Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum Dwujęzyczne
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie

HARMONOGRAM MATURY 2018

Informujemy, że listy zdających, terminy, sale oraz skład komisji na egzaminie maturalnym w maju 2018 r. wywieszone zostały w szkole na tablicach obok sekretariatu (parter).