Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Nazywam się Agata Ziółkowska, jestem pedagogiem szkolnym. Mój pokój znajduje się na I piętrze (s. 204).
Serdecznie zapraszam.

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodze
ń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli. Zajmuj
ę się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi. Staram się zapewniać i organizować pomoc (również materialną) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. U mnie można uzyskać także informacje na temat dostępnej oferty stypendialnej.
Ściśle współpracuję z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą młodzieży i rodzinie. Utrzymuję regularne kontakty z pedagogami z innych szkół.
Staram si
ę na bieżąco pogłębiać i uaktualniać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
PEDAGOG

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W STRZELINIE

kliknij aby pobrać

WAŻNE TELEFONY – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
kliknij w link aby pobrać plik w formacie PDF

PROCEDURY ORGANIZACJI I ŚWIADCZENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ