głównym do budynku do momentu pojawienia się pracownika szkoły, który będzie służył pomocą.  Osoby trzecie / postronne  zachowują również zasady reżimu sanitarnego: maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznego odstępu.  W szkole wdrażone będą od pierwszego dnia nauki „Procedury zapewniania bepieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19”. Już dziś można zapoznać się z dokumentem na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Akty prawne”.
Szczegółowy harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami podany jest poniżej.
Życzę wszystkim dobrego roku szkolnego, przede wszystkim dużo zdrowia, sił
i spokoju, a także wytrwałości, cierpliwości i wielu sukcesów.
Do zobaczenia
Beata Kudła - dyrektor szkoły
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
  odbędzie się 
1 września (wtorek) według następującego harmonogramu:
Uczniowie klas I spotkają się godz. 9.00
na boisku szkolnym (w przypadku pogorszenia pogody - w sali gimnastycznej )
Uczniowie klas II a, b, c, d, e spotkają się a wychowawcami                     o godz. 10.00 w następujących klasach:
II A 114
II B 210
II C 307
II D 211
II E 212

Uczniowie klas II f, g, h spotkają się a wychowawcami                     o godz. 10.30 w następujących klasach:
II F 110
II G 109
II H 309

Uczniowie klas III spotkają się a wychowawcami  o godz. 11.00
w następujących klasach:
III A 205
III B 304
III C 305
III D 209

  
Przypominamy o obowiązku zachowania w szkole zasad reżimu sanitarnego - noszeniu maseczki, zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, dezynfekcji rąk oraz posiadaniu własnego długopisu.
 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pobierz
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DARIUSZ PIONTKOWSKI I GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY JAROSŁAW PINKAS SKIEROWALI DO RODZICÓW SPECJALNY LIST, W KTÓRYM ZACHĘCILI DO ZAINSTALOWANIA W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH APLIKACJI PROTEGO SAFE. TO NARZĘDZIE, KTÓRE POZWALA OGRANICZAĆ RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA I WSPIERA BEZPIECZNY POWRÓT DZIECI DO SZKÓŁ.

Aplikacja zawiera wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna. Zawiera m.in. test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz - w razie potrzeby - przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia.

PROTEGO SAFE TO APLIKACJA, KTÓRA POWIADAMIA O MOŻLIWYM KONTAKCIE Z KORONAWIRUSEM. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

W tej chwili przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół, dlatego tego typu rozwiązania mogą być niezwykle pomocne w ograniczaniu ryzyka szerzenia się wirusa. Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do zainstalowania aplikacji w swoich telefonach komórkowych.

W ZAŁĄCZENIU PRZEKAZUJĘ:

- informację prasową
- treść listu (doc.)

Zachęcam do opublikowania przesłanej informacji na Państwa stronach internetowych oraz udostępnienia w mediach społecznościowych.

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy / Zastępca Dyrektora

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Informacji i Promocji

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34-74-457, fax 22 628 35 04
e-mail: anna.ostrowska@men.gov.pl
list

   Ogłoszenie  wyników  naboru zakwalifikowanych do przyjęcia
na  rok  szkolny   2020 / 2021 odbędzie  się 12 sierpnia 2020 roku (w środę) o godzinie 12 00
listy  zostaną  wywieszone  na  tablicy w  holu  szkoły.


Ogłoszenie  List  przyjętych na  rok  szkolny   2020/2021 odbędzie  się 19 sierpnia 2020 roku (w środę) o godzinie 14 00
listy  zostaną  wywieszone  na  tablicy w  holu  szkoły.
 
Miło nam poinformować naszych widzów, że 12 lipca 2020 nasz kanał YouTube osiągnął milion wyświetleń. Dziękujemy za oglądanie i że jesteście
z nami.
film
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY   2020/2021
Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników, na początku września nauczyciele na swoich przedmiotach poinformują jaki podręcznik będzie obowiązywał.
W przypadku podręczników  do języka angielskiego i niemieckiego informujemy, że dnia 1 września 2020 r. odbędą się testy poziomujące, na podstawie których określona zostanie przynależność ucznia do poziomu grupy.