Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Lista absolwentów Liceum wg roczników od roku 1949 do 2023
Aby szybko znaleźć szukaną osobę naciśnij klawisze CTRL i F. Następnie w okienku wpisz wybrane nazwisko
Prosimy o informowanie o błędach w imionach i nazwiskach. Niezwłocznie je poprawimy. 
Adres e-mailowy: s
ekretariat@lostrzelin.pl
Rok 1949

1. Bober Kazimierz
2. Chaszczewicz Zygmunt
3. Galik Józef
4. Ga
łczyńska Henryka
5. Kilarska Barbara
6. Kostkiewicz Maria
7. Kumaszka Bronis
ława
8. Maszlak Irena
9. Ostapiuk Tadeusz
10. Sahaj Tadeusz
11. Szeszko Henryk
12. Szyd
łowski Zenon
13. Targo
ński Stanisław
14. Zubek
Łucja

Rok 1950

1. Cieli
ńska Joanna
2. Gniewkowski Antoni
3. Górniak Franciszek
4. Kostkiewicz Jadwiga
5. Kujka Antoni
6. Niemcewicz Zbigniew
7. Nowak Janusz
8. Oczachowska Anna
9. Sarnicka Stefania
10. Sygrela Józef

Rok 1951

1. Biernat Stanis
ław
2. Bohdanowicz Waldemar
3. Bruszewska Halina
4. Bugajski Marian
5. Chor
ąży Bolesław
6. Chwi
łka Józef
7. Cieli
ńska Maria
8. Cudak El
żbieta
9. Furmaniewicz Ryszard
10. G
łowińska Barbara
11. Grzech Marian
12. Jackowski Janusz
13. Ka
źmierczak Gertruda
14. Klein Edward
15. Komór Helena
16. Kozula Kazimiera
17. Lisowska Teresa
18. Lewicki Les
ław
19. Michta Zbigniew
20. Piotrowicz Irena
21. Py
ć Stefania
22. Pater August
23. Reichert Franciszka
24. Solska Danuta
25. Sobczak Józef
26. Sierpowicz Stanis
ława
27. Szumska Czes
ława
28. Szypu
łka Helena
29. Szyd
łowski Stefan
30. Turska Halina
31. Uberna Danuta
32. Wag
łowicz Jadwiga
33. Wójcik Janusz
34. Wro
ńska Maria
35.
Żujewska Danuta
36.
Żurakowski Józef

Rok 1952

1. Bar Stefania
2. Cisowski Stanis
ław
3. Cudak Teresa
4. Ficek Jan
5. Grygosi
ński Witold
6. Hundz Jadwiga
7. Jakubiel Wac
ław
8. Klein Konrad
9. Konopka Janina
10. Kot Edmund
11. Laszczy
ński Stanisław
12. Maca
ła Stefania
13. Michaliszyn Piotr
14. Nowakowska Danuta
15. Nowakowski Marian
16. Pot
ępa Mieczysław
17. Prokop Krystyna
18. Sielski Wojciech
19. Szuflat Maria
20.
Świrska Bronisława
21. Weich Stanis
ław
22. Zacharko Emilia
23. Zambroziewicz W
ładysław
24.
Żuk Jan

Rok 1953

1. Babczyszyn Danuta
2. Babicz Maria
3. B
ąkowska Stanisława
4. Bielawska Aleksandra
5. Burczak Teresa
6. Czopek Anna
7. Dudycz Bazyli
8. Gostylla Zofia
9. Hoffman Jerzy
10. Huculak Józefa
11. Janda Jadwiga
12. Janiuk Pawe
ł
13. Kasprzyszak Stanis
ław
14. Maszonka Aniela
15. Niemcewicz Jerzy
16. Niemcewicz Zdzis
ława
17. Nowak Stanis
ława
18. Or
łowska Leonarda
19. Potaczek Jadwiga
20. Pozna
ńska Ewa
21. Rossowiecka Anna
22. Rudnicka Irena
23. Siadek Bo
żena
24. So
łowska Maria
25. Staniecki Krzysztof
26. Szach Eustachy
27. Sznek Roman
28. Tuz Anna
29. Tyl Ludwik
30. Urba
ński Marek
31. Wierska Maria
32. Winiarski Jan
33. Zacharko Stefania

Rok 1954

1. Babczyszyn Stefania
2. Baczy
ńska Janina
3. Borowiec Janina
4. Brusanowski Stefan
5. Buczy
ńska Halina
6. Dominiczak Ryszard
7. Drozdowski Franciszek
8. G
łód Emilia
9. Hoszowski Stanis
ław
10. Kosi
ński Adolf
11. Krawczyk Wiktor
12. Krzesaj Józef
13. Lapander Bo
żena
14. Machalska Maria
15. Marcinkiewicz Teresa
16. Muzyka Olga
17. Ostapiuk Jadwiga
18. Pietrzyk Jan
19. Piotrowicz Tadeusz
20. Polski Henryk
21. Pyzio Alfred
22. Rok Lech
23. Skibi
ński Czesław
24. Suszycki Micha
ł
25.
Śliwińska Edwarda
26. Tomaszewski Kazimierz
27. Wa
śkowicz Lidia
28. Wi
śniewska Alina
29. Wojtowicz Stanis
ława
30. Wyrostkiewicz Krystyna

Rok 1955

1. Bartnicka Teodozja
2. Bernacki Jan
3. Bijak Maria
4. Ciróg Czes
ława
5. Deska Karolina
6. Duma Zofia
7. Dziedzic Zofia
8. Fu
ławka Stanisława
9. Go
łębiowski Jan
10. Góralewicz Krystyna
11. Gudzikowski Zygmunt
12. Kami
ński Zygmunt
13. Karaban Danuta
14. Karatowicz Barbara
15. Kr
ęcijasz Henryka
16. Kubów Eugeniusz
17. Lazar Andrzej
18. Lizak Kazimierz
19.
Łesak Bolesław
20. Materska Teresa
21. Olejnik Kazimierz
22. Piskorz Józef
23. Popiel Ryszard
24. Sierpowicz Ryszard
25. Szwar Jaros
ław
26. Wójciów Ryszard
27. Wróblewski Kazimierz
28. Zenc Leon

Rok 1956

1. Barabach Józef
2. Bandura Jan
3. Brusi
ło Edmund
4. Jasnorzewski Józef
5. Cio
łek Teresa
6. Cybok Maria
7. Cygan Marian
8. Czudziak Adam
9. Domirecki Mieczys
ław
10. Ferenc Aleksandra
11. Gregorek Barbara
12. Grodzi
ńska Urszula
13. Karatowicz Krystyna
14. Karatowicz Maria
15. Köksling Halina
16. Laszczy
ński Leonard
17. Lewandowska Teresa
18. Maftyjewicz Zygmunt
19. Michaliszyn Janina
20. Pawliszak Marian
21. Pe
łka Gwidon
22. Pozna
ńska Anna
23. Se
ń Lidia
24. Szechi
ński Jacek
25. Szybalska Joanna
26. Szyma
ński Ryszard
27. Tomczak Zofia
28. Wiernikowska Janina

Rok 1957

1. Borowik Barbara
2. Budz Barbara
3. Czarnecka Maria
4. Chorzemski Szymon
5. D
ąbrowski Sławomir
6. Furmaniewicz Alina
7. Gajdulewicz Maria
8. Gigiel Les
ław
9. Jankiewicz Romuald
10. Ja
śkiewicz Roman
11. Klim Jan
12. Kowalczyk Barbara
13. Kowalski Ryszard
14.
Łupinka Ryszarda
15. Lapander Wies
ława
16. Matusiak W
ładysław
17. Osadczuk Kazimiera
18. Skibi
ński Krzysztof
19. Sobczak Wojciech
20. Wojnarowicz Maria
21. Wole
ńska Wiesława
22. Kawa
łko Kazimierz
23. Staro
ściak Janusz
24. Charowski Zdzis
ław

Rok 1958

1. Bober Józef
2. Burghardt Zygmunt
3. Cygan W
ładysław
4. Dudzic Zofia
5. Dziedzi
ńska Janina
6. Dudycz Miko
łaj
7. Fryzel El
żbieta
8. Grodzi
ński Kazimierz
9. Kohl Renata
10. Kapler Artur
11. Klara Zdzis
ław
12. Kluba Teresa
13.
Łużna Anna
14. Mielczarek lrena
15. Mihu
łka Zygmunt
16. Muszy
ńska Malwina
17. Nowak Teresa
18. Osowiecki Jan
19. Otoka Kazimierz
20. Panas Danuta
21. Pruchnicki W
ładysław
22. Siadek Maria
23. Smalec Maria
24.
Świrska Krystyna
25. Thomas Henryka
26. Wasylów lrena
27. Werczy
ńska Maria
28. Zaj
ąc Zofia
29. Dusze
ńko Stefan
30. Mara
ński Bolesław
31. Kania Jerzy
32. Zodrow Andrzej
33. Garucarz Maria

Rok 1959

1. Babczyszyn Stanis
ław
2. Blacharska Krystyna
3. Bogacz El
żbieta
4. Chmielewska Janina
5. Czupik Julia
6. Drzystek Halina
7. Dzieko
ński Ryszard
8. Fedorowicz Maria
9. Vojgth Katarzyna
10. Karkoszka Kazimiera
11. Kornecki Jan
12. Lepiejko Maria
13.
Łoza Kazimiera
14. Masztalerz Maria
15. Piotrowska Krystyna
16. Stawarska Alicja
17. Skorupska Janina
18. Stru
żyńska Stanisława
19. Wójcikiewicz Zofia

Rok 1960

1. Bry
ła lzabela
2. Czarny lrena
3. Czarny Jaros
ław
4. Dzielendziak Stanis
ława
5. Flaczy
ńska Anna
6. Gaw
łowska Danuta
7. Kluba Maria
8. Kokosi
ńska Maria
9. Konsencjusz Wanda
10. Lesisz Andrzej
11. Lewicka Janina
12. Majchrzak Marian
13. Nozdry
ń Zbigniew
14. Or
łowski Franciszek
15. Partyka Krystyna
16. Rafa
łowski Jerzy
17. Rozmus Marceli
18. Ryba Henryk
19. Smaha Krystyna
20. Stelmach El
żbieta
21. Szczepa
ńska Władysława
22. Szyma
ński Ireneusz
23. Zawada Zbigniew
24. Kreyczi Les
ław

Rok 1961

1. Benroth Bogus
ław
2. Be
ń Andrzej
3. Bi
łyk Eugenia
4. Dziedzi
ński Zbigniew
5. Bober Maria
6. Cisowski Janusz
7. Flaczy
ński Edward Piotr
8. G
łód Krzysztof
9. Godlewski Wac
ław
10. Koczwara Maria Jolanta
11. Grze
śkowiak Zbigniew
12. Hawrylewicz Witold
13. Ja
śkiewicz EIżbieta
14. Kania Joanna Krystyna
15. Kapler Waldemar
16. Kobyla
ński Jerzy
17. Le
śkiewicz Zofia
18. Ma
łańczkowska Janina
19. Najda Alina
20. Ordzik Krystyna
21. Pawczuk Alicja
22. Paw
łowska Zdzisława
23. Piotrowicz Maria
24. Szczepa
ński Stanisław
25. Przetocki Jacek
26. Sobczak Alicja
27. Szpigiel Barbara
28. Szybalska Katarzyna
29. Taras Marian
30. Thomas Waldemar
31. Piotrowska Lidia

Rok 1962

1. Bednarczyk Henryka
2. Borkowski Krzysztof
3. Chrzan Helena
4. Drozd Marian
5. G
łębocki Stanisław
6. Cie
śla Ryszard
7. Jakubowski Jan
8. Janusz Krystyna
9. Jurneczka Maria
10. Kowalewski Artur
11. Kosmalski Lech
12. Kumaszka Danuta
13. Lapander Jerzy
14. Malinowski Janusz
15. Marcinek Kazimierz
16. Maternowski Tadeusz
17. Michalska Joanna
18. Milowski Piotr
19. Osadczuk Jan
20. Pa
łka Henryk
21. Pater Kazimiera
22. Pietraszewska Krystyna
23. Polak Stanis
ław
24. Rudnicka Wies
ława
25. Sarna Stefania
26. Siuta Anna
27. Skorupska Henryka
28. Stepek Lidia
29. Szczygielska Maria
30. Szczygielski Ryszard
31. Sziper Halina
32. Toma
ś Stanisława
33. Wro
ński Marek
34. Oczachowski Maciej
35. Heizler Jan
36. Winiarski Bart
łomiej

Rok 1963

1. Benroth Teresa
2. Baszak Teresa
3. Bednarski Stanis
ław
4. Bereta Maria
5. Biela
ś Danuta
6. Bujak Jan
7. Ciaskowska Irena
8. Bohdanowicz Zofia
9. Drozd Helena
10. Burghardt Kazimierz
11. Chudak Barbara
12. Dzi
ęgielewska EIżbieta
13. F
ąfara Łucja
14. Dzi
ęcioł Lech
15. FIis Maria
16. Ga
łązka Janina
17. Hewko Józefa
18. Godlewska Zofia
19. Jastrz
ębska lzabela
20. Hnatkowska Zofia
21. Kazimierski Maciej
22. Kardas Jadwiga
23. Kondracki Mieczys
ław
24. Licho
ść Jerzy
25. Mastalerz Antonina
26. Maczuska lrena
27. Nahajowska El
żbieta
28. Pater Jan
29. M
ądrala Eleonora
30. Proch Stanis
ława
31. Prorok Wac
ław
32. Ordzik Ewa
33. Pana
ś Barbara
34. P
łusa Paweł
35. Po
łubińska Danuta
36. Popow Ryszarda
37. Przetocki Krzysztof
38. Sowi
ńska Jadwiga
39. Stój lrena
40. Siod
łak Zofia
41. Stachowicz Genowefa
42. Szwar Halina
43. Tomaszewicz Irena
44. Tracz Ewa
45. Wola
ńska Stanisława
46. Woroniecki Micha
ł
47. D
ąbrowska Stanisława

Rok 1964

1. Barczak Maria
2. Berezowska Teresa
3. Bach Anna
4. Bigus Bronis
ław
5. Bijak Stanis
ław
6. Cicho
ń Maria
7. Bijak Maria
8.
Ćmikiewicz Julian
9. Daszkiewicz Alina
10. Foltynowicz Wies
ława
11. K
łoda Krystyna
12. Krzy
śków Wanda
13. G
ąsiewicz Mieczysław
14. D
ąbrowski Wojciech
15. Dudkowska Wanda
16. Dylewska Urszula
17. Marczak Tadeusz
18. Gryzan Irena
19. Kurc Ryszard
20. Maziak Krystyna
21. Ko
łosowska EIżbieta
22. Krzewska Stefania
23.
Łoboda Jadwiga
24. Mierzwiak Danuta
25. Misiec Alicja
26. Majchrzak Mieczys
ław
27. Nienartowicz Tadeusz
28. Mizdra Zbigniew
29. Piotrowicz Wies
ława
30. Mizerka Ryszard
31. Nowak Czes
ław
32. Mroziewski Ryszard
33. Nahajowska Halina
34. Olejnik Maria
35. Orfin Teresa
36. Norowska Halina
37. Ostaszewska Maria
38. Paduch Teresa
39. Pach Barbara
40. Piotrowski Jan
41. Pychowska Danuta
42. Rafalska Irena
43. Roth Adam
44. Sahaj Józefa
45. Rataj Józef
46. Salomon Maria
47. Rydz Zofia
48. S
ławiński Zbigniew
49. Skorupska Danuta
50. Sowi
żrał Henryka
51. Sza
łagan Stanisława
52. Szyma
ński Leon
53. Szechi
ński Mariusz
54. Szlachta Katarzyna
55. Szulc Alina
56. Ugrewicz W
ładysław
57. Woldrich Les
ław
58. Szymanek Adam
59. Szyma
ński Jerzy
60.
Ślusarczyk Stanisław
61.
Żarski Anatol
62. Tracz Adam
63. Filarowska Wanda
64. Tril Zofia
65. Tymczyszyn Ryszard
66. Wo
łoszczuk Elżbieta
67. Zawada Jan
68.
Żelazko Genowefa
69.
Żerek Mieczysława
70. Mecan Maria

Rok 1965

1. Adamczyk Krystyna
2. Borkowski Bogus
ław
3. Bohdanowicz Krystyna
4. Bodak Maria
5. Bodak Stanis
ław
6. Bronicka Jadwiga
7. Binasiewicz Marian
8. Cieli
ńska Alina
9. Czubak Jadwiga
10. Draga Danuta
11. Dziuba lrena
12. Dusza Krystyna
13. Dere
ń Franciszek
14. Fu
ławka Maria
15. Grzesiowska Alina
16. Grudzi
ńska Krystyna
17. Huk Aleksandra
18. Hoszowski Stefan
19. Hrycak Maria
20. Jankowska Aniela
21. Jaros
ławska Barbara
22. Ja
śkiewicz Andrzej
23. Kubów Helena
24. Krasecki Henryk
25. Kluba Zdzis
ław
26. Kondzio
ła Adam
27. Or
łowska Stanisława
28. Krzewski Stanis
ław
29. Ko
łacz Janusz
30. Krasuska Leokadia
31. Kwiatkowska Wanda
32. Kowalski Janusz
33. Kozak Weronika
34. Krukowska Barbara
35. Kozak Józefa
36. Lewczuk Jerzy
37. Lasota W
ładysław
38. Lizak Halina
39.
Łoza Edward
40.
Łozińska Helena
41. Machalski Stanis
ław
42. Mihu
łka Stanisława
43. Mesjasz Halina
44. Matias Sabina
45. Myczkowski Ryszard
46. Myczkowski Bogdan
47. Mazur Krystyna
48. Mielczarek Irena
49. Muszy
ńska Urszula
50. Mazur Kazimiera
51. Nowak Zbigniew
52. Nejman Danuta
53. Niewiadomska Sabina
54. Oczachowski Marcin
55. P
ędziszewski Ryszard
56. P
łaza Helena
57. Pawlik Teresa
58. Piasecka Stanis
ława
59. Piwowar Barbara
60. Piotrowicz Wanda
61. Pyzio Stanis
ław
62. Pawlak El
żbieta
63. Pawlik Kazimiera
64. Rachfalowska Teresa
65. Ryka
ła Jerzy
66. Rozp
ędek Grzegorz
67. Sieciechowski Gwidon
68. Sajewicz Czes
ława
69. Skoracka Gra
żyna
70. Skorupska Stanis
ława
71. S
łomińska Ryszarda
72. Sobczak Danuta
73. Siod
łak Henryk
74. Stempniewicz Regina
75. St
ępień Henryk
76. Strojewski Henryk
77. Strzelczyk Jan
78. Stupnicka Halina
79. Stój Maria
80. Taratajcio Janina
81. T
łuszcz lrena
82. Szajkowski Adam
83. Sierpowicz Edward
84. Wierzbicka Zofia
85. Winiarska Zdzis
ława
86. Woldrich Maria
87. Woroniecki Jerzy
88. Naraniecka Krystyna
89. Zaj
ąc Zofia
90. Zygmaniak Henryka
91.
Żabska Jadwiga

Rok 1966

1. Andrzejewski Henryk
2. Arnista Krystyna
3. Bagi
ńska lrena
4. Bandura Helena
5. Bator Maria
6. Bartosz Janina
7. Bielecka Maria
8. Bieniecka Krystyna
9. Buczek Halina
10. Chmura Tadeusz
11. Czajka Maria
12. Czekierda Zdzis
ław
13. Czubak Krystyna
14. Dawyniak Andrzej
15. Dziadzio Jerzy
16. Dzieko
ńska Wiesława
17. Florek Janina
18. Foltynowicz Lech
19. Foltynowicz Lidia
20. Folty
ńska Maria
21. Franczyk Maria
22. Fu
ławka Zofia
23. G
ąsiewicz Helena
24. Gniewczy
ński Marek
25. Gondowicz Zuzanna
26. Gostkiewicz Rafalina
27. Hrycyszyn Ernestyna
28. Hübszer Anna
29. llczyszyn Danuta
30. Jura Barbara
31. Kluczewska Maria
32. Koneczny Zdzishw
33. Konewczy
ńska Kazimiera
34. Korsan Wincenty
35. Korys Stanis
ław
36. Ko
łodko Janina
37. Krechowicz W
ładysław
38. Krieger Romuald
39. Krupko Józef
40. Kusiak Zdzis
ław
41. Laprus Bogdan
42. Luzak Ryszard
43.
Łach Halina
44.
Łakota Ewa
45.
Łosin Barbara
46. Maca
ła Mieczysław
47. Muszy
ńska Bernada
48. Marcinkowski Stanis
ław
49. Marcha
ńska Wiesława
50. Marynowska Barbara
51. Misiewicz Jerzy
52. Mito
ńska Aleksandra
53. Morawski Ryszard
54. Mróz Krzysztof
55. Musia
łowski Andrzej
56. Muszy
ński Wiesław
57. Muszy
ńska Danuta
58. Paluch Aleksandra
59. Paszkowska Iwona
60. Paw
łowicz Józef
61. Pazdon Zdzis
ław
62. Ple
ź Wanda
63. Pijanowska Barbara
64. Pra
żmowska Janina
65. Rzycki Tadeusz
66. Reiman Wanda
67. Ratajczak Gra
żyna
68. Ratkusz Maria
69. Sarapata Maria
70. Sas Danuta
71. Se
ńków Stefania
72. Serhan Jan
73. Skoczylas Barbara
74. Skorupski Zbigniew
75. Skrzyd
łowska Maria
76. Solarski Wojciech
77. Stasiak Danuta
78. Stefaniszyn Tadeusz
79. Stefanko Maria
80. Sulima Stanis
ław
81. Suszak Henryka
82. Szczygielska Anna
83. Szewczyk Marian
84. Szyma
ński Lesław
85. Tarnowski Czes
ław
86. Tomaszewska Anna
87. Tyszecki Roman
88. Walaszek Gabriela
89. Walków Bogus
ława
90. Warnie
łło Irena
91. Wdowiak Jadwiga
92. W
łodarczyk Maria
93. Wodnicki Jan
94. Woroniecka Anna
95. Woroniecka
Łucja
96. Wróbel Stanis
ław
97. Zbrojkiewicz Lucyna
98.
Żabski Kazimierz
99.
Żołędziowska Alicja

Rok 1967

1. Albin Stanis
ław
2. Anta
ł Danuta
3. Amrogowicz Franciszka
4. Baran Danuta
5. Bartkowska Krystyna
6. Biernat Genowefa
7. B
łaszków Stanisław
8. Bodak Eugenia
9. Bodnar Tadeusz
10. Bodnar Antoni
11. Chadziukiewicz Anna
12. Chomicz Antonia
13. Chwastek Barbara
14. Czucharska Zofia
15. Daszkiewicz Krystyna
16. Dybowska Barbara
17. Janowicz lrena
18. Jaremczuk Teresa
19. J
ędrzejewski Wiesław
20. Kardas Bogumi
ła
21. K
ęzik Halina
22. Kilan Barbara
23. Klimaszewska Krystyna
24. K
łosowski Andrzej
25. Kobel Maria
26. Kobyla
ński Ryszard
27. Koneczny Wac
ław
28. Konopka Bogus
ław
29. Korczy
ńska Teresa
30. Kotala Ewa
31. Kozak Krystyna
32. Kubiak Krystyna
33. Kucharska Jadwiga
34. Ku
łanowski Tadeusz
35. Kupczy
ńska Maria
36. Kurzelowska Jadwiga
37. Kurc Danuta
38.
Łapać Zenon
39.
Łucka Teresa
40. Malinowska Barbara
41. Malinowski Tadeusz
42. Marsza
łek Wanda
43. M
ądrzak Danuta
44. M
ętel Wiesława
45. Misa Jerzy
46. Mizerska Urszula
47. Muszy
ńska Bernarda
48. Myd
łowska Irena
49. Pawe
łek Kazimierz
50. Paw
łowski Eligiusz
51. Pluta Krystyna
52. Pozna
ńska Kazimiera
53. Pozna
ńska Maria
54. Radomska Krystyna
55. Radosi
ński Edward
56. Ruci
ńska Barbara
57. Sambor Wies
ława
58. Sarna Maria
59. S
ęga Janina
60. Sikorska Izabela
61. Solarska Anna
62. Stachowicz Janina
63. Stebnicka Bogus
ława
64. Steczyszyn Stanis
ława
65. Stefaniszyn Krystyna
66. Sulej lrena
67. Suska El
żbieta
68. Sus
ło Krystyna
69. Szajkowska Halina
70. Szmidt Adam
71. Tyczy
ńska Krystyna
72. Wi
ęcek Maria
73. Wieczorek Maciej
74. Wilisowska Albina
75. Woroniecka Teresa
76. Zadro
żna Zofia
77. Zimoch Krystyna
78.
Żywiczka Barbara

Rok 1968

1. Adam Jerzy
2. Bandurak EI
żbieta
3. Bara
ński Krzysztof
4. Benroth Czestaw
5. Bekus Zofia
6. B
ęben Jadwiga
7. Bia
łowąs Maria
8. Bieniecki Józef
9. Borowicz Krystyna
10. Broda Krystyna
11. Bronicka Zofia
12. Cha
łupka Wanda
13. Chwastek Józef
14. Czachorowski Janusz
15. Czubak Danuta
16. D
ąbrowska Joanna
17. Dobrzyniecka Anna
18. Domaga
ła Halina
19. Dworecka Jolanta
20. Dzieko
ński Janusz
21. Dziuba Teodozja
22. Filak Maria
23. Garncarz Maria
24. Gigiel Zofia
25. Górniak Halina
26. Górniak Jan
27. Grochalski Józef
28. Grzybowska Krystyna
29. Grzybek Mieczys
ław
30. Hamrowicz Krystyna
31. Hawrylewicz Maria
32. Iliaszewicz Marian
33. Janowicz Stanis
ław
34. Jaskółowska Marta
35. Jodko Aleksandra
36. Kaczmarski Adam
37. Kaleczy
ńska Krystyna
38. Kanturska Krystyna
39. Kazuro Jadwiga
40. Kawka Danuta
41. Krzewska Krystyna
42. Konsencjusz Zofia
43. Kordys EI
żbieta
44. Kostkiewicz Anna
45. Kostkiewicz Barbara
46. Kowalska Czes
ława
47. Kozio
łek Wiesława
48. Kurc EI
żbieta
49.
Łukasz Tadeusz
50. Matelonek Maria
51. Mazur Stanis
ława
52. Mazur Kazimierz
53. Marzec Barbara
54. Metzger Wac
ław
55. Mik
łaszewska Lucyna
56. Mróz Gra
żyna
57. Mroczko Rozalia
58. Mroczkowski Stefan
59. Muszy
ńska Krystyna
60. Norowska Joanna
61. Nowakowska Lucyna
62. Obacz Wanda
63. Ostrowska Ludwika
64. Pawe
łoszek Teresa
65. Pekarnik Krystyna
66. Piekarz Halina
67. Pijanowski Andrzej
68. Piotrowski Roman
69. Piotrowicz Jadwiga
70. Pisarska Krystyna
71. Przetocki Marek
72. Piwowarczyk Jadwiga
73. Pysz Marta
74. Rudnicki Boles
ław
75. Ryka
ła Zdzisław
76. Skibi
ńska Zdzisława
77. Siod
łak Jan
78. Stefanko Stanis
ława
79. Struska Teresa
80. Sobczak Andrzej
81. Strzelecki Zbigniew
82. Suchecka Danuta
83. Swatek W
ładysław
84.
Ślusarski Marek
85. Szczud
ło Marek
86. Szmyd Jadwiga
87. Wandas Ludwika
88. Wdowiak Janina
89. Witosi
ńska Zuzanna
90. Wierzbowska Janina
91. Witek Krystyna
92. Wojni
łowicz Teresa
93. Zadro
żna Maria
94.
Żarski Leonard
95.
Żuk Renata

Rok 1969

1. Andrzejewska Maria
2. Arciszewski Marek
3. Badowska Krystyna
4. Bandurak Barbara
5. Berezowska Marta
6. Bielecka Irena
7. Biela
ńczuk Krystyna
8. Bober Danuta
9. Bojko Tadeusz
10. Brycka Dominika
11. Buk Gra
żyna
12. Bober Danuta
13. Ciempka Janina
14. Ciszewska Leokadia
15. Depa Krystyna
16. Doskocz Longina
17. Drozd EI
żbieta
18. Drzewiecki Ryszard
19. Dworak Aniela
20. Fabrowicz Eugeniusz
21. Frydrych Jolanta
22. Furdyko
ń Emilia
23. Gre
ć Irena
24. Grz
ądko Krystyna
25. Grzybowska W
ładysława
26. Hetmaniak Renata
27. Huzarska Leokadia
28. Hek Jolanta
29. Iwa
ńska Halina
30. Jakubiak Danuta
31. Jakubowska Bogus
ława
32. Janiszewska EI
żbieta
33. Jasku
łowska Ewa
34. Jastrz
ębowska Anna
35. Jaskiewicz Wies
ława
36. Jaworska Krystyna
37. J
ędruch Stanisława
38. Kasperek Teresa
39. Kardas EI
żbieta
40. Kitli
ńska Maria
41. Kobyla
ński Antoni
42. Kogut Wojciech
43. Ko
ładka Teresa
44. Kopacz Krystyna
45. Kordysz Aniela
46. Kowalczyk Barbara
47. Kowalczyk Henryk
48. Kowalczyk Anna
49. Krasnod
ębska Zofia
50. Krieger Zbigniew
51. Koziak Zofia
52. Kucharska Krystyna
53. Leoszkiewicz Janina
54. Lewandowska El
żbieta
55. Litwi
ńska Barbara
56. Lisztwan Teresa
57. Ludzi
ńska Maria
58. Macoch Maria
59. Maciejewska Zofia
60. Macniak Anna
61. Malicka Krystyna
62. Ma
ślanka Bolesław
63. Markiewicz Janina
64. Marchewka Jadwiga
65. Mazurek Maria
66. Mazur Teresa
67. Michu
łka Krystyna
68. Migalski Bogus
ław
69. Misiewicz Kamila
70. Misztal Miros
ława
71. Mitura Zdzis
ław
72. Mozoleska Bogus
ława
73. Mrówka Wies
ław
74. Nada
ła Urszula
75. Najda El
żbieta
76. Nawojczyk Janusz
77. Nosek Maria
78. Nowakowski Jan
79. Okonicz Maria
80. Olszewski Jan
81. Orlita Krystyna
82. Or
łowska Eugenia
83. Or
łowska Irena
84. Orze
ł Elżbieta
85. Osowiecka Teresa
86. Pak
łos Barbara
87. Partyka Tadeusz
88. Pawczuk Aleksander
89. Pawlak Wanda
90. Pindel Bogus
ław
91. Pociask Stanis
ław
92. Prorok Michalina
93. Pruchnicka Wanda
94. Przesada Stanis
ław
95. Przydacz Urszula
96. Ratajczak Wies
ław
97. Reszczy
ńska Renata
98. Rostkowski Ryszard
99. Rozp
ędek Ewa
100. Rudnicka Irena
101. Ryba Jan
102. Seretna Gra
żyna
103. Smola
ńska Maria
104. S
łomińska Irena
105. Sobczak Teresa
106. Sokólska Halina
107. Starzewska Halina
108. Stebnicka El
żbieta
109. St
ępień Andrzej
110. Struzik Zbigniew
111. Sulima Tadeusz
112.
Świrski Marek
113. Szafraniec Jolanta
114. Sobczak Teresa Anna
115. Szczud
ło Wojciech
116. Szlachta Wanda
117. Szulc Emilia
118. Szulikowski Stanis
ław
119. Szu
śkiel Matylda
120. Szymczak Jan
121. Tasarz Krystyna
122. Tomaszewska Aleksandra
123. Tracz Maria
124. Tokarz Bogus
ława
125. Urba
ńska Danuta
126. Wajda Ryszard
127. Walczak Lucyna
128. Wi
śniewska Teresa
129. W
łodarczyk Teresa
130. Woroniecka Krystyna
131. Woroniecka Janina
132. Wojtowicz Jadwiga
133. Wróbel Jolanta
134. Wysakowska Wanda
135. Zapotoczna Wanda
136.
Żerek Krystyna
137.
Żukowski Ryszard
138.
Żmijewska Janina
139.
Żywiecki Krzysztof

Rok 1970

Ze wzgl
ędu na wydłużenie nauki w szkołach podstawowych o 1 rok matury nie były w planach nauczania

Rok 1971

1. Bajtek Liliana
2. Bandurak Iwona
3. Bar Lidia
4. B
łaszkiewicz Emilia
5. Bociurko Aleksandra
6. Charewicz Krystyna
7. Czekierda Franciszek
8. Drzazga Stanis
ława
9. Engel Robert
10. Fila Jadwiga
11. Florek Teresa
12. Fornalska El
żbieta
13. Furtan Katarzyna
14. Ga
łka Krystyna
15. Gorczyca Genowefa
16. Grze
śków Franciszek
17. Grzybowska Irena
18. Góra Maria
19. Grochalska Janina
20. Huzarska Helena
21. Jakubiak Maria
22. Ja
śkiewicz Irena
23. Juryniec Danuta
24. Ka
ńska Danuta
25. Keck Danuta
26. Kicak Danuta
27. Kogut Jolanta
28. Konewczy
ńska Ryszarda
29. Ko
łowska Małgorzata
30. Korczy
ńska Zofia
31. Kotomski Ryszard
32. Kozak Kazimiera
33. Krawczyk Izabela
34. Kukulska Marianna
35. Kwiatkowska Jadwiga
36. Kwiek Krystyna
37. Laszczy
ńska Stanisława
38. Lis Janina
39. Litwi
ński Zygmunt
40. Luzak Ma
łgorzata
41.
Łazarek Halina
42. Mazur Barbara
43. Mazur Wanda
44. M
ądrzak Bogusław
45. Mondrzejewska Krystyna
46. Mroczko Józef
47. Nabywaniec El
żbieta
48. Okulowska Anna
49. Osmyk Danuta
50. Pietluch Jerzy
51. Piotrowska Krystyna
52. Potacza
ła Zofia
53. Pozna
ńska Zenobia
54. Radomska Romualda
55. Restel Janusz
56. Sojan Barbara
57. Siemiradzki Karol
58. Skorupski Kazimierz
59. Skwarek Irena
60. Socki Mieczys
ław
61. Sokólska Gra
żyna
62. Stachowiak Danuta
63. Szczepa
ńska Teresa
64. Szmigielska Halina
65. Szumna Maria
66. Szumna Stanis
ława
67. Szyma
ńska Krystyna
68. Szymkowska El
żbieta
69. Tomaszewska Ewa
70. Toporowska Krystyna
71. Trojanowska Krystyna
72. Tymczyszyn Maria
73. Urbaniak Urszula
74. Woldrych Aldona
75. Woroniecki Zbigniew
76. Wróblewska Stanis
ława
77. Wójcik Joanna
78. Za
łoga Teresa
79. Zimoch Stanis
ław

Rok 1972

Albin Teresa
2. Andrejczuk Stefania
3. Ba
łtakis Romualda
4. Baranowska Janina
5. Barabasz Adela
6. Batko Ewa
7. Blus Gra
żyna
8. Budz Jerzy
9. Budzy
ń Halina
10. Chanik Janusz
11. Ch
łoń Danuta
12. Chwastek Maria
13. Ciukaj Krystyna
14. Dawyniak Barbara
15. Domaga
ła Anna
16. Dzieko
ński Stanisław
17. Folty
ńska Teresa
18. Franczyk Zbigniew
19. Gdula Teresa
20. Gra
żyński Ryszard
21. Hrynda
Łucja
22. Janicka Bogus
ława
23. Jaremczuk Helena
24. Jaszczyszyn Krystyna
25. J
ąkała Barbara
26. Kap
łon Barbara
27. Keck Maria
28. K
ęsik Danuta
29. Kietrys Aleksandra
30. Kitajczuk Krystyna
31. Kobyli
ński Janusz
32. Kondziuk Gra
żyna
33. Konopka Alicja
34. Kopacz Antoni
35. Kopacz Irena
36. Koral Danuta
38. Korys Cecylia
39. Kozak Lidia
39. Kubiak Leszek
40. Laszczy
ńska Maria
41. Laszczy
ńska Władysława
42. Leja Ma
łgorzata
43. Lenda Jerzy
44. Lewandowska Teresa
45.
Łyszkiewicz Maria
46. Majchrzak Teresa
47. Majtyka Alina
48. Margoszczyszyn Danuta
49. Masztalerz Teresa
50. Misiewicz Weronika
51. Misiewicz Gra
żyna
52. Moskal Gra
żyna
53. Moskalczuk Ewa
54. Mróz Halina
55. Muszy
ńska Wanda
56. Olesi
ńska Aleksandra
57. Osych Anna
58. Pala Czes
ław
59. Pa
łac Wanda
60. Parcheniak Maria
61. Pi
ątek Alicja
62. Piotrowicz Maria
63. Potulna Barbara
64. Predel Jolanta
65. Prorok Alina
66. Put Helena
67. Radosi
ński Zdzisław
68. Rowi
ński Jerzy
69. Rudnicka Maria
70. Rzycka El
żbieta
71. Ryka
ła Teresa
72. Schmidt Bogus
ław
73. Seniuszko Genowefa
74. Smoli
ńska Barbara
75. Stepek Kinga
76. Suchecki Jan
77. Szlachta Stanis
ław
78.
Świerczyńska Maria
79. Teneta Lucyna
80. Thomas Magdalena
81. Tr
ębacz Grażyna
82. Wargocka Maria
83. Wi
ącek Krystyna
84. Witek Krystyna
85. Woroniecka Helena
86. Wójcikiewicz Zbigniew
87. Zadro
żna Danuta
88. Zaka
łek Danuta
89. Zuchal Marianna
90.
Żerek Barbara
91. Widziak Franciszek
92. Stachowska Anna

Rok 1973

1. Arciszewska Ma
łgorzata
2. Badowska Gra
żyna
3. Bajsarowicz Lech
4. Bednarczyk Krystyna
5. Bej Leszek
6. Bodnar Ryszard
7. Bijak Kazimierz
8. Boruch Halina
9. Borowicz Adam
10. Burba W
ładysława
11. Darasz Halina
12. Doskocz Bogdana
13. Dawyniak Róża
14. Dolczewska Irena
15. Durejko Zofia
16. Dworak Stanis
ława
17. Foremnik Maria
18. Fusek Wanda
19. G
ąsior Janina
20. Gomulicka Anna
21. Gorzkowska Zdzis
ława
22. Górnicka Zdzis
ława
23. Gr
ębowski Bogumił
24. Iwan Ma
łgorzata
25. Jakubowska W
ładysława
26. Janus Anna
27. Jankowski Piotr
28. Jenczelewska Danuta
29. Kanachowicz Miros
ław
30. Kasowska Danuta
31 .Klimaszewska Gra
żyna
32. Knysak Lucyna
33. Konsencjusz Helena
34. Konduracka Jadwiga
35. Korba Barbara
36. Kr
ęciwilk Maria
37. Krzewski Tadeusz
38. Krzywdzi
ńska Kazimiera
39. Kubik Leszek
40. Laszczy
ńska Krystyna
41. Lis Liliana
42. Kubiak Danuta
43. Ludwików Mieczys
ław
44. Luniak Bogdan
45.
Łukasiewicz Janina
46. Maraj Barbara
47. Marchewka Irena
48. Mazur Janina
49. Mitura Stanis
ława
50. Mroczek Iwona
51. Nakoneczna Maria
52. Nosek Wies
ława
53. Nowakowski Adam
54. Pachowicz Urszula
55. Piasecki Tadeusz
56. Pirzecka Irena
57. Pietraszewska Maria
58. Pokrzywniak Jan
59. Raginis Gra
żyna
60. Rataj Barbara
61. Ratajczyk Teresa
62. Rozp
ędek Alicja
63. Ruci
ńska Jadwiga
64. Sahaj Ewa
65. Sieciechowska Julita
66. Simura Wanda
67. Skorupska Irena
68. Skrok Zygmunt
69. S
łowińska Ludwika
70. Socka Józefa
71. So
łek Bronisław
72. Stadnik Maria
73. Szel
ążek Stanisława
74. Szram El
żbieta
75. Uliasz Emilia
76. Wieczorek Zofia
77. Wlaz
ło Jacek
78. Wojewoda Danuta
79. Völpel Urszula
80. Zab
łocka Janina
81. Zajma Teresa
82.
Żukowska Maria
83.
Żywiczka Wiesława

Rok 1974

1. Budrewicz Bogdan
2. Biedrzycki Marek
3. Bohdanowicz Gra
żyna
4. Boka
ło Zofia
5. Borkowska Alicja
6. Cedzy
ńska Ewa
7. Ciecho
ńska Halina
8. Czubak Jolanta
9. Domaradzka Stanis
ława
10. Dru
żga Grażyna
11. Drozd Tadeusz
12. Dominów Barbara
13. Dzia
ła Maria
14. Fija
ł Grażyna
15. Filipiak Bo
żena
16. Fr
ątczak Alicja
17. Fortunarska Maria
18. G
łuszko Sergiusz
19. Grochalska Janina
20. Grzesiowska Bo
żena
21. Godlewska Janina
22. Gudzinowicz Maria
23. Harhala Wies
ława
24. Chmielowska Maria
25. Chudak Mieczys
ław
26. Jankowska Bogumi
ła
27. Jurczy
ński Ryszard
28. Jakubiel Marek
29. Kisielewicz Teresa
30. Krawiec Bernadeta
31. Krzewska Anna
32. Kucharzyszyn Irena
33. Kwiatkowska Gra
żyna
34. Kozi
ńska Józefa
35. Kozak Helena
36. Kowalczyk Bo
żena
37. Kondziuk El
żbieta
38. Ko
łobrubiec Janina
39. K
łosowska Ewa
40. Kloze Teresa
41. Kaczmarczyk Alojzy
42. Ka
łużka Lech
43. Kozi
ński Adam
44. Kogut Urszula
45. Kobyli
ńska Małgorzata
46. Kroczak Teresa
47. Król Jadwiga
48. Latecka Wies
ława
49. Lewandowska Halina
50. Le
śkiewicz Zofia
51. Leoszkiewicz Teresa
52. Lenda Zdzis
ław
53.
Łyszkiewicz Janusz
54.
Łabus Ewa
55. Majewska Ma
łgorzata
56. Malinowska Dorota
57. Musia
łowski Janusz
58. Majchrzak Maryla
59. Maci
ąg Krystyna
60. Machalski Bogdan
61. Malinowska Leokadia
62. Makowska Urszula
63. Matusiewicz Leokadia
64. Misiec Miros
ława
65. Mihu
łka Grażyna
66. Mokrzan Józef
67. Misiewicz Jan
68. Makiej Irena
69. Noworyta Dorota
70. Nazarko Wanda
71. Olejniczak Gra
żyna
72. Piekarz Bo
żena
73. Pikus Alicja
74. Przetocka Mariola
75. Prorok Helena
76. Późniak Teresa
77. Przyszlak Maria
78. Restel Lech
79. Rogotowicz Alina
80. Ro
śniak Grażyna
81. Ryfa Jerzy
82. Radziejewska Lucyna
83. Rogalewicz Zofia
84. Schaffner Jolanta
85. Skrzyd
łowka Edwarda
86. Skoczyli
ński Jan
87. Skwarek Krystyna
88.
Ścigała Teresa
89. Stepek Beata
90. Skrzeczewska Danuta
91. Szawan Stanis
ław
92. Szlachcic Bo
żena
93. Szlachcic Bogus
ław
94. Tumi
ńska Maria
95. Topola Ryszard
96. Tomczak Wies
ława
97. Wabik Andrzej
98. Walków El
żbieta
99. Wo
źniak Ewa
100. Waniusiak Wanda
101. Wiczkowska Wies
ława
102. Widelska Lidia
103. W
łodarczyk Marianna
104. Wo
łkowska Janina
105. W
ąchała Janina
106. Walasek Zbigniew
107. Wo
łoszczak Ryszard
108. Zab
łocka Irmina

Rok 1975

1. Andryszczak Jan
2. Bagi
ńska Krystyna
3. Bara
ńska Wiesława
4. Bajtek Zbigniew
5. Barabasz Halina
6. Barzak Ewa
7. Bator Urszula
8. Budz Olga
9. Bober Ewa
10. Biel Lidia
11. B
łajet Zenon
12. Brycka Gra
żyna
13. Bej Alicja
14. Brusi
ło Maria
15. B
ąkowska Danuta
16. Cebulska Ewa
17. Ciukaj Janina
18. Ciukaj Zofia
19. Cupak Ma
łgorzata
20. Cygal Halina
21. Czubaj Teresa
22. Czubak Józefa
23. Dobrowolska Gra
żyna
24. Dominika Teresa
25. D
ębicka Elżbieta
26. Dyguda Andrzej
27. Dzierzkowska Gra
żyna
28. Dzia
ła Franciszek
29. Flera Krystyna
30. Furtek El
żbieta
31. Gierczak Jolanta
32. Gigiel Marek
33. G
łowacz Czesława
34. Gawynowska Gra
żyna
35. Gniewczy
ńska Romana
36. Grabowska El
żbieta
37. Górniak Gabriela
38. Hadrian Dorota
39. Horak Maryla
40. Janicka Jolanta
41. Jarosz Alina
42. Jaworska Paulina
43. Jakubiak Jolanta
44. Jakubiel Ewa
45. Jeziorska Anna
46. Kanachowicz Halina
47. Ko
łodziej Alicja
48. Kr
ęciwilk Zdzisław
49. Krzesaj Lucyna
50. Kosobudzka Barbara
51. Kozio
ł Iwona
52. Krajewska Genowefa
53. Krych Mieczys
ława
54. Kupilas Anna
55. Kurdy
ś Elżbieta
56. K
ępińska Bogumiła
57. Ksi
ążek Danuta
58. Ko
ściuszko Danuta
59. Kowalcze Danuta
60. Lewandowska Danuta
61. Lewicka Danuta
62.
Łabowska Teresa
63.
Łuczków Kazimiera
64.
Łozińska Grażyna
65. Matwijów Danuta
66. Macniak Wies
ława
67. Mas
łowska Zdzisława
68. Matejko Julia
69. Morka Wies
ława
70. Markiewicz Teresa
71. Majka Barbara
72. Maturlak Krystyna
73. Moli
ńska Danuta
74. Micha
łczewska Maria
75. Mierzwiak Piotr
76. Matusiak Teresa
77. Mika Jerzy
78. Mitura Emil
79. Musia
ł Stefan
80. Nied
źwiecka Halina
81. Nowakowska Barbara
82. Ni
żałowska Zuzannna
83. Okruszko Bogumi
ła
84. Olszewski Zbigniew
85. Partyka Teresa
86. Pilichiewicz Maria
87. Prorok Maria
88. Pie
ćko Teresa
89. Przyszlak Alina
90. Rowi
ńska Irena
91. Radziejowska Anna
92. Sitarz Jadwiga
93. Spodarzewska Helena
94. Skrycka Miros
ława
95. Staruszkiewicz Helena
96. Skoczylas Miros
ława
97. Sobska Teresa
98. Siarkowska Janina
99. Smalec Teresa
100.
Świrska Jadwiga
101. Sikorski Leszek
102. Skorupski Józef
103. Steczyszyn Wies
ława
104. Szymkowski Zbigniew
105. Szymala Czes
ława
106. Tomaszewska Ma
łgorzata
107. Tomkiewicz Halina
108. Walasek Bogus
ława
109. Walków Danuta
110. Wojczyszyn Danuta
111. Winiecka Hanna
112. Woroniecka Danuta
113. Zarzycza
ńska Halina
114. Zawierucha Janina
115. Ziubrak Bo
żena
116. Ziółkowska Krystyna
117.
Żurawska Krystyna
118. Bijak Helena

Rok 1976

1. Adam Jan
2. Bajcarz Józefa
3. Bajserowicz Teresa
4. Barczuk Marzena
5. Bednarz Jolanta
6. Bekus Helena
7. Bijak Ryszard
8. Birut W
łodzimierz
9. B
łajet Wiesław
10. Bochaczyk Jolanta
11. Bodak Zbigniew
12. Bu
łgajewska Sabina
13. Chwastek Miros
ław
14. Chwi
łka Wiesława
15. Ciecho
ńska Elżbieta
16. Cisowski Tadeusz
17. Czerny Zofia
18. Czypionka Adam
19. Dawyniak Maria
20. D
ębicki Mirosław
21. Dobrowolska Irena
22. Drzewiecki Leszek
23. Dudek Teresa
24. Dulemba Barbara
25. Dworecka Irena
26. Dziedzic Alina
27. Fedorczuk Bronis
ława
28. Furtan Danuta
29. Gajewska Urszula
30. Gasparska Bo
żena
31. Golinczak Maria
32. Gospodarczuk Danuta
33. Góralczyk Emilia
34. Hrynda Irena
35. Iwaniec Kazimiera
36. Janda Anna
37. Kaczmarek Cecylia
38. Kasprowicz Jacek
39. Kawa
łko Urszula
40. Kawa
łko Zofia
41. Kinal Halina
42. Kita Jan
43. Korczy
ńska Anna
44. Kowalczyk Alicja
45. Kowalik Lucyna
46. Król Wojciech
47. Kubów Danuta
48. Kurowski Roman
49. Kurek Robert
50. Ku
źniak Elżbieta
51. Legan Grzegorz
52. Lejczak Alicja
53. Lewicka Antonina
54. Lis El
żbieta
55. Ludwików Anna
56. Luniak Zofia
57.
Ładowska Wiesława
58.
Łobasz Janusz
59. Ludzi
ńska Olga
60.
Łukasiewicz Zbigniew
61.
Łukowicz Stanisława
62.
Łysakowska Halina
63. Majewski Andrzej
64. Marczewski Krzysztof
65. Mielczarek Jan
66. Mierzwi
ński Leszek
67. Mik
łaszewski Henryk
68. Michalczyk Krystyna
69. Mihu
łka Edwarda Maria
70. Mielczarek Bo
żena
71. Mokrzan Joanna
72. Mre
ńca Dorota
73. Mroczko Teresa
74. Muzyka Jolanta
75. Myd
łowski Zbigniew
76. Parzoch Krystyna
77. Popielarz Maria
78. Pater Adam
79. Piecka Irena
80. Przyszlak Jan
81. Presz Marek
82. Rendak Marianna
83. Renner Artur
84. Roma
ńska Elżbieta
85. Ryglicki Andrzej
86. Seniuszko Janina
87. Siwulska Teresa
88. Smalec Zdzis
ław
89. Solecka El
żbieta
90. Soro
ń Mieczysław
91. Stasienko Halina
92. Suchorab Halina
93. Sykulska Bogumi
ła
94. Sza
łaj Wiesław
95. Szczud
ło Dorota
96. Szczepanek El
żbieta
97. Szewc Bo
żena
98. Szymczyk Maria
99. Tarnowska Urszula
100. Tarnowski Andrzej
101. Tatarek Teresa
102. Tomczak Jadwiga
103. Toporkiewicz Janusz
104. Trela Czes
ława
105. Wojtuch Wanda
106. Wasilenko Janina
107. Wlaz
ło Jadwiga
108. Wojnarowska Helena
109. Wrzos Bogumi
ła
110. Völpel El
żbieta
111. Zab
łocka Irmina
112. Zalewska Bogumi
ła
113. Zalewska Józefa
114. Zam
ęta Andrzej
115. Zieleniecka Halina
116. Berezowski Tadeusz

Rok 1977

1. Agopsowicz Anna
2. Albin Andrzej
3. Bajsarowicz Bo
żena
4. Bandura El
żbieta
5. Baran Irena
6. Bartnicka Gra
żyna
7. Bigaj Gra
żyna
8. Bijak Krystyna
9. Boche
ńska Maria
10. Boczkowska Halina
11. Bodak Stanis
ław
12. Bugajczyk Anna
13. Chor
ąży Małgorzata
14. Chor
ąży Mirosława
15. Cygan Krystyna
16. Cichy Ma
łgorzata
17. Czekierda Urszula
18. Czeladka El
żbieta
19. Drozd Andrzej
20. Dworzy
ńska Urszula
21. Dzik Teresa
22. Fijar Roman
23. Flera Alina
24. Frydrych Tadeusz
25. Fu
ławka Wiesława
26. Futrek El
żbieta
27. G
ębalski Jacek
28. G
łuszek Teresa
29. Go
łaszewska Anna
30. Grabna Ma
łgorzata
31. Grabas Stefania
32.Grzesiowska Bogus
ława
33. Haman Gra
żyna
34. Hoszowska Irena
35. Horodecka Barbara
36. Hoszowski Jan
37. Hubert Wies
ław
38. Jankowska Jolanta
39. Jarosz Emilia
40. Janus Ma
łgorzata
41. Jasiak Gra
żyna
42. Kaczmarek El
żbieta
43. Kledy
ński Zbigniew
44. Kobel Ma
łgorzata
45. Ko
łacz Jadwiga
46. Konsek Bogdan
47. Kosobudzka Gra
żyna
48. Kowalczyk Jadwiga
49. Kowalczyk Miros
ław
50. Kowalska El
żbieta
51. Kowalski Piotr
52. Krupi
ńska Ewa
53. Królikowska Halina
54. Król Jacek
55. Kubiak Barbara
56. Kubiak Krystyna
57. Kucharska Anna
58. Kurowska Joanna
59. Kusiak Ma
łgorzata
60. Kruczek Anna
61. Landock Beata
62. Laszkiewicz Genowefa
63. Litwin Jolanta
64. Litwin Ma
łgorzata
65.
Łopata Małgorzata
66.
Łuczyńska Barbara
67. Malec Waldemar
68. Male
ńczak Elżbieta
69. Ma
ńkowska Krystyna
70. Maroszyk Leszek
71. Mazepa Teresa
72. Mazur Edward
73. Mika Edward
74. Mitura Halina
75. Michta Izabela
76. Misiewicz Zbigniew
77. Morawski Wies
ław
78. Mróz El
żbieta
79. Musia
łowski Mariusz
80. Muszy
ńska Eleonora
81. Muzyka Ryszard
82. Nehrebecka Urszula
83. Nogaj Danuta
84. Nowak Zbigniew
85. Nowakowska Halina
86. Olejniczak Bo
żena
87. Olszewska Janina
88. Or
łów Janusz
89. Ostrom
ęcka Małgorzata
90. O
żarowski Henryk
91. Pa
ździor Bożena
92. Pietraszewski Stanis
ław
93. Pokrzywniak El
żbieta
94. Ruci
ński Henryk
95. Sapa
ła Danuta
96. Szargut Ewa
97. Sarnat Teresa
98. Serafin Krystyna
99. Skowron Joanna
100. Sielski Jerzy
101. S
ługocka Elżbieta
102. Speruda Bo
żena
103. Stachowicz Maria
104. Suci
ńska Teresa
105. Sygrela Jolanta
106. Starkowska Alicja
107.
Ślęzak Andrzej
108. Teneta Barbara
109. Warcholi
ńska Danuta
110. Wis
łowska Grażyna
111. Winiecki Maciej
112. Wilczy
ńska Beata
113. Wójtowicz Gra
żyna
114. Wysocka El
żbieta
115. Zawada Ewa
116. Zawada Janusz
117. Zaw
łocka Elżbieta
118. Zdrza
łka Krzysztof
119. Ziółkowska Jolanta
120. Tomczak Irena

Rok 1978

1. Amerek Ewa
2. Arci
ńska Renata
3. Bazal Halina
4. Bielecka Halina
5. Bieniecka Barbara
6. Brudna Mariola
7. Czajka Wanda
8. Czarkowska Bogumi
ła
9. Czech Krystyna
10. Czurczak Zbigniew
11. Darasz Leonarda
12. Dobrowolska Ma
łgorzata
13. Drohomirecka Danuta
14. Dworzy
ńska Elżbieta
15. Fr
ączyk Ewa
16. Furma
ński Tomasz
17. Gawron Teresa
18. Gielczowska El
żbieta
19. Gmitrach Gra
żyna
20. Gnitecka Genowefa
21. Grochalska Regina
22. Gruza Krzysztof
23. G
łąb Marek
24. Grajewska Bo
żena
25. Gralikowski Krzysztof
26. Gwóźd
ź Piotr
27. Hajduk Barbara
28. Haftarczyk Alicja
29. Hurkacz Irena
30. Ha
łuszko Janina
31. Irza Jan
32. Janus Barbara
33. Janicka Mariola
34. Jackiewicz Jolanta
35. Jankowski Miros
ław
36. Kosowska Krystyna
37. Kaniuka Teresa
38. Kawa
łek Roma
39. Kos Bo
żena
40. Kaszuba Krystyna
41. Hrycyk Krystyna
42. Kuc Sabina
43. Kurowska Urszula
44. Kulpa Joanna
45. Kobierska Zofia
46. Kowalik Barbara
47. Kozi
ńska Agnieszka
48. Kubisz Zofia
49. Kruk Krystyna
50. Litwa Irena
51.
Łoziński Tadeusz
52. Figarska Krystyna
53. Malska Teresa
54. Matusiewicz Alina
55. Maksimiuk Maria
56. Mazur Zofia
57. Mielczarek Anna
58. Mróz Leokadia
59. Musia
ł Ewa
60. Nowicka Anna
61. Moli
ński Andrzej
62. Mucha Gra
żyna
63. Mróz Matylda
64. Mojsa Antoni
65. Ostrowski Henryk
66. Osmyk Jadwiga
67. Padewska Wies
ława
68. Pilch Iwona
69. Pisiewicz Anna
70. Podgórska Zofia
71. P
ękała Andrzej
72. Plewak Bogumi
ła
73. Raczy
ński Leszek
74. Rowi
ńska Jadwiga
75. Ryglicka Ewelina
76. Teneta Bogumi
ła
77. Siedlarz Jaros
ław
78. Simura Ma
łgorzata
79. Sikora Halina
80. Smalec Emilia
81. Snopek Barbara
82. Seniuszko Zofia
83. St
ępień Włodzimierz
84. Strzelecka Barbara
85. Stanis
ławska Grażyna
86. Studzi
ńska Małgorzata
87. Sukta Danuta
88. Synówka Zbigniew
89.
Świętalska Janina
90. Szczepa
ńczyk Ryszard
91. Waszkiewicz Mariola
92. Wasilenko El
żbieta
93. Weyman Teresa
94. Wojtowicz Krzysztof
95. Wójcik Ewa
96. Wojczyszyn Zofia
97. Zalewska Jadwiga
98. Zawada Alicja
99. Zarycza
ńska Barbara
100. Ziemla
ńska Maria
101. Ziółkowska Bernarda

Rok 1979

1. Bandura Aldona
2. Bajtek Bogumi
ła
3. Barcz Hanna
4. Bieniek Ma
łgorzata
5. Bia
łowąs Alicja
6. Bijak Barbara
7. Bednarczyk Krystyna
8. B
ęben Marek
9. Borowicz Maria
10. Boczkowska Jadwiga
11. Bubel Artur
12. Cierpucha Teresa
13. Czubak Andrzej
14. Domaradzka Halina
15. Drill Beata
16. Draników Ludmi
ła
17. Dudziak Teresa
18. Drza
ła Elżbieta
19. Frydrych El
żbieta
20. Feru
ś Elżbieta
21. Galant Pawe
ł
22. Gonet Janusz
23. Grab Anna
24. Górska Wanda
25. Guba Danuta
26. Hutnik Barbara
27. Hutnik Maria
28. Chmielewski Andrzej
29. Irza Danuta
30. Janiuk Alina
31. Jakubowska Anna
32. Jakubiel Ma
łgorzata
33. Jarz
ąb Joanna
34. Jankiewicz Bo
żena
35. Jankowska El
żbieta
36. Januszkiewicz Ma
łgorzata
37. J
ąkała Bożena
38. Kasiewicz Aleksandra
39. K
ępczyńska Teresa
40. Klimas W
łodzimierz
41. Kononowicz Narcyza
42. Kope
ć Beata
43. Kopica Bo
żena
44. Kosior Ma
łgorzata
45. Ko
ścielna Urszula
46. Kotwicka Renata
47. Kozak Ma
łgorzata
48. Kohman El
żbieta
49. Korba Alicja
50. Kowalczyk Olga
51. Kurowska Teresa
52. Kubów Krystyna
53. Krakowiak Jan
54. Lachowicz Krystyna
55. Leszczy
ńska Alicja
56. Lizak Ma
łgorzata
57. Markowska El
żbieta
58. Mak Ireneusz
59. Majos Zofia
60. Majewska Joanna
61. Maraj Ma
łgorzata
62. Matyjaszczyk Ewa
63. Mika Barbara
64. Michalski Jerzy
65. Misiewicz Bernada
66. Mróz Anna
67. Nowak Gra
żyna
68. Ostrowska El
żbieta
69. Pacek Danuta
70. Paczko Weronika
71. Pietrzyk Jolanta
72. Pietrzyk Urszula
73. Piróg Kazimiera
74. Pirzecka Danuta
75. Pniok Kornelia
76. Potoczny Czes
ław
77. Potrzeba El
żbieta
78. Przysta
ńska Jolanta
79. Puka Zbigniew
80. Ramus Jolanta
81. Ragninis Aleksander
82. Rogowska Ma
łgorzata
83. Sadko Krystyna
84. Sikora Jerzy
85. Smak Stanis
ława
86. Stefaniak Tadeusz
87. Stok
łos Bożena
88. Stefaniszyn Anna
89. Sokólska Maria
90. Swereda Maria
91. Sudacka Lidia
92. Synówka Waldemar
93. Sykulska Ma
łgorzata
94. Stadniczenko Jadwiga
95.
Święcicki Mirosław
96. Szepetiuk Wioletta
97. Szczepanek Ma
łgorzata
98. Szczykutowicz Teresa
99. Szyma
ński Adam
100. Tracz El
żbieta
101. Wi
śniewska Danuta
102. Wi
śniewska Beata
103. Wojnarowska Miros
ława
104. Wyrozumski Czes
ław
105. Urbanik Anna
106. Zab
łocki Janusz
107.
Żugaj Ewa
108.
Żurawska Hanna
109. Bukata Gra
żyna
110. Kurba
ńska Ewa

Rok 1980

1. Alisz Irena
2. Babczyszyn Adam
3. Bagi
ńska Bernadetta
4. Bagi
ńska Grażyna
5. Bara
ńska Irena
6. Bazal Krystyna
7. Birut Wanda
8. Be
ń Halina
9. Bednarz Marzena
10. Brzezi
ńska Zofia
11. Budna Bogus
ława
12. Burnos Genowefa
13. Ciaskowska Ewa
14. Ciupik Ma
łgorzata
15. Czaja Ma
łgorzata
16. Czerniawska Renata
17. Denecka Jolanta
18. Dudziak Alina
19. Furdyko
ń Marek
20. Frydrych Alicja
21. Furtan Krystyna
22. Figarska Urszula
23. Fr
ątczak Wanda
24. G
ębalski Mirosław
25. Goli
ński Arkadiusz
26. Grabowska Barbara
27. Galiczy
ńska Alicja
28. Grabas Marian
29. Gronkowski Jerzy
30. Hawrylewicz Waldemar
31. Jakubowska Kazimiera
32. Jakubowska Maria
33. Jakubowska Wanda
34. Jakubowska Teresa
35. Janicka Danuta
36. Kajca Agnieszka
37. Kli
ś Irena
38. K
łusek Jadwiga
39. Kogut Krystyna
40. Kot Ewa
41. Kociara Bo
żena
42. Konieczny Andrzej
43. Korytkowski Krzysztof
44. Koz
łowska Małgorzata
45. Kowalczyk Roman
46. Kotowska Katarzyna
47. Kotowska Ma
łgorzata
48. Kozak Gra
żyna
49. Kocerba Jolanta
50. Knöfel Irena
51. Król Jolanta
52. Kulicka Bo
żena
53. Kwiecie
ń Danuta
54. Krawczyk Ma
łgorzata
55. Ku
źmińska Irena
56. Kwiatkowska El
żbieta
57. Lisowski Marek
58.
Łesek Wiesława
59.
Łuczków Lucyna
60. Ma
łachowska Barbara
61. Ma
łachowska Danuta
62. Marczewska Ma
łgorzata
63. Madej Danuta
64. Machalska El
żbieta
65. Misiewicz Teresa
66. Misiewicz Jadwiga
67. Mróz Gra
żyna
68. Nowakowska Halina
69. Nagalewski S
ławomir
70. Oleszczuk Wies
ława
71. Pa
łosz Zbigniew
72. Pacia Krystyna
73. Papierz Gra
żyna
74. Pater Dorota
75. P
ękała Bożena
76. Peszko Anna
77. Przybylska Dorota
78. Pilch Wioletta
79. Piec Teresa
80. Put Dariusz
81. Rowi
ńska Elżbieta
82. Rowi
ńska Maria
83. Rostkowska Irena
84. Raczy
ński Jacek
85. Rudowicz Renata
86. Sobolewska Bo
żena
87. Skorupski Zdzis
ław
88. Smyrak W
ładysława
89. Sahaj Witold
90. Stadniczenko Ma
łgorzata
91. Sury Mariola
92. Szydlik El
żbieta
93. Szyma
ńska Teresa
94. Taratajcio Mariola
95. Tkacz W
ładysław
96. Tomkiewicz Gra
żyna
97. Wabik Cezary
98. Walenczak Teresa
99. Wójcik Celina
100. Wojtowicz Anna
101. Wa
śkowiak Grzegorz
102. Wrzos Ma
łgorzata
103. Zenc El
żbieta
104.
Żabska Zdzisława

Rok 1981

1. Bijak Bogumi
ła
2. G
ąska Zdzisława
3. Ho
łubowicz Danuta
4. Hurkacz Maria
5. Janowicz Ma
łgorzata
6. Jastrz
ębski Dariusz
7. Jurga Donat
8. Kaczmarek Henryka
9. Ka
łus Elżbieta
10. Kierzkowska El
żbieta
11. Komar Barbara
12. Kos Halina
13. Kowalczyk Barbara
14. Kozi
ński Mariusz
15. Kukli
ńska Bożena
16. Kurowski Krzysztof
17. Leoszkiewicz Adam
18. Maceluch Zdzis
ław
19. Mazur Ma
łgorzata
20. Mimochód Ewa
21. Mitura Teresa
22. Morka El
żbieta
23. Ostrom
ęcki Zbigniew
24. Pacak Maria
25. Paw
łowska Małgorzata
26. Rataj Bogus
ław
27. Rostkowski Edward
28. Sendrowicz Marek
29. Stachyra Barbara
30. Statnik El
żbieta
31. Stanisz Danuta
32. Szawan Alicja
33. Szwar Natalia
34. Widziak Beata
35. Zaka
łek Ewa
36.
Żygadło Wojciech
37. Arci
ński Grzegorz
38. Bandura Beata
39. Baraniak Teresa
40. Gawron Iwona
41. Haczy
ński Józef
42. Horak Dorota
43. lgnac Ma
łgorzata
44. Koz
łowski Robert
45. Hercu
ń Urszula
46. Ko
źmińska Zofia
47. Krochmalczyk Gra
żyna
48. Kuriata Krystyna
49. Ku
źniak Wiesław
50. Kwieci
ńska Ewa
51. Konopa Jolanta
52. Konopa Mariusz
53. Lisowska Beata
54. Mróz Jadwiga
55. Olszowy El
żbieta
56. Osmyk Alicja
57. Prorok El
żbieta
58. Rozenek Ma
łgorzata
59. Skorupska El
żbieta
60. Walloch Andrzej
61. Witek Czes
ław
62. W
łoczkowska Urszula
63. Wojtowicz El
żbieta
64. Zagrobelna Danuta
65. Ziółkowska Ewa
66. Babicz Halina
67. Cupak Robert
68. Dominiczak Renata
69. Fer Janina
70. Furdyko
ń Barbara
71. Grzelec Jolanta
72. Hewko Barbara
73. K
łusek Jolanta
74. Komór Wies
ław
75. Lewandowska El
żbieta
76. Lewandowska Dorota
77. Malaty
ńska Bogumiła
78. Matwijszyn Mieczys
ława
79. Mimochód Joanna
80. Partyka Bo
żena
81. Picheta Anna
82. Piskorz Barbara
83. Potrzeba Teresa
84. Puzyniak Remigiusz
85. Stachowicz Cezary
86. Stolarczyk Danuta
87. Teneta Ma
łgorzata
88. Topolniak Teresa
89. Wachowski Piotr
90. Ziewiec Alina
91. Gumula Krzysztof

Rok 1982

1. Buczek El
żbieta
2. Charowski Marek
3. Chlebicz Ma
łgorzata
4. Gródecka Magdalena
5. Hanaj Diana
6. Hnatowska Dorota
7. Jarmu
ła Beata
8. Kajca Grzegorz
9. Konieczny Marek
10. Laszczy
ńska Irena
11. Ludwików Ma
łgorzata
12. Malska Stanis
ława
13. Mastej Ewa
14. Mazur Danuta
15. Misiewicz Janusz
16. Mróz Jadwiga
17. Nazarkiewicz Gra
żyna
18. Nowakowska Maria
19. Paso
ń Jadwiga
20. Pater Jolanta
21. Pietrzyk Marek
22. Pindel Tomasz
23. Poziemska Mariola
24. Rozenek Teresa
25. Sikora Mariola
26. Smolak Teresa
27.
Świderska Elżbieta
28. Wachowska El
żbieta
29. Stój Agnieszka
30. Zaj
ąc Jadwiga
31.
Żurek Wiesława
32. Babczyszyn Alicja
33. Bajtek Ewa
34. Bochaczyk Ewa
35. Bodak Joanna
36. Borek Ma
łgorzata
37. Browarna Jolanta
38. Cal Jadwiga
39. Chor
ąży Artur
40. Dawidowicz Alicja
41. Gdula Barbara
42. Gielczowska Urszula
43. G
łuch Wiesława
44. Gruszka Wioletta
45. Grze
śko Ewa
46. Grzeszczyszyn Irena
47. Hor
żaniecki Ryszard
48. Jastrz
ębska Joanna
49. Ja
śkiewicz Joanna
50. Kasprzak Mariola
51. Kobel Krystyna
52. Kociubi
ńska Urszula
53. Kawa
łek Dorota
54. Korgul Ewa
55.J
ędrzejewska Małgorzata
56. Kowalik Maciej
57. Kotapka Jaros
ław
58. Kurelus Dorota
59. Kurzynoga El
żbieta
60. Mróz Marzanna
61. Ogonowska Irena
62. Oleszczuk Marek
63. Sabo Bernadetta
64. Szew Gra
żyna
65. Szczepanek Bo
żena
66. Tabaka Ma
łgorzata
67. Trochaniak Irena
68. Zawada El
żbieta
69. Bandura Lidia
70. Borkowska Jolanta
71. Czeka
ńska Maria
72. Drobnicka Gra
żyna
73. Gilewska Gra
żyna
74. Grabi
ńska Irena
75. Jaremowicz Jolanta
76. Jastrz
ębska Teresa
77. Katra Krystyna
78. Kawa
łko Elżbieta
79. Kie
łbus Ewa
80. Kinal Renata
81. Knopik Ewa
82.
Łużna Marzena
83. Ma
łecka Małgorzata
84. Mazur Joanna
85. Michu
łka Renata
86. Nowak Jolanta
87. Po
śpiech Joanna
88. Put Jerzy
89. Radlak Waldemar
90. Roma
ńczukiewicz Bożena
91. Rubak Mariola
92. Stawicka Barbara
93. Starzewska Maria
94. Suchecka Bo
żena
95. Szeliga Bo
żena
96.
Ślemp Jadwiga
97. Urban Ma
łgorzata
98. Wrzeszcz Danuta
99. Zabawa Maria
100. Zab
łocki Jarosław
101. Zaj
ąc Jolanta
102. Zalewska Maria
103.
Żabska Małgorzata

Rok 1983

1. Ali
ńska Teresa
2. Borkowska Iwona
3. D
ębowicz Elżbieta
4. Drozd Liliana
5. Filipek Grzegorz
6. Hnytko Gra
żyna
7. Humelt El
żbieta
8. Jadach Dariusz
9. Jagie
łło Zbigniew
10. Jasiak Mariusz
11. Kasperkiewicz Justyna
12. Korytkowska Ewa
13. Kosmala El
żbieta
14. Kowalski Marcin
15. Krupi
ńska Dorota
16. Makuszy
ński Krzysztof
17. Ma
łecka Dorota
18. Markiewicz Dorota
19. Meserszmit Dorota
20. Moli
ńska Jadwiga
21. Mróz Arkadiusz
22. Or
łów Iwona
23. Pirzecka Zdzis
ława
24. Siedlarz Ludwik
25. Sikora Leszek
26. Szczotka Wies
ław
27.
Żurawska Jolanta
28. Bagi
ńska Beata
29. Bura Ma
łgorzata
30. Burtan Bogumi
ła
31. Czajkowska Urszula
32. Danhoffer Ma
łgorzata
33. Galacki Janusz
34. Grenda Dorota
35. Grulich Dorota
36. Hanaj Bo
żena
37. J
ędrzejowska Barbara
38. Kanarek Ma
łgorzata
39. Ko
łtun Katarzyna
40. Kordysz Beata
41. Kosobudzka Agata
42. Kozie
ł Ewa
43. Kozi
ński Janusz
44. Koziuk Bo
żena
45. Karska Ma
łgorzata
46. Kubit Helena
47. Kulicka El
żbieta
48. Lisowska Lucyna
49. Maroszyk Dariusz
50. Mastalerz Maria
51. Moli
ński Kazimierz
52. Mróz Joanna
53. Oko
łotowicz Wioletta
54. Pa
łka Marzanna
55. Pater Jolanta
56. Pater Stanis
ław
57. Potrzeba Dorota
58. Przepióra Anna
59. Staszczyszyn El
żbieta
60. Szymczyk Dariusz
61. Tankielun Andrzej
62. Tarka Anna
63. Zaka
łek Józef
64.
Żmijewska Ewa
65. Chojnacka Rozalia
66. Chytra Halina
67. Gronostalska Ma
łgorzata
68. Hor
żaniecka Teresa
69. J
ędrzejowska Maria
70. Kasowska Bogus
ława
71. Komór Jaros
ław
72. Kraka
ło Irena
73. Kwieci
ński Adam
74. Malinowska Lidia
75. Multan Marzena
76. Ostrowski Emil
77. P
ępkowski Zbigniew
78. Rosół Bo
żena
79. Sawczuk Barbara
80. S
ękowska Irena
81. Micha
łowska Małgorzata
82. Siara Waldemar
83. So
łecki Marek
84. Uchacz El
żbieta
85. Urbaniak Krystyna
86. Walczy
ńska Elżbieta
87. Wachowska Alicja
88. Wys
łobocka Bożena
89.
Żurawińska Renata

Rok 1984

1. Bednarska Julianna
2. Drozd Dorota
3. Hornik Katarzyna
4. Kaczmarczyk Marzanna
5. K
ędzierska Alina
6. Klimentowski Robert
7. Knysak Brygida
8. Krawczyk Tatiana
9. Król Ewa
10. Laszczy
ńska Marta
11. Leszczy
ński Grzegorz
12. Leoszkiewicz Jolanta
13. Luzak Wojciech
14. Markiewicz Marzanna
15. Matusiewicz Jacek
16. Misterka Jaros
ław
17. Nicpo
ń Stanisław
18. Nowaczewski Krzysztof
19. Pa
łosz Bożena
20. Pietrzak Grzegorz
21. Skorupski Dariusz
22. Skrzeczek Danuta
23. S
łaby Dorota
24. Stanis
ławski Dariusz
25. Stochmal Grzegorz
26. Tr
ębacz Wojciech
27. Trojan Beata
28. Wójcik Józefa
29. Augu
ścik Alicja
30. Babszyszyn Alina
31. Bezdzietna Iwona
32. B
łaszczyk Iwona
33. Cygan Janusz
34. Chomicki Dariusz
35. Fatyga Wioletta
36. Fizek Beata
37. Grulich Wiktor
38. Grz
ądko Jadwiga
39. Kanarek Bo
żena
40. Kasprzak Alina
41. Kopica Zdzis
ława
42. Kowalczyk Alicja
43. Michu
łka Joanna
44. Michu
łka Dorota
45. Nalewaj Renata
46. Pilis Ma
łgorzata
47. Rataj Mariola
48. Schütterly Wac
ław
49. Sosin Wies
ława
50. Staszczyszyn Krystyna
51. Swereda Dorota
52. Szczepocka Barbara
53. Szmigielska Marzena
54. Tymczyszyn Urszula
55. Waliszek Anna
56. Wojtkiewicz Ewa
57. Zenc Ma
łgorzata
58. Ziarkowska Monika
59.
Żuczkowska Elżbieta
60. Antczak Iwona
61. Arci
ńska Dorota
62. Ba
ńkowska Aneta
63. Baran Bogus
ława
64. Bonkowska Joanna
65. Gad Maria
66. Gruda Teresa
67. Jagie
łło Zenona
68. Jarmuszkiewicz Wies
ława
69. J
ędrzejewski Janusz
70. Juraszek Ireneusz
71. Kadela Beata
72. Kasprzyszak Maria
73. Kawa Danuta
74. Korgul Teresa
75. Kosatka Krystyna
76. Kostur El
żbieta
77. Krukowska El
żbieta
78. Odziemek Nina
79. Papierz El
żbieta
80. Pauczuk Piotr
81. Paulweber Marek
82. Pietrycha Ma
łgorzata
83. Puzyniak Joanna
84. Rutkowska Alicja
85. Sabo Lilia
86. Snopek Lucyna
87. Stawi
ński Adam
88. Strzelecka Danuta
89. Wi
śniowski Lesław
90.
Żuczkowska Iwona

Rok 1985

1. Bajer Renata
2. B
ęben Beata
3. Harhala S
ławomir
4. Jankowska Ma
łgorzata
5. Jasi
ńska Bożena
6. Kaczan Dariusz
7. Kap
łon Andrzej
8. Kasperkiewicz Krzysztof
9. Kociubi
ński Andrzej
10. Kosi
ńska Ewa
11. Kulawiec Bo
żena
12. Krawczyk Arkadiusz
13. Madeja Gra
żyna
14. Maniowski Miros
ław
15. Mikulski Robert
16. Schnotalla Anna
17. Szymczyk Wojciech
18. Thomas Marisu
19. Ziółkowski Aleksander
20.
Żygadło Leszek
21. Boche
ński Sławomir
22. Ciesielska Marta
23. D
żugaj Olgiert
24. Grobelny Andrzej
25. Ha
łka Anna
26. Hutnik Jolanta
27. Koni
ński Przemysław
28. Kube
źniak Beata
29. Kubit Ewa
30. Kulik Joanna
31. Leoszkiewicz Iwona
32. Lesisz Joanna
33. Mihilewicz Liliana
34. Mróz Dorota
35. Orszulak Rudolf
36. Puzyniak Wojciech
37. Rajewski Jacek
38. Rybarczyk El
żbieta
39. Schäftlein Joanna
40. Balicka Aneta
41. Czaja Jolanta
42. Czerwonka Renata 43. Furmankiewicz Lidia
44. Orymienko El
żbieta
45.Jadach Anna
46. Kasiewicz Aldona
47. Kordysz Mariusz
48. Krawczyk Beata
49. Krzysztoszek Teresa
50. Matyja Anna
51. Mikulska Dorota
52. Misa Wioletta
53. Nahajto Beata
54. Piskorz Beata
55. Sikora Dorota
56. Szajkowska Irena
57. Szyma
ńska Jolanta
58. Walloch Lidia
59. Woroniecki Marian
60. Zalasik Monika
61. Zuchniarz Monika

Rok 1986

1. Bandura Jolanta
2. Chmielewski Andrzej
3. Czerniawska Dorota
4. Duleba Joanna
5. Figarska Mariola
6. Filipek Stanis
ława
7. G
ładka Małgorzata
8. Guszczak Miros
ława
9. Jo
ńczyk Renata
10. Karbowiak Agnieszka
11. K
łysz Joanna
12. Kowalska Agata
13. Krochmalczyk Renata
14. Król Jolanta
15. Ksi
ążek Joanna
16. Kurowska Barbara
17. Mierzwi
ńska Bożena
18. Moskal Krystyna
19. 0l
ędzki Piotr
20. Pasak Dorota
21. Poziemska Brygida
22. Antes Joanna
23. Hurkacz Mariola
24. K
ędziarska Irena
25. Krupa Beata
26. Maziak Ma
łgorzata
27. Mokrzycka Alicja
28. Laszczy
ńska Agata
29. Pr
ędki Andrzej
30. Suro
ń Dariusz
31. Nied
źwiecka Bożena
32. Zab
łocka Alicja
33. Bodak Józef
34. Borecka Marlena
35. Dudziak Wojciech
36. Dziedzi
ński Piotr
37. Górniak Barbara
38. Mróz Justyna
39. Ol
ędzki Bogdan
40. Papiernik Joanna
41. Sojka Ma
łgorzata
42. St
ępek Ewa
43. St
ępień Monika
44. Szepetiuk Marzena
45. Wisiecka Dorota
46. Zalewska El
żbieta
47. Chort Jacek
48. Cygankiewicz Joanna
49. Dostal Joanna
50. D
źbik Mirosława
51. Flaczy
ński Jacek
52. Kloc Remigiusz
53. Korczy
ńska Wioletta
54. Kowalik Katarzyna
55. Korku
ś Beata
56. Koz
łowska Mariola
57.
Łużna Joanna
58. Mydlarska Beata
59. Markowski Krzysztof
60. Nowicka El
żbieta
61. P
ępkowski Mariusz
62. Rachowiecka Jolanta
63. S
łomińska Małgorzata
64. Stupnicka Wioletta
65. Szaro Katarzyna
66.
Śliwińska Marta
67. W
łoskowicz Bemadetta

Rok 1987

1. Bagi
ńska Barbara
2. B
łahuta Dorota
3. B
łahuta Iwona
4. Bochenek Tomasz
5. Bu
łgajewska Jolanta
6. Cisakowski Krzysztof
7. Czarnecka Anna
8. Dembi
ńska Alicja
9. Kloc Izabela
10. Kowalski Tomasz
11. Kramek Renata
12. Krukowska Teresa
13. Ksi
ążek Agnieszka
14. Kuli
ńska Grażyna
15. Kupnicka Iwona
16. Laszczy
ńska Danuta
17. Lis Katarzyna
18.
Łuczak Monika
19.
Łopata Bożena
20. Ostrowski Witold
21. Razik Grzegorz
22. Suro
ń Agnieszka
23. Szutenbach Karol
24.
Świderska Anna
25.
Świętalska Wioletta
26. Bandura Grzegorz
27. Brach Ewa
28. Czernik Anna
29. Gródecka Dorota
30. Kawecka El
żbieta
31. Krochmalczyk Sylwia
32. Matusiak Tomasz
33. Mikulewicz Renata
34. Osadczuk Agnieszka
35. Pustu
ła Piotr
36. Wilczy
ńska Wioletta
37. Wróbel Agata
38. Zakrzewska Anna
39. Baran Iwona
40. Bogaczyk Jolanta
41. Cicho
ń Joanna
42. Dorczy
ński Janusz
43. Furtan Jaros
ław
44. Hornik Ewa
45. Jasiak Alicja
46. Klimentowski Bogusz
47. Korzy
ńska Anna
48. Kotlewicz Sylwia
49. Krupa Pawe
ł
50. Mach Beata
51. Michu
łka Elżbieta
52. Misiewicz Tomasz
53. Nowakowska El
żbieta
54. Pielech Joanna
55. Pilichiewicz Joanna
56. Surówka Anna
57.
Świetlikowski Robert
58.
Świętalska Wioletta
59. Szmigielski Wojciech
60. St
ępińska Katarzyna
61. S
łońska Bożena
62. Wojtowicz Joanna
63. Wo
źny Renata

Rok 1988

1. Anta
ł Renata
2. Begierski Robert
3. Chort Anna
4. Ciszewski Ireneusz
5. Hor
żaniecka Anna
6. Kaczorowska Wioletta
7. Kumaszka Agata
8. Kuszpa Anna
9. Laszczy
ński Tomasz
10. Noworyta Magdalena
11. Popadiuk Jolanta
12.Smarczewska Katarzyna
13. Smoczy
ński Robert
14. Standio Mariola
15. Szwaja Jolanta
16. W
ątróbska Agnieszka
17. Zawada Katarzyna
18. Ciechowicz Jacek
19. Dobrowolska Ma
łgorzata
20. Górski Jaros
ław
21. Hnitecka Renata
22. Ja
źwińska Jolanta
23. Klimek Andrzej
24. Kuc Teresa
25. Laszczy
ńska Magdalena
26. Majewski Tomasz
27. Orzechowska Joanna
28. Rowi
ńska Urszula
29. Rudkowski Robert
30. Sordyl Dorota
31. Szwiec Janusz
32. Wo
źniak Katarzyna
33. Anta
ł Maria
34. Babiak
Łucja
35. Badecka Agnieszka
36. Bandura Anna
37. Bordjakiewicz Kazmiera
38. Chaszczewicz Agnieszka
39. Dernowska Edyta
40. Grynienko Jan
41. Ka
łuża Barbara
42. Ko
łodnicka Agnieszka
43. Kukawska Ma
łgorzata
44. Kurpiel El
żbieta
45.
Łuczków Beata
46. Machalska Miranda
47. Malik Andrzej
48. Mara
ńska Ewa
49. Nahaj
ło Artur
50. Nowakowski Roman
51. Oko
łotowicz Dorota
52. Pawlak Alicja
53. Pi
ękoś Edyta
54. Pochwa
ła Dorota
55. Poziemski Jacek
56. Saleta Aleksander
57. Sawicka Beata
58. Statkiewicz Renata
59. Szczerek Ma
łgorzata
60. Szmigielski Grzegorz
61. Zdrza
łka Anna
62. Zieli
ńska Beata

Rok 1989

1. Ali
ńska Elżbieta
2. Bernacka Iwona
3. Ha
łoń Grzegorz
4. Jasiak Barbara
5. Jaworska Agnieszka
6. Keller Iwona
7. Kostecki Andrzej
8. Kotlarska El
żbieta
9. Krawiec Adrianna
10. Kurlapska Renata
11. Kurowski Mariusz
12. Lechmann Sylwia
13.
Łuczak Andrzej
14.
Łukasik Renata
15. Ma
ślach Alicja
16. Nalewaj Danuta
17. Oczachowska Agata
18. Osadczuk Ma
łgorzata
19. Ratuszna Agnieszka
20. Sachajdak Iwona
21.
Świrska Anna
22. Terechowicz Agnieszka
23. Trzci
ńska Anna
24. W
ęgliński Zbigniew
25. Choroszczak Jaros
ław
26. Bek Adam
27. Bielicz Jolanta
28. Bohdanowicz Tomasz
29. Czudziak Sylwia
30. Florko Iwona
31. Ga
łązka Anna
32. Jastrz
ębska Dorota
33. Kobel Sylwia
34. Lejowska Jolanta
35. P
łatka Elżbieta
36. Prorok Tomasz
37. Rzeszutko Joanna
38. Szmitko Anna
39. Szklarska Anna
40. Szlachta Ewa
41. Taras Magdalena
42. Zarzycki Ireneusz
43.
Żurawski Jacek
44. Baran Joanna
45. Bednarska Edyta
46. Begierska Renata
47. Bigu
ś Anita
48. Charsze Ma
łgorzata
49. Chmura Wioletta
50. Cygal Dorota
51. Drózd Barbara
52. Grabowiecki Krzysztof
53. Ha
łas Urszula
54. Kocio
łek Małgorzata
55. Kociuba Piotr
56. Kozio
ł Ewa
57. Kucharska El
żbieta
58. Kuliberda Joanna
59. Maso
ła Lidia
60. Mróz Ewa
61. Pomirko Ma
łgorzata
62. Stera Anna
63. Szmigielska Anna
64. Walloch Edyta
65. Wojcikiewicz Adam
66. Zawada Agnieszka

Rok 1990

1.Bednarski Tomasz
2. Bu
łgajewska Monika
3. Cymbalista Marek
4. Dudek Anna
5. Dziedzi
ński Jacek
6. Foremczuk Marzanna
7. Foremiuk Beata
8. Galiczy
ńska Agnieszka
9. Ja
śkiewicz Wioletta
10. Klucznik Alicja
11. Kowalska Katarzyna
12. Kmie
ć Beata
13. Krupa Ma
łgorzata
14. Mach W
ładysław
15. Majerczyk Izabela
16. Mleczko Aneta
17. Moskal Zuzanna
18. Obara Monika
19. Obój Ewa
20. Opy
ć Elżbieta
21. Padół Agata
22. Paku
ła Jolanta
23. Picheta Maria
24. Silniewicz Ma
łgorzata
25. Staro
ń Agata
26. Surówka Aleksandra
27. Szot Celina
28. Szumna Ewa
29.
Świrski Aleksander
30. Tabor Sabina
31. Wójcik Anita
32. Wi
śniowski Tomasz
33. Birlet Anna
34. Charowski Tomasz
35. Chaszczewicz Romana
36. Cygan Celina
37. Cygan Monika
38. Dziadzio Artur
39. Gembus Mirela
40. Harhala Robert
41. Da
ć Agnieszka
42. Kantor Miros
ław
43. Kazuro Ewa
44. Klesi
ńska Małgorzata
45. Komisarczyk Izabela
46. Konieczna Anna
47. Kurpiel Janusz
48. Leszczy
ńska Anna
49. Ma
ńkowska Elżbieta
50. Myczkowski Przybys
ław
51. P
ękała Tomasz
52. Parka Mariusz
53. Szczepa
ński Janusz
54. Tryk Maciej
55. Trojanowska Ewa
56. Wagner Ewa
57. Fehr Iwona
58. Wieczorek Aneta
59. Wróbel Gabriela
60. Zakrent Mariusz
61. Arcab Marcin
62. Badecka Iwona
63. Bodnar Wioletta
64. Borkowski Igor
65. Czerniak Maria
66. Czerny Dariusz
67. Fehr Agata
68. Grelewski Adam
69. Jaskulski Tomasz
70. Karaban Anna
71. Karczewska Ewa
72. Kazana Gabriela
73. Komar Joanna
74. Koperski Micha
ł
75. Koz
łowska Agnieszka
76. Latecka Edyta
77.
Łopata Agnieszka
78. Machalska Renata
79. Majewska Renata
80. Mroziewski Pawe
ł
81. Nalepka Zdzis
ława
82. Rogan Renata
83. Roman Barbara
84. Rusiecki Marek
85. Szulikowska Agnieszka
86. Witkowski Krzysztof
87. Wychodzka Agnieszka
88. Zawada Agnieszka
89. Hanaj Beata
90. Czajkowska Dorota
91.Karaszewska Aneta
92.Rybarczyk Agnieszka

Rok 1991

1. Astapionek Bo
żena
2. Bia
łooki Krzysztof
3. Bober Sylwia
4. Burghard Anna
5. Chrz
ąstowski Paweł
6. Jankowska Maria
7. Kucharzyszyn Joanna
8. Ku
źma Katarzyna
9.
Łużna Bożena
10. Macuga Beata
11. Madeja Katarzyna
12. Matecka El
żbieta
13. Niedziela Agnieszka
14. Olejnik Beata
15. Okrasa Ma
łgorzata
16. Pasak Arkadiusz
17. Pater Joanna
18. Pe
łdiak Bożena
19. Puc Anna
20. Pundyk Danuta
21. Radecka Joanna
22. Rafalska Dorota
23. Rzeszutko Monika
24. Sambor Bartosz
25. Sierpowicz Grzegorz
26. Skrzyniarz Ewa
27. Szczypel Agnieszka
28
Ścigała Małgorzata
29. Terela Grzegorz
30. Tryk Izabela
31. Amerek Przemys
ław
32. Baran Ewa
33. Bensz Joanna
34. Bojakowska Ma
łgorzata
35. Cygan Mariusz
36. Czajka Anna
37. Gereta Dariusz
38. Gierczak Jacek
39. Grzywniak Mariusz
40. Idkowiak Wojciech
41. Janasiak Ma
łgorzata
42. Kozyra Zbigniew
43. Ma
ćkała Grzegorz
44. Maso
ń Maciej
45. Mik
ła Iwona
46. Mokra Joanna
47. Mróz Marcin
48. Muszy
ński Robert
49. Olejnik Alicja
50. Paw
łowski Adam
51. Poborska El
żbieta
52. Skolut Jolanta
53. Stykowska El
żbieta
54. Taros Katarzyna
55. Turczyn Aleksandra
56. Wo
łkowska Joanna
57. Woroniecki Krzysztof
58. Falon Rafa
ł
59. Tatarek Maciej
60. Adamczyk Agnieszka
61. Bagi
ńska Izabela
62. Ciba Agnieszka
63. Ciupik Bart
łomiej
64. Da
ź Anna
65. Dutka Wioletta
66. Dyga Agnieszka
67. Franczyk Joanna
68. Fryc Ma
łgorzata
69. Grabowiecka Edyta
70. Grobelny Robert
71. Gutowski Pawe
ł
72. Kami
ńska Kinga
73. Konsek Robert
74. Krukowska Beata
75. Krzewska Edyta
76. Marzec Anna
77. Machalska Joanna
78. Mierzwi
ński Marek
79. Misiewicz Maria
80. Obara Iwona
81. Popiernik Sylwia
82. Rajewski Maciej
83. Sty
ś Wojciech
84.
Świetlikowski Tomasz
85. Szechi
ńska Monika
86. Walloch Aneta
87. Wro
ńska Mariola
88. Wulkiewicz Klaudia

Rok 1992

1. Andrych Agata
2. Berezowski Bartosz
3. Bodnar Iwona
4. Cie
ślik Elżbieta
5. D
ąbrowska Agnieszka
6. Florko Anna
7. Fryc Joanna
8. Janus Dorota
9. Kara
ś Jarosława
10. Kasprzyszak Bogus
ław
11. K
ędrak Małgorzata
12. Koziarska Agnieszka
13. Krawczyk Katarzyna
14. Kub
ś Justyna
15. Lenczewska Monika
16. Lis Wioletta
17. Matu
ła Agnieszka
18. Pawnuk Agata
19. Pudlis Tomasz
20. Rudnicka Mariola
21. Szpak Ma
łgorzata
22. Szwaja Renata
23. Trela Ma
łgorzata
24. Waliszek Ewa
25. Wawrzy
ńska Jolanta
26. Wawruszczak El
żbieta
27. Wawruszczak Klaudia
28. Zach Beata
29. Zacharow Tomasz
30. Adam Piotr
31. Bek Aleksandra
32. Ch
łoń Janusz
33. El
żbieciak Dariusz
34. Flank Rafa
ł
35. G
łąb Monika
36. Horodyska Anna
37. Iwaszkiewcz Agnieszka
38. Kalicka Beata
39. Kiesz Maciej
40. Ko
łt Magdalena
41. Kondracka Ewa
42. Kulpa Agnieszka
43. Kwiatkowska Iwona
44. Lis Joanna
45. Matusiak Marcin
46. Mazur Ewa
47. Pisowadzka Agnieszka
48. Prorok Agnieszka
49. Roma
ńska Aleksandra
50. Ruci
ńska Magdalena
51. Rusi
ń Mirosław
52. Rychlewski Tomasz
53. Ryka
ła Katarzyna
54. Siewiera Roman
55. Szpytko El
żbieta
56. Tatarek Maciej
57. Zamolska Anna
58. Zawada Piotr
59. Bober Aurelia
60. Czerniowska Iwona
61. Dere
ń Agnieszka
62. Grygiencz Renata
63. Handel Anna
64. Jagodzi
ńska Anna
65. Jankiewicz Wioletta
66. Ka
ńska Liliana
67. Knychas Monika
68. Kopcza Krystyna
69. Ko
źlik Ewa
70. Krakowska Adriana
71. Krakowska Marzanna
72. Kunecka Jolanta
73. Le
ń Beata
74.
Łopata Monika
75. Nagoda Aneta
76. Nie
łacna Iwona
77. Nowak El
żbieta
78. Olejnik Monika
79. Rogaczewska Joanna
80. Samuel Agnieszka
81. Szyma
ńska Barbara
82. Wilkosz Helena
83. Wlaz
łowska Marta
84. Wolicka Iwona
85. Chmielicka Anna
86. Cygankiewicz Katarzyna
87. Czekierda Ewa
88. D
żugaj Sylwia
89. Fu
ławka Monika
90. Ga
łuszka Monika
91. Górska Joanna
92. Juryniec Agnieszka
93. Krechowiecka Danuta
94. Kurek Ewa
95. Lewandowska Renata
96.
Łuczków Agnieszka
97.
Łoś Jadwiga
98. Madejski Marcel
99. Momocka Agnieszka
100. Marynowska Monika
101. Maternowski Pawe
ł
102. Plewak Janina
103. Piotrowicz Anna
104. Przebinda Bogumi
ła
105. Rydz Anna
106. Smirnow Katarzyna
107. Stryjak Magdalena
108. Teneta Ewa
109. Topola Beata
110. Wierzbicka Bo
żena
111. Wojtczak Monika

Rok 1993

1. Ba
ńkowska Adriana
2. B
łachuta Renata
3. Czerny Ewa
4. Da
ńczuk Marzena
5. D
ębicka Ewa
6. Haniszewska Józefa
7. Hobgarska Ma
łgorzata
8. Horodyski Bartosz
9. J
ąkała Anna
10. Józefowska Katarzyna
11. Kaczmarczyk Ewa
12. Komar Joanna
13. Komar Ma
łgorzata
14. Korczy
ński Tomasz
15. Ksi
ążek Justyna
16. Krzyszowska Ma
łgorzata
17. Kurasz Magdalena
18.
Łysakowska Anna
19. Mierzwi
ńska Agnieszka
20. Muszy
ńska Teresa
21. Pater Agnieszka
22. Rogowska Beata
23. Sabo Agnieszka
24. Siwek Beata
25. Skorupska Ewa
26. Skóra Katarzyna
27. Szyma
ński Tomasz
28. Trojan Monika
29. Warpas Agata
30. Berezowski Wojciech
31. Bobak Dariusz
32. Borelowska Beata
33. Foltynowicz Bartosz
34. Gruszecka Renata
35. Grzeszczuk Beata
36. Gumienny Piotr
37. Ha
łas Wioletta
38. Jankowiak Sylwester
39. Jankowski Marcin
40. Karwala Ma
łgorzata
41. Kochanowska Agnieszka
42. Kotomski Pawe
ł
43. Krems Monika
44. Le
śny Robert
45. Lewandowski Tomasz
46. Madejski Tomasz
47. Malinowski Krzysztof
48. Muszak Monika
49. Osi
ński Wojciech
50. Pawczuk Dominika
51. Paw
łowska Bogumiła
52. Per
ła Jacek
53. P
ędziszewska Małgorzata
54. Rakus Marzena
55. Sko
łucki Marek
56. Skorupska Ewa
57. Suchodolski Artur
58. Wojtczak Joanna
59. Zar
ęba Sylwia
60. Brezwan Wioletta
61. Cerulewicz Anna
62. Chmura Magdalena
63. Cieli
ńska Małgorzata
64. Do
łęga Artur
65. Dworzy
ńska Ewa
66. Fa
łat Anna
67. Gabryelska Sylwia
68. Ha
łajda Katarzyna
69. Kabzi
ńska Sylwia
70. Kargul Justyna
71. Kobel Joanna
72. Krzewska Justyna
73. Kubisz Rados
ław
74. Michalska Aleksandra
75. Ma
ńkowski Andrzej
76. Maraszek Agnieszka
77. Marci
ćkiewicz Joanna
78. Masztalerz Edyta
79. Nie
ścieronek Justyna
80. Opto
łowicz Dorota
81. Prorok Maciej
82. Raba Norbert
83. Romelczyk Ma
łgorzata
84. Szefli
ńska Anita
85.
Świrska Agnieszka
86.
Świrska Grażyna
87. Trzewiczek Renata
88. Wieche
ć Joanna
89. Wierzbicki Tomasz
90. Wojtowicz Magdalena
91. Woroniecki Marcin
92. Albin Iwona
93. Badecka Renata
94. Baracz Honorata
95. Brydowska Katarzyna
96. Buczak Jolanta
97. Engel Agnieszka
98. Frajkur Joanna
99. Gembu
ś Dawid
100. Goli
ńczak Urszula
101. Gomulnicka Katarzyna
102. Górecka Ewa
103. Grochowiecki Piotr
104. Ha
łoń Izabela
105. Jab
łońska Anna
106. Kawa
łko Katarzyna
107. Klimków Magdalena
108. Kluzek Izabela
109. Ko
ładnicka Katarzyna
110. Ko
łodziejczyk Katarzyna
111. Koz
łowski Jacek
112. Kurlapska Marta
113. Kurzelowska Joanna
114. Kuta Edyta
115. Kwiatkowska Sylwia
116. Nalepka Anna
117. Parcheniak Agnieszka
118. S
łoński Piotr
119. Wyga
ś Katarzyna
120. Zemper Renata
121. Statkiewicz Adam
123.
Żerek Anna

Rok 1994

1. Adam Anna
2. Biedka Alicja
3. Bodnar Marek
4. Gabryelska Ma
łgorzata
5. Gajdzi
ński Andrzej
6. Ga
łandziej Agnieszka
7. Grabowiecka Izabela
8. Klim Jolanta
9. Kluba Magdalena
10. Kobyla
ńska Anna
11. Konsencjusz Jolanta
12. Kot Ma
łgorzata
13. Kowal Katarzyna
14. Laszczy
ński Adam
15.
Łuczkowska Agnieszka
16. Machalski Rafa
ł
17. Matusiak
Łukasz
18. Pach Agnieszka
19. Restel Micha
ł
20. Ryba Agnieszka
21. Smorenda Marcin
22. Suchecka Jadwiga
23. Szmaj Urszula
24. Teneta Izabela
25. Terechowicz Aurelia
26. Witkowska Joanna
27. Ziółkowski
Łukasz
28. Bielecka Agnieszka
29. Biernat Ma
łgorzata
30. Drozd Andrzej
31. G
ąsior Agata
32. Gomulnicka Magdalena
33. Ilczyszyn Bernarda
34. I
żykowska Joanna
35. Jarz
ąb Małgorzata
36. Juryniec Ewa
37. Kotomski Dawid
38. Kowalska Renata
39. Ko
źlik Ryszard
40. Krenc Wioletta
41. Krochmalczyk Ma
łgorzata
42. Laszczy
ńska Magdalena
43. Ma
łoń Agnieszka
44. Michu
łka Sławomir
45. Paw
łowska Beata
46. Romelczyk Anna
47. Pluta Beata
48. Rusin Bo
żena
49. Schneider Weronika
50. Sieklucka Joanna
51. Skrzypczak Joanna
52. Szczepa
ńska Alicja
53. Tracz Jacek
54. Warnie
ło Maciej
55. Wiatrowski Sylwester
56. Witkowska Monika
57. Dostal Julia
58. Drozdowska Anna
59. Dunaj Katarzyna
60. Ewiak Pawe
ł
61. Gad Edyta
62. Ganiacz Agnieszka
63. Gerlach Renata
64. Grunt Dorota
65. Grz
ęda Monika
66. Ha
łas Iwona
67. Iwaniec Monika
68. Jadach El
żbieta
69. Ja
śkiewicz Joanna
70. Karwala Ewa
71. Kore
ńczuk Monika
72. Krawczyk Justyna
73. Kumaszka Iwona
74. Laszczy
ńska Anna
75. Markiewicz Joanna
76. Mularczyk Katarzyna
77. Muszak Sylwia
78. Ostrowski Pawe
ł
79. Pachowicz Agnieszka
80. Piskorz Monika
81. Przyszlak Mateusz
82. Szupiana Anna
83. Wiernicka Klaudia
84. Zach Norbert
85.
Żabska Dagmara
86. Babicz Bernard
87. Bek Przemys
ław
88. Bohdanowicz Bernard
89. D
ąbrowska Beata
90. Dernowska Anna
91. Dorczy
ński Grzegorz
92. Goli
ńska Bożena
93. Gomulicka Beata
94. Haratyk Agnieszka
95. Iliaszewicz Aleksandra
96. Ka
łuża Robert
97. Kasperkiewicz Wojciech
98. K
ącki Sebastian
99. Koziak Wojciech
100. Lachowiecka Monika
101. Lesi
ńska Ewa
102. Male
ńczak Monika
103. Marchewka Agnieszka
104. Ossowska Agnieszka
105. Pawnuk Dorota
106. P
łaza Gabriela
107. Piechowska Barbara
108. Prószy
ńska Joanna
109. Rozp
ędek Katarzyna
110. Ryglicki Janusz
111. Winiarska Izabela
112. Wierzbicka Ma
łgorzata
113. Zimoch Agnieszka
114.
Żabska Małgorzata

Rok 1995

1. B
łasiak Jacek
2. B
łachuta Romana
3. Bochnak Wojciech
4. Czerny Agnieszka
5. Goli
ńska Joanna
6. Gero
ń Joanna
7. Garus Beata
8. Grzelka Beata
9. Korzy
ńska Edyta
10. Kowalska Iwona
11. Kuta Jolanta
12. Marynowska Edyta
13. Michalczyk Monika
14. Motyl Katarzyna
15. Olejnik Anna
16. P
ędziszewska Joanna
17. Skaza Agnieszka
18. Strent Lidia
19.
Śliwa Izabela
20. Szala Ewa
21. Szczypel Iwona
22. Szulc Adam
23. Walenczak Magdalena
24. Wo
łk-Łaniewska Alicja
25. Wo
łk-Łaniewska Agnieszka
26. Badecki Robert
27. Bychawska Monika
28. Chaszczewicz Katarzyna
29. Czech Bernard
30.
Ćwik Anna
31. Dere
ń Joanna
32. Duszy
ński Tomasz
33. Dzi
ęcioł Kamila
34. Grochalski Grzegorz
35. Horodyski Micha
ł
36. Humelt Jadwiga
37. Jurek Agnieszka
38. Jurewicz Micha
ł
39. Ko
łacz Przemysław
40. Kozio
łek Agnieszka
41. Kud
ła Bartosz
42. Lach Rafa
ł
43.
Łukasik Monika
44. Mandziej Grzegorz
45. Martyniec
Łukasz
46. Maziak Izabela
47. Owczarek Joanna
48. Pa
łka Kamila
49. Rudkowski Maciej
50. Siewiera Ireneusz
51. Smirnow Eleonora
52. Sobok Wojciech
53. Stanik Anna
54. Sty
ś Katarzyna
55. Wiatrowski Sylwester
56. Winiarska Monika
57. Wlaz
ły Claudia
58. Z
ąbek Sylwia
59. Bill Fabian
60. Dobrowolski Marek
61. Drozdowska Monika
62. Golda Ewa
63. Góra Monika
64. Jebara Tarek
65. K
ącki Paweł
66. Kicy
ła Joanna
67. Kie
łb Sylwia
68. Kleingärtner El
żbieta
69. Kobos Barbara
70. Kole
żyńska Agnieszka
71. Ko
łtun Bartłomiej
72. Kraka
ło Mariusz
73. Krzywda Ewa
74. Lesisz Maciej
75.
Łabuda Radosław
76. Maciejewski Pawe
ł
77. Malaty
ńska Magdalena
78. Miczke Magdalena
79. Odrow
ąż Joanna
80. Paluszek Agnieszka
81. Smela Iwona
82. Sojka Pawe
ł
83. Wro
ńska Monika
84.
Żołyńska Małgorzata
85.
Żygadło Arkadiusz
86. B
ąk Monika
87. B
ąkowska Anita
88. Bieniecka Ma
łgorzata
89. D
łubakowska Katarzyna
90. Gawinowski Jaros
ław
91. Gracz Tomasz
92. Kopaniarz Grzegorz
93. Korku
ś Anna
94. Krems Agnieszka
95.
Łapot Łukasz
96.
Łoziński Tomasz
97. Nalepka Agnieszka
98. Ok
ęcki Mateusz
99. Onyszkiewicz Aneta
100. Paku
ła Edyta
101. Paszek Kamila
102. Popio
łek Małgorzata
103. Rogala Aneta
104. Schuck Sebastian
105. Skowron Agata
106. Stera Magdalena
107. Wróbel Anna

Rok 1996

1.Ewa Bednarska
2.Joanna Bobak
3.Zbigniew Bugryn
4.Anna Czajkowska
5.Marta Dubaniowska
6.Marzena Furtak
7.Wojciech Handel
8.Arkadiusz Ilicki
9.Agata Iwaniec
10.Marta Jachowicz
11.Monika Junuzowska
12.Jolanta Juryniec
13.Przemys
ław Kanachowicz
14.Kamil Kobyla
ński
15.Joanna Korpok
16.Katarzyna Kraka
ło
17.Marcin Kruk
18.Iwona Krzeszowska
19.Magdalena Kurlapska
20.Agata Leszczy
ńska
21.Marta Martyniak
22.Magdalena Nizi
ńska
23.Artur Przyja
łgowski
24.Kamila Rusinek
25.Bernadetta Rzemieniarz
26.Agnieszka Tankielun
27.Agata Trachimowicz
28.Joanna Trojan
29.Iwona Wojciechowska
30.Marta Wolicka
31.Magdalena
Żabicka
32.Pawe
ł Bandura
33.Anna B
ąbka
34.Rafa
ł Bodnar
35.Joanna Cygan
36.Monika Graczyk
37.Edyta Grondys
38.Agnieszka K
ędzia
39.Przemys
ław Korczyński
40.Agata Knöfel
41.Ma
łgorzata Kuca
42.Kinga Kukla
43.Monika Laszczy
ńska
44.Kamil Lechowisz
45.Wojciech
Łoziński
46.Marcin Nowak
47.Anna Otocka
48.Tomasz Sambor
49.Ewelina Stojek
50.Diana Stypu
ła
51.Tomasz
Świrski
52.Monika
Żurawska
53.Piotr Bajsarowicz
54.Grzegorz Bem
55.Katarzyna Bilska
56.Joanna Chmielewska
57.Marcin Da
ź
58.Wojciech J
ędrzejowski
59.Bartosz Jawecki
60.Edyta Kawa
łek
61.Ma
łgorzata Kołodnicka
62.Aleksandra Kowalska
63.El
żbieta Krechowicz
64.Bo
żena Kwapisz
65.Waldemar Lis
66.Mariusz Majewski
67.Agnieszka Markowska
68.Adam Markowski
69.Adrian Nowak
70.Sylwia Parcheniak
71.Katarzyna Paw
łowska
72.Marcin Pozna
ński
73.Anna St
ępień
74.Sylwia Walków
75.Ma
łgorzata Wawro
76.El
żbieta Wieczorek
77.Jacek Wilk
78.Ireneusz Wo
łoszczak
79.Anna Woroniecka
80.Marcin Ankutowicz
81.Agnieszka Baran
82.Joanna Buty
ńska
83.Ewa Domaga
ła
84.Dominika Dzi
ęcioł
85.Edyta Ewiak
86.Agata Gad
87.Grzegorz Gajdzi
ński
88.Monika Gostrowska
89.Jolanta J
ąkała
90.Edyta Kali
ńska
91.Marcin Kowal
92.Anna Kowalska
93.Agnieszka Kuczer
94.Marcin Kuta
95.Marcin Kwapisz
96.Agata Kwas
97.Magda Kwiatkowska
98.Aleksandra Lejczak
99.Joanna Listwan
100.Anna
Łaskarzewska
101.Ewa Ma
ćkiewicz
102.Ma
łgorzata Makowska
103.Anna Mazur
104.Ewa Nienartowicz
105.Agnieszka Oszustowicz
106.Katarzyna Pie
ńkos
107.Maciej Skoczyli
ński
108.Alina Sobala
109.Paulina Soli
ńska
110.Agnieszka Szczepa
ńska
111.Anna Umi
ńska
112.Marcin Wawrze
ńczyk
113.Renata Wierzbicka

Rok 1997

1.Ma
łgorzata Dębowicz
2.Ma
łgorzata Druszcz
3.Magdalena Grabowska
4.Adrian Jankowski
5.Adrian Jebara
6.Iwona Kasaraba
7.El
żbieta Kilik
8.Beata Komar
9.Julia Kozak
10.Ewelina Kude
łko
11.Kamil Kurelus
12.Marcin Kwapisz
13.Edyta Michalczyk
14.Katarzyna Morawska
15.Marta Paluszek
16.Agnieszka Plejewska
17.Anna Pochwa
ła
18.Kinga Przytocka
19.Ewa Rado
ń
20.
Łukasz Smorenda
21.Anna Stefanko
22.Rados
ław Wawruszczak
23.Agnieszka Witaszczyk
24.
Łukasz Wlazkowski
25.Wojciech Wojtaczka
26.Agnieszka Z
ąbek
27.Micha
ł Żak
28.Agnieszka
Żurawska
29.Marta Buty
ńska
30.Katarzyna Czyrna
31.Krzysztof Dziurd
ź
32.Dariusz Kasprzak
33.Maciej Koba
34.Tomasz Konopnicki
35.Krzysztof Kozi
ński
36.Justyna Laszkiewicz
37.Ma
łgorzata Markiewicz
38.Pawe
ł Mondrzejewski
39.Wojciech Mroczko
40.Magdalena Musia
łowska
41.Agnieszka R
ączka
42.Anna Skwarzy
ńska
43.Marta Statkiewicz
44.Lidia St
ępień
45.Ma
łgorzata Suchecka
46.Norbert Symonowicz
47.Piotr
Świętalski
48.Marek Tarka
49.Marcin Trela
50.Agnieszka Trznadel
51.Daniel Woroniecki
52.Tomasz Zimoch
53.Marcin Barabach
54.Tomasz Baran
55.Witold Bensz
56.Marta Dudysz
57.Celina Dziedzic
58.Monika Gargas
59.Adriana Grzeszczyszyn
60.Micha
ł Kargul
61.Justyna Kuzyk
62.Sylwia Laszczy
ńska
63.Justyna Lis
64.Lucyna Malinowska
65.Beata Nowik
66.Marek Stasie
ńko
67.Iwona Sulak
68.Natalia Szaniawska
69.Beata Szlachta
70.Anna Ulrych
71.Micha
ł Walków
72.El
żbieta Wojtyra
73.Beata Zarówna
74.Marta Zychowicz
75.Katarzyna Andryszczak
76.Kamila B
ąkowska
77.Kamila B
ęcek
78.Jowita Biela
79.Joanna Calów
80.Ewa Foltynowicz
81.Marta Go
łuch
82.Urszuka I
żykowska
83.Izabela Jagodzi
ńska
84.Justyna Jurek
85.Katarzyna Jurewicz
86.Ma
łgorzata Konsencjusz
87.Anna Krawczyk
88.
Łukasz Kurdyś
89.Anna Lisztwan
90.Alicja
Łozińska
91.Emilia Michalska
92.Ma
łgorzata Masoń
93.Anna Obrocka
94.Ma
łgorzata Pańkowska
95.Anna-Paula Sobak
96.Agnieszka Sucharska
97.Ma
łgorzata Szpytko
98.Lidia Tokarz
99.Marta Ziółkowska
100.Pawe
ł Żołyński

Rok 1998

1.Biega
ńska Barbara
2.
Ćieśla Bartosz
3.D
ębicka Monika
4Dzi
ęcioł Jacek
5.Fajkowski Stefan
6.Fr
ączyk Katarzyna
7.Gostrowski Piotr
8.Grzywnowicz Jacek
9.Hawro
Łukasz
10.Hibner Marcin
11.Jurek El
żbieta
12.Konopnicki Artur
13.Kot Ma
łgorzata
14.Kumaszka Ewa
15.
Łuszczyk Ewelina
16.Majka Mariusz
17.Marczewski Marcin
18.Michalska Dorota
19.Musia
ł Piotr
20.Pach S
ławomir
21.Paw
łowski Mariusz
22.P
ękała Agata
23.Pielech Adrian
24.Suchodalska Ma
łgorzata
25.Tomczak Sebastian
26.Zadara Piotr
27.Bajsarowicz Piotr
28.Borowicz Bartosz
29.Chudak Maciej
30.Druszcz El
żbieta
31.Forgiel Dawid
32.Ga
łuszka Witold
33.Grzywi
ński Sebastian
34.Hutnik Jan
35.Jurczy
ńska Ewelina
36.Kosi
ński Marcin
37.Kot Alicja
38.Kurpiel Krzysztof
39.Lis Micha
ł
40.Litorowicz Justyna
41.Misiewicz El
żbieta
42.Niemiec Krzysztof
43.Olanin Artur
44.Olanin Justyna
45.Olszy
ński Dawid
46.Paw
łowski Przemysław
47.Pawnuk Emilia
48.Razik Micha
ł
49.Stachowicz Tomasz
50.Szczud
ło Sabina
51.
Śliwiński Radosław
52.
Świerczyński Paweł
53.Trznadel Marcin
54.Wencki Marek
55.Witkowska Ma
łgorzata
56.Witkowski Andrzej
57.Witkowski Damian
58.Wola
ńska Krystyna
59.Broda Anna
60.Brzezi
ńska Joanna
61.Czachorowski Tadeusz
62.D
ąbrowska Agnieszka
63.Filipczuk Dagmara
64.G
łowinkowska Beata
65.Grzywniak Agnieszka
66.Kisielewicz Kamila
67.Koczwara Ewelina
68.Krukowski Wojciech
69.Ku
śmierczyk Dorota
70.Lis Aleksandra
71.Listwan Joanna
72.
Łapać Krystian
73.
Łozińska Ewa
74.Malinowska Ewa
75.Michniewicz Bo
żena
76.Nowakowski Pawe
ł
77.Olesi
ńska Justyna
78.Parzóch Dominika
79.Piecyk Marta
80.Ruppel Dominika
81.Stanisz Anna
82.St
ępień Adrianna
83.Szewc Dorota
84.Tekiela Ma
łgorzata
85.Witkowska Ewa
86.Wo
łoszczak Marcin
87.Wulkiewicz Monika
88.Bia
łobrzeska Joanna
89.Biernat Joanna
90.Bodnar Ewa
91.Borek Magdalena
92.Chanik Adela
93.Chmielewska Iwona
94.Chwoi
ńska Anna
95.Czajka Piotr
96.
Ćwik Aleksandra
97.Dobrowolska Dorota
98.Dylewska Magdalena
99.Feru
ś Luiza
100.Gondowicz Lucyna
101.Gryglak Ewelina
102.Jaworski Sebastian
103.Kukulska Kamila
104.Kurc Izabela
105.Marszak Anna
106.Maso
ła Malwina
107.Mieloch Krzysztof
108.Miko
łajec Marta
109.Mleko Anna
110.Pawliszak Kamila
111.P
ępkowska Joanna
112.Skoczyli
ńska Marta
113.Sobok Karolina
114.
Śliwińska Joanna
115.Tankielun Anna
116.Tatarska Marta
117.Winnik Marzena
118.Wójcikiewicz Krzysztof

Rok 1999

1.Adaszewski
Łukasz
2.Ambrozik Adrian
3.Antczak Anna
4.Bagi
ńska Monika
5.Ba
łwako Iwona
6.Baran Anna
7.Bednarski Marcin
8.Bek Agnieszka
9.Bielecka Iwona
10.Bober Wioletta
11 Hadrian
Łukasz
12.Brzozowska Anna
13.Brzozowski Piotr
14.Bukowska Marta
15.Bia
łkowska Karolina
16.Gronkowska Agnieszka
17.Chamuczy
ński Patryk
18.Chanik Artur
19.Chor
ążewski Tomasz
20.Cisowska Agnieszka
21.Czech Aleksander
22.
Ćwieląg Anna
23.Danielczuk Marcin
24.Dernowska Aleksandra
25.Doskocz Agnieszka
26.Draga
ńczuk Wojciech
27.Druszcz Adam
28.Dulas Karolina
29.Dziadak Krystyna
30.Dziadzio Beata
31.Fajkowska Agata
32.Feru
ś Krzysztof
33. Grabowicz Anna
34.Gero
ń Katarzyna
35.Garga
ś Estera
36.Ganicz Katarzyna
37.Gierczak Ma
łgorzata
38.Go
łuch Barbara
39.Grondys Pawe
ł
40.Graczyk Sylwia
41.Grzeszczyszyn Damian
42.Hoffman Anna
43.Jurek Wioletta
44.Janiszewski Filip
45.Ja
łowiec Anna
46.Jasinowska Agnieszka
47.Jurczy
ński Łukasz
48.Kaczmarczyk Cezary
49.Ka
łuża Tomasz
50.Katra Karolina
51.K
ędziora Monika
52.Kisielewicz Ma
łgorzata
53.Klimków Ewa
54.Kochanowska Joanna
55.Kochanowski Pawe
ł
56.Ko
łodziejczyk Anna
57.Konsencjusz Adam
58.Konsencjusz Magdalena
59. Machalska Gabriela
60.Kory
ś Katarzyna
61.Kowalczyk Ewa
62.Kowalczyk Justyna
63.Krauze Monika
64.Krzesaj Mariola
65.Kubik Jaros
ław
66.Kud
ła Wojciech
67.Kurnik Agnieszka
68.Lesi
ńska Dorota
69.Laszczy
ński Paweł
70.
Łukowicz Szymon
71.Malawski Piotr
72.Malik Justyna
73.Malinowska Alicja
74.Malinowski Marek
75.Malska Beata
76.Marchewka Monika
77.Maziak Danuta
78.Mika Marek
79.Mroczko Grzegorz
80.Mróz Magdalena
81.Musia
ł Małgorzata
82.Musia
ł Renata
83.Musieli
ński Paweł
84.Nizi
ńska Katarzyna
85.Olejnik Marta
86.Olesi
ńska Joanna
87.Opa
ła Marcin
88.Osadczuk Olga
89.Ostrowska Katarzyna
90.Pasak Anna
91.Pasa
ń Marcin
92.Paszkowska Magdalena
93.Pawi
ński Paweł
94.Paw
łowski Maciej
95.Pe
łdiak Anna
96.Pindel Ewa
97.Popielarz Beata
98.Prusak Justyna
99.Przybylska Gabriela
100.Raróg Monika
101.Rataj Rafa
ł
102.R
ączka Jacek
103.Rogacka Ma
łgorzata
104.Rolka Patrycja
105.Rombalska Joanna
106.Rudkowski Jakub
107.Sambor S
ławomir
108.Satora Maciej
109.Siring Anna
110.Skorupka Gabriela
111.Skwara Przemys
ław
112.Skwarzy
ński Kamil
113.Stawowczyk Jacek
114.St
ępnik Krzysztof
115.Stopa Anna
116.Sucharska Ewelina
117.
Świdzińska Iwona
118.Sza
łaj Michał
119.Sza
łaj Tomasz
120.Szawan Marta
121.Szczerba Marta
122.Szczerek Marta
123.Sziller Damian
124.Szeszko Maciej
125.Tchorowska Kamila
126.Trzewiczek Marzena
127.Walukiewicz Katarzyna
128.Wanowska Iwona
129.Warecka Anna
130.Wieczorek Krzysztof
131.Wla
źlik Joanna
132.W
łodarczyk Ewa
133.Woszczak Ma
łgorzata
134.Wo
źny Witold
135.Wybra
ńska Adriana
136.Zaj
ąc Bogusław
137.Zalewska Sabina
138.Zam
ęta Monika
139.Zarzycza
ńska Katarzyna
140.
Żygadło Tomasz
141.Ziółkowska Agnieszka
142.Ziółkowska Anna
143.Ziółkowska Katarzyna

Rok 2000

1.Andryszczak Hanna
2.Andrzejewska Kamila
3.Badecki
Łukasz
4.Bartocha Justyna
5.Botuszan Dominika
6.Betlewicz Anna
7.Biliniewicz Mariusz
8.B
łasiak Anna
9.Bocian Anna
10.Bohdanowicz Daniel
11.Bohdanowicz Jolanta
12.Borowicz Micha
ł
13.Bronicka Ewa
14.Buczek Remigiusz
15.Buty
ńska Marzena
16.Chmura Pawe
ł
17.Chor
ążeczewska Anna
18.Chruszcz Marta
19.Chudak Maja
20.Czyrny Krzysztof
21.
Ćwieląg Katarzyna
22.D
ąbrowska Dagmara
23.Dorosz Bart
łomiej
24.Drozd
Łukasz
25.Drozd Maciej
26.Feret Arkadiusz
27.Florian Tomasz
28.Furtak Ma
łgorzata
29.Go
łaszewska Marzena
30.Góra Kamila
31.Grabowicz Monika
32.Grzelec Magdalena
33.Iljaszewicz Dominik
34.Iwan Artur
35.Jad
żyn Luiza
36.Janus Justyna
37.Jawecki Wojciech
38.Jaworski Dominik
39.J
ędrzejowska Alicja
40.Jurek El
żbieta
41.Jurek Krzysztof
42.Jurewicz Bartosz
43.Karczewska Rita
44.Kazimierowicz Jacek
45.K
ędziora Aneta
46.K
ęsik Katarzyna
47.K
łys Tomasz
48.Kokoci
ńska Monika
49.Kore
ńczuk Jolanta
50.Kory
ś Justyna
51.Kosturkiewicz Marcin
52.Kowalczyk Anna
53.Koz
łowski Michał
54.Kraka
ło Małgorzata
55.Król Julita
56.Krzywiecka Anna
57.Kubisz Ryszard
58.Kucharska Gabriela
59.Kuniniec Piotr
60.Kurgan Marta
61.Ku
źmiński Łukasz
62.Kwiecie
ń Krzysztof
63.Lachowicz Lucyna
64.Lejczak Agnieszka
65.Leszczy
ńska Anna
66.Laszczy
ńska Anna
67.Lewandowski Wojciech
68.Lis Agnieszka
69.Machalska Agnieszka
70.Majos Beata
71.Malinowski
Łukasz
72.Ma
ńczuk Magdalena
73.Marczak Kamil
74.Marszczewska Katarzyna
75.Mas
łowska Katarzyna
76.Mas
łowska Magdalena
77.Mateja Justyna
78.Maturlak Joanna
79.Maziak
Łukasz
80.Mielczanek Karolina
81.Mleko Alicja
82.Muszy
ńska Karolina
83.Najder
Łukasz
84.Niesobski Micha
ł
85.Nowak Tomasz
86.Olejarz Ewelina
87.Opulska Ilona
88.Paj
ąk Dorota
89.Paj
ąk Magdalena
90.Palarz Marta
91.Parcheniak Dominika
92.Pary
ło Marta
93.Pasierbek Aneta
94.Pawliszak Wojciech
95.Paw
łowska Urszula
96.Piecyk Anna
97.Pisowadzka Amelia
98.Poczapi
ńska Maria
99.Podruczny Mariusz
100.Pogoda Anna
101.Rakus Joanna
102.Razik Szymon
103.Reneta Agnieszka
104.Ro
żek Anna
105.Sawicka Jadwiga
106.Siwek Joanna
107.Skorupki
Łukasz
108.Skorupki Rafa
ł
109.Skowro
ński Marcin
110.Smok Konrad
111.Stachowicz Micha
ł
112.Statkiewicz Mateusz
113.Stefanko Katarzyna
114.Stojek Szymon
115.Stopa
Łukasz
116.Sucharska Anna
117.Szczepa
ński Krzysztof
118.Szczurowska Monika
119.Szelc Marta
120.Szumiato Pawe
ł
121.Szymczak
Łukasz
122.Tarka Jolanta
123.Tchorowska Ewelina
124.Teneta Marta
125.Till Karolina
126.T
łumak Anna
127.T
łuszcz Krystian
128.Tokarczyk
Łukasz
129.Trojan Izabela
130.Trznadel Piotr
131.Tuszy
ńska Justyna
132.Walec Magdalena
133.Walenczak Tomasz
134.Waliczek Marcin
135.Wandycz Marcin
136.Warecka Marzena
137.Wasilewska Karolina
138.Wencka Barbara
139.W
łodarska Elżbieta
140.Wo
źna Agnieszka
141.Wyroda Monika
142.Zam
ęcka Adriana
143.Ziółkowska Agata
144.Zwoli
ńska Anna
145.Zwoli
ńska Sabina
146.
Żerebecka Katarzyna
147.
Żłobicka Kamila

Rok 2001

1.Ambrozik Agnieszka
2.Ankutowicz Wojciech
3.Augustyn Bart
łomiej
4.Bahdanowicz Justyna
5.Ba
łwako Agata
6.Baran Katarzyna
7.Bartacha Jakub
8.Bartnik Joanna
9.Bartulica Pawe
ł
10.Bary
ła Adam
11.Biernat Monika
12.Biniecki Bartosz
13.Bisikiewicz Marcin
14.B
łaszkiewicz Przemysław
15.Buczek Aurelia
16.Calów Ma
łgorzata
17.Chocholak Katarzyna
18.Chwoi
ńska Alicja
19.Cie
śla Piotr
20.Ciszecki
Łukasz
21.Czembor Joanna
22.Diduch Ewelina
23.Doma
ńska Magdalena
24.Dzia
ła Arkadiusz
25.Ewiak Beata
26.Furma
ński Jakub
27.Gajos Karolina
28.Ga
łuszka Agnieszka
29.Giemza Agnieszka
30.Gmyr Helena
31.Grabowicz Ma
łgorzata
32.Grabowiecka Hanna
33.Grabowska Agnieszka
34.Gryglak Agnieszka
35.Iwaszkiewicz
Łukasz
36.Jadach Grzegorz
37.Jakielaszek Robert
38.Jakubie Artur
39.Jankowski Dawid
40.Jarz
ąb Jadwiga
41.Jasi
ńska Renata
42.Kaczmarek Paulina
43.Ma
ńkowski Robert
44.Karbowiak Ewelina
45.K
ącki Adam
46.Kiesz Pawe
ł
47.Kijowska Gabriela
48.Koba Wioleta
49.Komarnicka Dagmara
50.Komorowska Agnieszka
51.Konsencjusz Dominika
52.Korczy
ński Łukasz
53.Korczy
ński Wojciech
54.Korpok Anna
55.Kory
ś Bartłomiej
56.Kowalska Monika
57.Koziak Pawe
ł
58.Koz
łowski Łukasz
59.Kozów Marta
60.Kozyrska Monika
61.Kramarz Agnieszka
62.Kras Katarzyna
63.Krzeszowska Barbara
64.Sucharski Pawe
ł
65.Kulka Katarzyna
66.Kuli
ńska Marta
67.Kumórek Justyna
68.Kurek Kamila
69.Kwa
śny Ewelina
70.Langa Dariusz
71.Laszkiewicz Piotr
72.Laszczy
ńska Agnieszka
73.Laszczy
ński Kamil
74.Pater Magdalena
75.Lis Maria - Eliza
76.Ludwikowska Ewelina
77.
Łabecki Filip
78.
Łopuch Anna
79.
Łobasz Paweł
80.Machalska Jolanta
81.Maciejewska Ewelina
82.Madejski Micha
ł
83.Majos Ewelina
84.Malawski Pawe
ł
85.Malik Anna
86.Maniecka Barbara
87.Morka Andrzej
88.Markiewicz Agnieszka
89.Markowiak Agnieszka
90.Marszczewska Anna
91.Maternowski
Łukasz
92.Michalska Anna
93.Mika Ewa
94.Mikitowicz Aleksandra
95.Mikitowicz Justyna
96.Moli
ńska Aleksandra
97.Moli
ńska Sabina
98.Moszonka Irena
99.Najder Marcin
100.Niemczy
ński Dariusz
101.Nowakowska Alicja
102.Oko
łotowicz Agata
103.Olejnik Patryk
104.Orli
ński Paweł
105.Or
łowski Marcin
106.Otocki Krzysztof
107.Pater Waldemar
108.Paw
łowski Daniel
109.Paw
łowski Dominik
110.Pi
ęłoś Ewelina
111.Pochwa
ła Katarzyna
112.Pozna
ńska Ewelina
113.Raróg
Łukasz
114.Rudawa Katarzyna
115.Rusinek Wojciech
116.Fa
łat Elżbieta
117.Siewicka Agnieszka
118.Skorupska Emilia
119.Skorupski Waldemar
120.Sobczak Ewa
121.Sobótka Magdalena
122.Soczomska Marzena
123.Sroka Marta
124.Stachowicz Krzysztof
125.Stachowska Katarzyna
126.Stefanko Magdalena
127.Stencel Agnieszka
128.St
ępień Hubert
129.St
ępnik Kamila
130.Stochmal Jakub
131.Suchecka Barbara
132.Sulej Karol
133.Sza
łaj Maciej
134.Szaniawska Patrycja
135.Szczurowska Ilona
136.Szymura Justyna
137.
Śmigielska Sabina
138.
Świeżowska Kamila
139.Tchorowska Lilianna
140.Wawro Kamila
141.Wierzbicka Agnieszka
142.Wierzchom Anna
143.Winnik Marcin
144.Wojtaczka Ewelina
145.Wo
łodźko Agnieszka
146.Wójcikiewicz
Łukasz
147.Zarzycza
ńska Agnieszka
148.Ziółkowski Tomasz
149.Zuchewicz Tobiasz
150.
Świętalska Sabina
151.Fa
łat Katarzyna
152.Laszkiewicz Piotr
153.Wójcikiewicz Dawid
154.Bobak Renata

Rok 2002

1. Albin Agata
2. Andrejczuk Tomasz
3. Ba
łamucka Natalia
4. Baracz Anna
5. Baran Anna
6. Bary
ła Agnieszka
7. Bednarz Katarzyna
8. Bernacka Izabela
9. Bia
łkowski Łukasz
10. Bielska Iza
11. Bielska Ma
łgorzata
12. Bi
łas Magdalena
13. Birut Monika
14. Bu
łgajewska Karina
15. Boche
ńska Anna
16. Brezwan Karolina
17. Bukowska Magdalena
18. Burnos Micha
ł
19. Buty
ński Tomasz
20. Calów Ewa
21. Charowski Rafa
ł
22. Ch
łoń Paweł
23. Chort Tomasz
24. Chy
ży Nina
25. Ciesielska Joanna
26. Chmura Agnieszka
27. Cygan Barbara
28. Cygan Joanna
29. Czajka Anna
30. Czerwi
ńska Katarzyna
31.
Ćmikiewicz Julian
32. Deja Aneta
33. Dressler Joanna
34. Drozdalska Daria
35. Dutkiewicz Martyna
36. Fabisiak Natalia
37. Fa
łat Aleksandra
38. Furdyko
ń Dawid
39. Furman Ewa
40. Gajek Karolina
41. G
łowinkowski Marcin
42. Gumula Krzysztof
43. Gos Magdalena
44. Grondys Micha
ł
45. Grzywnowicz Alina
46. Halkiewicz Joanna
47. Handel
Łukasz
48. Ha
ńczyn Ewelina
49. Horodyska Marta
50. Hoszowski
Łukasz
51. Idczak Karol
52. Idzikowska Anna
53. Iwaniec Renata
54. Jab
łońska Anna
55. Jakubiel Bartosz
56. Jakubowska Joanna
57. Jankowska Anna
58. Jaworski Pawe
ł
59. J
ąkała Urszula
60. Ka
łuża Karolina
61. Korczy
ński Michał
62. Kasprzyszak Marta
63. Kaszuba Maksymilian
64. Kili
ś Iwona
65. Kobosko Piotr
66. Kozi
ńska Agnieszka
67. Kosi
ński Piotr
68. Konopnicka Kamila
69. Kope
ć Magdalena
70.Korku
ś Łukasz
71.Kotomski Krzysztof
72. Kowalczyk Patrycja
73. Kowalska Ewa
74. Kowalski Pawe
ł
75. Kozio
łek Beata
76. Koz
łowski Marek
77. Król Aneta
78. Krzeszowska Marzena
79. Kudzia Katarzyna
80. Kula Krzysztof
81. Laszczy
ńska Patrycja
82. Lech Pawe
ł
83. Lewicki Krystian
84. Lis Rados
ław
85.
Łuczków Sławomir
86. Maca
ła Katarzyna
87. Macuga S
ławomir
88. Madera Piotr
89. Majchrak Joanna
90. Malawska Agnieszka
91. Ma
ńczuk Aneta
92. Marczewski Maciej
93. Maturlak Grzegorz
94. Mazepa Aneta
95. Mendak Marcin
96. Mikitowicz Benita
97. Miko
łajewska Anna
98. Mleko Agnieszka
99. M
łynarczyk Małgorzata
100. Momocki Daniel
101. Muraszew Marcin
102. Nalepka Micha
ł
103. Nied
źwiecka Ewelina
104. Nowak Marta
105. Nowak Tomasz
106. Nowakowski Bart
łomiej
107. Opyc Rafa
ł
108. Or
łów Katarzyna
109. Or
łowska Joanna
110. Pacia Dominika
111. Pakosi
ńska Magdalena
112. Paku
ła Jakub
113. Pasz Marek
114. Patryka Katarzyna
115. P
ępkowska Katarzyna
116. Piasecka Izabela
117. Piekarz Aleksander
118. Pielak El
żbieta
119. Pietruniak Renata
120. Pirzecki Korneliusz
121. Plewak Marcin
122. Potulna Marzena
123. Pra
żmowski Tomasz
124. Prokop Monika
125. Prokop Przemys
ław
126. Pukalski Piotr
127. Put Agata
128. Sawicka Justyna
129. Ryba Iwona
130. Ryczkowski
Łukasz
131. Rydz Katarzyna
132. Rayska Izabela
133. Rzempo
łuch Małgorzata
134. Rzycka Ma
łgorzata
135. Rzycki
Łukasz
136. Sadowski Wojciech
137. S
ągol Ewa
138. Siewicki
Łukasz
139. Simura Ma
łgorzata
140. Skiba Agata
141. Sko
łucka Nina
142. Skorupka Anna
143. Skorupska Monika
144. Skóra Barbara
145. S
łowiński Marek
146. Smarczewski Jakub
147. Sobala Celina
148. Sroka Mateusz
149. Stachowicz Marta
150. Stawowczyk Justyna
151. Stefanko Karolina
152. Stefanko Ma
łgorzata
153. Stencel Piotr
154. Surkont Roman
155. Sykulska Marta
156. Synówka Dawid
157. Sza
łaj Dawid
158. Sza
łaj Lidia
159. Szczerba Anna
160. Szubert Pawe
ł
161. Szumia
ło Jakub
162. Szwajkowski Krzysztof
163.
Świgulski Michał
164. Tarnawska Katarzyna
165. Tokarska Sylwia
166. Wachowska Katarzyna
167. Wajda Rafa
ł
168. Wola
ński Jakub
169. Wa
ś Katarzyna
170. Wawro Katarzyna
171. Wid
łak Agnieszka
172. Wieche
ć Jacek
173. Wierzcho
ń Jolanta
174. Wnuczek Ewelina
175. Wnuk Justyna
176. Wójcikiewicz Ewelina
177. Zaj
ąc Joanna
178. Zawada Bernadeta
179. Z
ąbek Dorota
180. Zieli
ński Tymoteusz
181. Ziółkowska Julita
182. Zupa
ńczyk Małgorzata
183.
Żukowska Małgorzata

Rok 2003

1. Arkitek Alicja
2. Badecki Kamil
3. Bagi
ńska Magdalena
4. Banasiak Iwona
5. Banaszczyk Marta
6. Bana
ś Agata
7. Baran Iwona
8. Barszczowska Justyna
9. B
ąk Wioletta
10. Bereziuk Piotr
11. Bewz Kamil
12. Bielecka Aneta
13. Bielecka Monika
14. Bielski Tomasz
15. Bisikiewicz Bart
łomiej
16. Bombas Adam
17. Borowicz Mateusz
18. Brzezi
ńska Kamila
19. Chlebosz Anna
20. Chmura Piotr
21. Choina Piotr
22. Chorzempa Monika
23. Chudzik Magdalena
24. Ciszecka Natalia
25. Czachorowski Adam
26. Czajkowski Adam
27. Czubaj Justyna
28. Czudziak Katarzyna
29. Dawid Jadwiga
30. Dominik Kamil
31. Dradrach Joanna
32. Dutkiewicz Ewelina
33. Dudziak Kamil
34. Dul Sylwia
35. Dysiewicz Ma
łgorzata
36. Dziadkiewicz
Łukasz
37. Dzia
ła Grzegorz
38. Fa
łat Ewa
39. Forgiel Miron
40. Go
łuch Dorota
41. Goszczy
ńska Magdalena
42. Grabowicz Magdalena
43. Grabowski Szymon
44. Grzelec Iga
45. Gulczy
ński Krzysztof
46. Haftarczyk Patrycja
47. Handel Marta
48. Ho
łda Joanna
49. Hutnik Pawe
ł
50. Iwanowicz Grzegorz
51. Jakubiel Magdalena
52. Jandu
ła Katarzyna
53. Janeczek Ewelina
54. Jankowski Jaros
ław
55. Jastrz
ębska Anna
56. J
ęcz Joanna
57. Jurczak Anna
58. Jurek Marta
59. Jurek Martyna
60. Kaczmarek Ma
łgorzata
61. Kagankiewicz Pawe
ł
62. Kamyszek Dominika
63. Kaput Joanna
64. Karczewski Adrian
65. Kawecka Monika
66. Kawecka Róża
67. Kazana Marta
68. K
ącki Marek
69. K
łos Jakub
70. Kolak Magdalena
71. Komarnicka Olga
72. Konsek Monika
73. Kordybacha Kamila
74. Korgul Aleksandra
75. Korgul Magdalena
76. Kornak Katarzyna
77. Kory
ś Karolina
78. Kowalczyk Anna
79. Kowalczyk Marcin
80. Kowalczyk Mariusz
81. Koz
łowska Agnieszka
82. Koz
łowski Marcin
83. Krak Justyna
84. Kra
ś Małgorzata
85. Król Ma
łgorzata
86. Król Pawe
ł
87. Krupa Anna
88. Krzy
żowska Agnieszka
89. Kumaszka Rafa
ł
90. Kuriata Mariola
91. Kwiatkowski
Łukasz
92. Le
śkiewicz Michał
93.
Łagowski Przemysław
94.
Ławik Dagmara
95. Madeja Gabriela
96. Magierski Krzysztof
97. Majewski Piotr
98. Makowski Micha
ł
99. Malmon Przemys
ław
100. Marynowski Mateusz
101. Matusiak Magdalena
102. Maziak Katarzyna
103. Mazurkiewicz Sylwia
104. Mendrzycka Katarzyna
105. Mielczarek Marcelina
106. Mi
ętki Justyna
107. Mihu
łka Paweł
108. Mika Magdalena
109. Mitura Szymon
110. Moszonka Micha
ł
111. Mroczko Pawe
ł
112. Mróz Magdalena
113. Muchorowska Katarzyna
114. Muszy
ński Filip
115. Muszy
ński Jakub
116. Nied
źwiedź Anna
117. Nowak Micha
ł
118. Nowicki Pawe
ł
119. Obara Dagmara
120. Olejnik Julitta
121. Palczak Karina
122. Palczak Maja
123. Pa
łka Kalina
124. Papierz Ma
łgorzata
125. Partyka Pawe
ł
126. Pater Joanna
127. Pater Tomasz
128. Pe
łdiak Agnieszka
129. P
ękalski Krzysztof
130. Pie
ńkos Justyna
131. Pietruniak
Łukasz
132. Pisowadzka Anna
133. Piwowarczyk Karolina
134. Placzy
ńska Elżbieta
135. Pochwa
ła Sławomir
136. Pogoda
Łukasz
137. Polanin Wiktoria
138. Prokop Krzysztof
139. Przy
łucki Adam
140. Pud
łowska Magdalena
141. Pukalski Pawe
ł
142. Rogan Karolina
143. Roma
ńczukiewicz Joanna
144. Rudawa Marcin
145. Ryczkowski Tomasz
146. Sendwicka Katarzyna
147. Siuta Ewelina
148. Skorupski Pawe
ł
149. Skotnicka Kinga
150. Skwara Stefan
151. Smalec
Łukasz
152. Smogór Magdalena
153. Smok Mi
łosz
154. Sobok Andrzej
155. Sokólska Marzena
156. Stasienko Aneta
157. Steczyszyn Marek
158. Strzelczyk Katarzyna
159. Sucharski Tomasz
160. Suchorab Adam
161. Sulima Kamila
162. Symonowicz Micha
ł
163. Szczerbaniewicz Przemys
ław
164. Szmigielski Sebastian
165. Sznajder Krzysztof
166. Szymczak Katarzyna
167.
Środa Katarzyna
168.
Świeżowski Konrad
169.
Świrska Monika
170. Tarnowski
Łukasz
171. Tatarski Piotr
172. Tchorawska Iwona
173. Terechowicz Maria
174. Till Katarzyna
175. Tomaszowski Dariusz
176. Tracz Kacper
177. Urba
ńczyk Julia
178. Watral Paulina
179. Wieszaczewski Jacek
180. Wili
ński Adam
181. Wojtaczka Barbara
182. Wo
łoszczak Magdalena
183. Wotk-
Łaniewski Daniel
184. Zach Magdalena
185. Zadara Katarzyna
186. Zakrawacz Joanna
187. Zarzecza
ńska Katarzyna
188. Zieleniecka
Żaneta
189. Zielonka Rafa
ł
190. Ziemba Justyna
191. Ziółkowski Micha
ł
192.
Żygadło M


Rok 2004


1. Andrzejewska Ewelina
2. Babczyszyn Mariusz
3. Bach Magdalena
4. Badecka Iwona
5. Bajtek Tomasz
6. Bandura Sebastian
7. Baran Marcin
8. Bartulica Maciej
9. Bartusiak
Łukasz
10. Bazela Kamila
11. Bernacka Kamila
12. Bieniek Micha
ł
13. Bi
łas Tomasz
14. Borycki Arkadiusz
15. Budny Artur
16. Budny Damian
17. Bu
łgajewska Roksana
18. Burtan Sylwia
19. Ciesielski Micha
ł
20. Cypli
ńska Ewa
21. Czajka Aleksander
22.
Ćwiek Karolina
23. Dawid Szymon
24. Drill Magdalena
25. Drzewiecka Agnieszka
26. Dyba Kamil
27. Dzia
ła Piotr
28. Fila Katarzyna
29. Fritz Gabriela
30. Fu
ławka Marta
31. Gaj Damian
32. Galiczy
ńska Marta
33. Galik El
żbieta
34. Ga
łuszka Kamil
35. Grondys Agata
36. Grze
śkowiak Andrzej
37. Grzybalska Agnieszka
38. Gulczy
ńska Iwona
39. Hrazdil Adam
40. Hutnik Stanis
ław
41. Idzikowska Justyna
42. Iwanowicz Anna
43. Izdebska Iwona
44. Janicka Justyna
45. Jasku
ła Helena
46. J
ęczmieniak Łukasz
47. Kaczmarczyk
Łukasz
48. Kaczmarek Magdalena
49. Kasowska Izabela
50. Kasprzyk Aneta
51. Kasprzyszak Marcin
52. K
ęsik Ewa
53. Konsencjusz Marta
54. Korczy
ńska Justyna
55. Kory
ś Radosław
56. Koryzma Anna
57. Kosowski
Łukasz
58. Kotlarz Katarzyna
59. Kowalczyk Monika
60. Kozi
ński Adrian
61. Kozyrska Justyna
62. Krauze Micha
ł
63. Krawczyk Aleksandra
64. Kro
śniak Przemysław
65. Krzesi
ński Radosław
66. Kucharski Kamil
67. Kuriata Mariusz
68. Kurlapski Adam
69. Ku
źmiński Marcin
70. Kwapisz El
żbieta
71. Kwarci
ńska Marta
72. Laszczy
ński Marek
73. Lechowski Marcin
74. Lesi
ńska Dorota
75. Lesi
ński Andrzej
76. Le
śkiewicz Piotr
77. Lipniak Ma
łgorzata
78. Lisiecka Anna
79. Litwin Jakub
80.
Łabaj Zuzanna
81.
Ławecki Piotr
82.
Ławik Jakub
83.
Łopata Grzegorz
84. Mach
Łukasz
85. Machalska Karolina
86. Madejczyk Magdalena
87. Malinowski Bartosz
88. Ma
łecki Dawid
89. Marek Agnieszka
90. Masajada Agnieszka
91. Maturlak Micha
ł
92. Matyka Beata
93. Maziak Pawe
ł
94. Mazurek Krzysztof
95. Machalski Bartosz
96. Miku
ła Małgorzata
97. Misiewicz Eliza
98. M
łynarczyk Ewa
99. Mól Marlena
100. Mróz Marta
101. Mróz Patrycja
102. Mularski Szymon
103. Mysior Monika
104. Nied
źwiecka Iwona
105. Nowak
Łukasz
106. Nowak Pawe
ł
107. Olszewska Anna
108. Opulska Gra
żyna
109. Orpel Krysztof
110. Orzechowski
Łukasz
111. Pacia Ewelina
112. Paku
ła Ada
113. Paku
ła Izabela
114. Paszko Joanna
115. Pater Anna
116. Petko Sebastian
117. Piekarz Anna
118. Pietraszewska Justyna
119. Pisarek Ewelina
120. Pita Bo
żena
121. Podruczna Anna
122. Popio
łek Paweł
123. Potulna Urszula
124. Pozna
ńska Ewelina
125. Półch
łopek Tomasz
126. Presza Rafa
ł
127. Prusak Alicja
128. Prusinowska Katarzyna
129. Pryt Micha
ł
130. Przy
łucki Marcin
131. Przytocka Karolina
132. Puk Grzegorz
133. Radkowska Ma
łgorzata
134. Raróg Natalia
135. Razik Marta
136. Rogowska Ma
łgorzata
137. Roicka Paulina
138. Rosolik Marta
139. Rospondek Tomasz
140. Rudkowska Anna
141. Rydz Emilia
142. Ryglicka Anna
143. Sabadasz Martyna
144. Selucha Joanna
145. Sier
żant Anna
146. Siewicki Piotr
147. Sikora Ma
łgorzata
148. Sikora Pawe
ł
149. Skorupska Katarzyna
150. S
łowik Anna
151. Smycz Dominika
152. Smyk Ma
łgorzata
153. Sokół Ma
łgorzata
154. Stachowicz Marcin
155. Stachowicz Pawe
ł
156. Stachowska Alicja
157. Stefaniszyn Jacek
158. Stefanko Anna
159. Stefanko Justyna
160. Surówka Kamila
161. Sykulska Katarzyna
162. Szargut Ewa
163. Szargut Kamila
164. Szargut Tomasz
165. Szklennik Kamil
166. Szloser Marta
167. Tarapata Magdalena
168. Tre
ńka Anna
169. Wawre
ńczuk Anna
170. W
ęgielski Paweł
171. Wierzbicki Mariusz
172. Wierzcho
ń Marta
173. Wi
ęckowicz Agnieszka
174. Wili
ński Szymon
175. Winnik Sylwia
176. Wi
śniewski Krzysztof
177. Wlaz
łowska Anna
178. W
łodarczyk Katarzyna
179. Wo
źnicki Grzegorz
180. Zagrobelny Sebastian
181. Z
ębalski Jacek
182.
Żłobicki Piotr
183. Zubel Marcin
184.
Żerebecka Justyna


Rok 2005


1. Bargie
ł Rafał
2. Boche
ński Adam
3. Bodak Alicja
4. Chamuczy
ński Mateusz
5. Ciurko Izabela
6. Cygan Paulina
7. D
ąbrowski Jarosław
8. Du
łak Mateusz
9. Fritz Jakub
10. Go
łąb Karolina
11. Górniak Mariusz
12. Gralak Eryk
13. Jab
łonkowska Magdalena
14. Janowska Patrycja
15. Jurewicz Mateusz
16. Krupa
Łukasz
17. Kulka Batrosz
18. Or
łowksa Natalia
19. Piech Ewelina
20. Pozna
ńska Sylwia
21. Przybylska Kamila
22. Ruci
ński Michał
23. Skorupski Mateusz
24. Soczomska Agnieszka
25. Tarnowska Sabina
26. Wajk Anna
27. Zaj
ąc Anna
28. Ziewiec Tomasz
29.
Żurek Arkadiusz
30. Andrzejewska Sandra
31. Bober Edyta
32. Bobrowska Anna
33. Buczek Bartosz
34. Chudoba Kamila
35. Cygan Marta
36. Gorczyca Marta
37. Halikowski Tobiasz
38. Jacków Agnieszka
39. Kita Urszula
40. Król Piotr
41. Ku
źmińska Małgorzata
42. Legan Grzegorz
43. Lewicki Konrad
44.
Łagocka Ewa
45.
Ługowski Łukasz
46. Maceluch Weronika
47. Pachniowska Jolanta
48. Paso
ń Jakub
49. Pater Cezary
50. Pazdro Justyna
51. Porada Arkadiusz
52. Ratuszniak Krystian
53. Różycki Grzegorz
54. Samuel Paulina
55. Stachowicz Mariusz
56. St
ępień Adrianna
57. Tarapata Monika
58. Tetiuk Anna
59. Urba
ńczyk Ilona
60. Wid
łak Marek
61. Wójcik Iwona
62. Dziki Agnieszka
63. Gancarczyk Edyta
64. Gierczak Paula
65. I
żykowska Aleksandra
66. Jab
łońska Magdalena
67. Jakubowski Micha
ł
68. Karwicki Fabian
69. Klose Piotr
70. Ko
łodziejczyk Piotr
71. Kowalska Brygida
72. Kowalska Gabriela
73. Krukowska Anna
74. Ku
śmierek Krzysztof
75. Lisiecki Krystian
76. Majewski Micha
ł
77. Malinowska Agata
78. Migdalska Natalia
79. Niemczy
ńska Ewelina
80. Padewska Anna
81. Palczak Justyna
82. Parzóch Karolina
83. Pasternak Kamil
84. Sowi
ński Marek
85. Stanuch Alicja
86. St
ępień Karolina
87. Suchorab Magdalena
88. Trznadel Urszula
89. Zazula Kamila
90.
Żychlińska Patrycja
91.
Żygadło Bartłomiej
92.
Żygadło Marta
93. Cisakowska Ewelina
94. Drzyzga Lidia
95. Goli
ńska Katarzyna
96. Górak Agata
97. Ho
łubowicz Anna
98. Huczek Magdalena
99. Ka
łasznik Marcelina
100. Kijowska Marta
101. Kowalczyk Ma
łgorzata
102. Kwiatkowska Ewelina
103. Majchrzak Joanna
104. Makowski Wojciech
105. Marek Katarzyna
106. Mierzwi
ńska Jolanta
107. Pluta Marta
108. Poli
ńska Aleksandra
109. Pozna
ńska Anna
110. Roma
ńczukiewicz Marta
111. Rudnicka Marzena
112. Sabok Katarzyna
113. Surkont Hanna
114.
Świrska Kamila
115. Till Maciej
116. Tomczak Anna
117. Tosik Anna
118. Tutaj Anna
119. Warcholi
ński Łukasz
120. Wieszaczewska Agnieszka
121. Witkowska Anna
122. Wo
źnicka Małgorzata
123. Wyka Irmina
124. Zdrza
łka Bartosz
125. Ziembla Mateusz
126. Bagi
ński Sebastian
127. Cygan Adrian
128. Dobosz Tomasz
129. Go
łuch Edyta
130. Góral Monika
131. Ignac Marta
132. Karo
ń Maciej
133. Ko
łodrubiec Justyna
134. Koz
łowski Jakub
135. Krupa Piotr
136. Kubacki Pawe
ł
137. Kuriata Monika
138.
Łukowicz Krzysztof
139.
Łużny Andrzej
140. Ma
ć141. kówka Wojciech
142. Malik Mateusz
143. Mularski Piotr
144. Or
łów Małgorzata
145. Pilch Karolina
146. Pluci
ński Mateusz
147. Rataj Mateusz
148. Siedlarz Bartosz
149. Sier
żant Kamil
150. Sobski Damian
151. Sroka Rafa
ł
152. Stupnicka Agnieszka
153. Sulak Jaros
ław
154.
Śliwa Adrian
155. Wa
łek Maciej
156. Wasylów Pawe
ł
157. We
żgowiec Mateusz
158. Calów Marzena
159. Ch
łoń Marcin
160. Czarnecka Lidia
161. Dudek Tomasz
162. Dudek Wojciech
163. Dziemia
ńczuk Paweł
164. Górska Marlena
165. Komorowska Justyna
166. Koryzma Monika
167. Kowalczyk Mateusz
168. Kozik Katarzyna
169. Ko
żuchowski Daniel
170. Laskowski
Łukasz
171. Le
śkiewicz Anna
172.
Łukasik Marta
173. Madej Adrian
174. Makuch Sylwia
175. Markiewicz Joanna
176. Mihu
łka Justyna
177. Musia
łowski Robert
178. Nowakowska Paulina
179. Podgórski Dawid
180. Puzyniak Jacek
181. Ratajczyk Przemys
ław
182. Rogowska Dorota
183. Skorupska Anna
184. Suchorab Joanna
185. Szargut El
żbieta
186. Trela Aneta
187. Wiczkowski Adam
188. Wo
łodźko Natalia
189. Wróbel Karolina
190. Ziółkowski
Łukasz

Rok 2006

1.      Marek Andrejczuk
2.      Joanna Burian
3.      Magdalena Chomicz
4.      Ma
łgorzata Chorążeczewska
5.      Katarzyna Cisek
6.      Katarzyna Czarnecka
7.      Ma
łgorzata Dudziak
8.      Jacek Golonka
9.      Joanna Jania
10.  Marta Karwicka
11.  Wojciech Kosal
12.  Pawe
ł Kosowski
13.  Rafa
ł Laskowski
14.  Weronika Matwijiszyn
15.  Agata Mierzwi
ńska
16.  Wojciech Mitura
17.  Natalia Oszust
18. 
Łukasz Pieńkowski
19.  Justyna Piwowarczyk
20.  Marlena Plewak
21.  Natalia Raginis
22.  Agnieszka Sabok
23.  Szymon Skorupski
24.  Piotr Skowro
ński
25.  Daria S
łowik
26.  Wiktor Socki
27.  Agnieszka Staszewska
28.  Magdalena Wojnar
29.  Patrycja Wojnar
30.  Katarzyna Zab
łocka
31.  Klaudia
Żychlińska
32.  Ma
łgorzata Bobak
33.  Iwona Boche
ńska
34.  Anna Burtan
35. 
Łukasz Drużga
36.  Paula Drzyzga
37.  Rafa
ł Fuczyński
38.  Krzysztof Górecki
39.  Ewelina Harhala
40.  Kamil Idczak
41.  Kamil Jurek
42.  Anna Kalafarska
43.  Karolina Kowalska
44.  Grzegorz Krzewski
45.  Agata Kuchta
46.  Katarzyna Matysiak
47.  Kamila Meserszmit
48.  Malwina Michalska
49.  Katarzyna Mierzwi
ńska
50.  Izabela Nowak
51.  Magdalena Pietruniak
52.  Agnieszka Skrzyniarz
53.  El
żbieta Sługocka
54.  Agnieszka Sroczy
ńska
55.  El
żbieta Stanisz
56.  Jakub Stopa
57.  Pawe
ł Szczepański
58.  Tomasz Szul
59.  Aleksandra Tosik
60.  Natalia Tutaj
61.  Katarzyna Wajda
62.  Bart
łomiej Widłak
63.  Zbigniew Bernadzki
64.  Jolanta Ciesielska
65.  Marek Cypli
ński
66.  El
żbieta Czekała
67.  Paulina Doskocz
68.  Ewelina Górnicka
69.  Pawe
ł Jasiak
70.  Pawe
ł Kłysz
71.  Piotr Kochanowski
72.  Pawe
ł Kowalczyk
73.  Micha
ł Kowalski
74.  Konrad Koz
łowski
75.  Marta Kozu
ń
76.  Agnieszka Kwarci
ńska
77.  Joanna Le
śniak
78.  Agnieszka
Łopata
79.  Adrian Mazur
80.  Bartosz Mazur
81.  Anna Mróz
82.  Paulina Muszy
ńska
83.  Mateusz Pajewski
84.  Patryk Podgórski
85.  Micha
ł Słowiński
86.  El
żbieta Sperzyńska
87.  Magdalena Stawowczyk
88.  Agnieszka Stencel
89.  Marcin Widelski
90.  Przemys
ław Żygadło
91.  Bart
łomiej Siwiak
92.  Aleksandra Adam
93.  Justyna Barzak
94.  Marcelina Borowik
95.  Anna Cal
96.  Mateusz Gaw
łowicz
97.  Marta Góralczyk
98.  Marzena Hoszowska
99.  Justyna Jankowska
100.Marta Jankowska
101. Martyna Jarosz
102. Karolina Kacperska
103. Rafa
ł Knap
104. Justyna Kurowska
105. Natalia Langa
106. Sylwia Majtyka
107. Karolina Makocka
108. Adriana Okulicz
109. Paula Ostrowska
110. Dominika Pasierbek
111. Patrycja Rink
112. Paulina St
ępień
113. Jakub Szechi
ński
114. Agata Tatarska
115. Paulina Tchorowska
116. Joanna Wachowska
117. Dorota Wieszaczewska
118. Katarzyna Witkowska
119. Jakub Wrzos
120. Róża Zieli
ńska
121. Pawe
ł Albin
122. Bogdan Bartecki
123. Rados
ław Buczkowski
124. Danuta Dere
ń
125. Piotr Gemza
126. Anna Góral
127. Waldemar Jakubowski
128. Ma
łgorzata Kołtun
129. Pawe
ł Korpok
130. Dagmara Koza
131. Micha
ł Laszczyński
132. Ma
łgorzata Lejczak
133. Micha
ł Malawski
134. Szymon Mazepa
135. Piotr Moli
ński
136. Dominika Mróz
137. Miros
ława Mróz
138. Beata Olanin
139. Jaros
ław Pater
140. Jaros
ław Skiba
141. Mateusz Stanik
142. Aleksandra Stefanko
143. Ryszard
Świerczyński
144. Mateusz Wierzbicki
145. Tobiasz Winiecki
146. Micha
ł Zaborniak
147. Natalia Ziółkowska
148. Joanna
Żygadło
149. Klaudia Bentkowska
150. Tomasz Chudoba
151. Katarzyna Denes
152. Jaros
ław Dudycz
153. Paula Go
łuzd
154. Katarzyna Górniak
155. Agnieszka Jakielaszek
156. Tomasz Kami
ński
157. Kinga K
ącka
158. B
łażej Kurdyś
159. Micha
ł Litwa
160. Beata Madej
161. Monika Male
ńczak
162. El
żbieta Maturlak
163. Kamil Michalczewski
164. Dominika Olbracht
165. Anna Paruch
166. Ewelina P
łatos
167. Anita Pukalska- Puka
ła
168. Dominika Rado
ń
169. Piotr Ruci
ński
170. Dorota Sawicka
171. Edyta Sikora
172. Beata Skorupska
173. Anna Suchorab
174. Marta Tabor
175. Joanna Tosik
176. Pawe
ł Wojtczak
177. Micha
ł Żurobski
178. Monika
Żygadło


Rok 2007


1.Chodzy
ńska Karolina
2.Chomicz Joanna
3.Dominików Katarzyna
4.Gajowczyk Kamil
5.Golonka Agata
6.Jaworski Jerzy
7.Jedynak Agnieszka
8.Juszczak Jacek
9.Korgól Aneta
10.Krzywicka Katarzyna
11.Kunderman
Łukasz
12.Kwa
śniewska Patrycja
13.
Łabaj Alicja
14.Machalski Marek
15.Nowakowska Aleksandra
16.Pogoda Wojciech
17.Pruchnicka Magdalena
18.Skorupska El
żbieta
19.Skorupski Jakub
20.S
łowik Michał
21.Sus
ło Marta
22.Szutenbach Paula
23.Zubel Tomasz
24.Andrejczuk
Łukasz
25.Arci
ńska Magdalena
26.Augu
ścik Sławomir
27.Draników Karolina
28.Dubaniowski
Łukasz
29.Gardziejewska Kinga
30.Grzybowski Grzegorz
31.Kurzawa Magdalena
32.Lis Paula
33.Listwan Micha
ł
34.
Łuczków Dorota
35.Madeja Krzysztof
36.Ma
ńczuk Agata
37.Mitura Adam
38.Orzechowska Katarzyna
39.Pater Marta
40.Rudawa Mateusz
41.Saca
ła Tomasz
42.Stykowski Bartosz
43.Szafratowicz Szymon
44.Tetiuk Krzysztof
45.Wa
śkowiak Hanna
46.Wolak Adrianna
47.
Żygadło Maciej
48.Bajcarz Marek
49.Byrecki Krzysztof
50.Ch
łoń Agnieszka
51.Czubaj Micha
ł
52.G
łowaczewska Edyta
53.K
ępa Paweł
54.Koz
łowski Michał
55.Krawczyk Dawid
56.Ku
źmiński Piotr
57.Male
ńczak Agnieszka
58.Ma
łecka Sylwia
59.Marek El
żbieta
60.Markiewicz Arkadiusz
61.Maroszyk Maciej
62.Ma
ślanka Agnieszka
63.Misiewicz Anna
64.Mróz Artur
65.Muraszew Katarzyna
66.Nurkowski Piotr
67.Pelc Dariusz
68.Pozna
ńska Natalia
69.Przy
łucki Jakub
70.Przyszlak Marta
71.Radkowski Krzysztof
72.Sikora
Łukasz
73.Stupnicki Tomasz
74.Szarek Alicja
75.Wróbel Ewa
76.Zabawa S
ławomir
77.
Żygadło Damian
78.Adamczyk Anna
79.Bandura Mi
łosz
80.Bia
łowąs Katarzyna
81.Brzozowska Wioletta
82.Chmura Marta
83.Cisakowska Ada
84.
Ćwiek Aleksandra
85.Danak Iga
86.Fehr Karolina
87.Gazda Alina
88.Jasi
ńska Joanna
89.Kabzi
ński Kamil
90.Koz
łowska Magdalena
91.Krawczyk Paulina
92.Krystek Paulina
93.
Łukasik Paulina
94.Mandziak Pawe
ł
95.Maturlak Marta
96.Michalska Anna
97.Paszko
Łukasz
98.Rogan Krzysztof
99.Skorupska Ewelina
100.Skorupska Natalia
101.Stach Ewelina
102.Szkatulski
Łukasz
103.Szymala Agata
104.Zieli
ńska Joanna
105.Zygmunt Alicja
106.Bodio Agata
107.Bukowski
Łukasz
108.Cerulewicz Piotr
109.Chacko Ewa
110.Chudak Micha
ł
111.Cynar Daniel
112.Fritz Artur
113.Galik Dawid
114.Gensty Grzegorz
115.Grondys Jakub
116.Hoffman Wies
ław
117.Kap
łon Tomasz
118.Kocik Konrad
119.Ko
łtun Łukasz
120.Kozu
ń Grzegorz
121.Lucima Mariusz
122.Maceluch Marcin
123.Markunas Dawid
124.Mróz Marta
125.Nalepeka Monika
126.P
łatos Barbara
127.Razik Wojciech
128.Ryczko Aleksander
129.Sahaj Idalia
130.Szab
łowski Tomasz
131.Szumiato Justyna
132.Wolniewicz Magdalena
133.Wychodzki Micha
ł
134.B
łaszków Magdalena
135.Chromik Aleksandra
136.Dobrowolska Anna
137.Dominika Paulina
138.Dziemia
ńczuk Danuta
139.Goszczy
ński Andrzej
140.Górska Joanna
141.Herbowska Kamila
142.Hnytko Anita
143.Kaczmarek Honorata
144.Krawiec Maciej
145.Kubat Maria
146.Lejczak Sylwester
147.Matejko Justyna
148.Matyjasik Pawe
ł
149.Mikosz Jolanta
150.Moro
żan Joanna
151.P
łusa Ewa
152.Puzyniak
Łukasz
153.Stachowiak Magdalena
154.Woroniecka Anna


Rok 2008


1.Barszczewska Magdalena
2.Bartczak Daniel
3.Bohdanowicz Lilja
4.Buczkowski Andrzej
5.
Ćmikiewicz Stanisław
6.Dobrowolska Natalia
7.Fa
ławka Dawid
8.Gaj Marek
9.G
łód-Kamińska Agnieszka
10.Iwan Paulina
11.K
ędziora Kornelia
12.Kolaszkiewisz Mateusz
13.Kamisarczyk Klaudia
14.Koz
łowska Paulina
15.Lechowska Karolina
16.Lenart Beata
17.
Ławik Wiktor
18.
Łukasik Katarzyna
19.
Łużna Justyna
20.Machalska Angelika
21.Majtyka Monika
22.Ol
ędzka Małgorzata
23.Omachil Agata
24.Pajewska Emilia
25.Pakosi
ńska Justyna
26.Paszko Wioletta
27.Tiesler Natalia
28.Werstak Pawe
ł
29.Zaka
łek Ewelina
30.Bernacka Ma
łgorzata
31.Fuczy
ńska Justyna
32.Furdyko
ń Karolina
33.Galiczy
ńska Katarzyna
34.Gulczy
ński Mariusz
35.Harhala Przemys
ław
36.Ko
łodziejska Agnieszka
37.Korgul Karolina
38.Ko
ścielak Anna
39.Leoszkiewicz Justyna
40.Machalska Dominika
41.Mucha Dominika
42.Prusinowska Agnieszka
43.Raba Edyta
44.Skrzyd
łowska Agnieszka
45.Szczepa
ńska Katarzyna
46.Szczepa
ńska Marta
47.Szczepa
ńska Monika
48.Sygrela Joanna
49.Wierzbicka Patrycja
50.Ziembla Pawe
ł
51.Bombas Jakub
52.Buty
ński Przemysław
53.Cies
łowski Marcin
54.Cisek Pawe
ł
55.Czechowicz Damian
56.Derkowska Katarzyna
57.Dorczy
ński Mateusz
58.Draników Bart
łomiej
59.Gorza
łek Agnieszka
60.Góral Katarzyna
61.Górska Karolina
62.Jankowska Monika
63.Januszkiewicz Dawid
64.Kozik Piotr
65.Kuder Paulina
66.Laszczy
ńska Danuta
67.Listwan Jacek
68.Makocka Teresa
69.Olejnik Mateusz
70.Oleksów Wojciech
71.Potulna Natalia
72.Siemie
ński Jędrzej
73.Sobczyszyn Magdalena
74.Stojek Krzysztof
75.Sulak Piotr
76.Szczecina Kamil
77.Szydziak Damian
78.Tchorowska Anna
79.Topolniak Monika
80.Wojtaczka Ma
łgorzata
81.Woszczak Wojciech
82.C
ębalski Bartosz
83.Boche
ński Bartosz
84.Bodak Katarzyna
85.Dowejko Patrycja
86.Górnicka Marzena
87.Gronkowska Milena
88.Kita Iwona
89.Kory
ś Alicja
90.Kumaszka Natalia
91.Kurowski Pawe
ł
92.Ku
źniak Agata
93.Kwiatkowski Rados
ław
94.Lis Joanna
95.
Łysakowski Daniel
96.Mandziak Marta
97.Ma
ńczuk Radosław
98.Niesobski Jacek
99.Omachel Przemys
ław
100.          Paw
łowski Robert
101.          Petrus Joanna
102.          Rachowiecka Marzena
103.          Skorupska Patrycja
104.          Stochowicz Marta
105.          Steczyszyn Katarzyna
106.          Szawan Angelika
107.         
Ślusarek Martyna
108.          Walenczak Mateusz
109.          W
ęglińska Natalia
110.          Zapotoczna Paulina
111.          Zagrobelna Ma
łgorzata
112.          Zieli
ńska Mariola
113.          Augu
ścik Marcelina
114.          Babczyszyn Katarzyna
115.          Choina Roksana
116.          Dradrach Agnieszka
117.          Dudziak Ewelina
118.          Gmitrach Marta
119.          Hercu
ń Sebastian
120.          Janeczek
Żaneta
121.          Juszczak Bart
łomiej
122.          Klesi
ńska Edyta
123.          Kozak Joanna
124.          Koz
łowski Mateusz
125.          Kwa
śniak Krzysztof
126.          Majzner Fabian
127.          Matwijów Kamila
128.          Michalska Ewa
129.          Miko
łajek Kamil
130.          Nazarski Patryk
131.          Piasecka Magdalena
132.          Pietrykowska Agnieszka
133.          Pietrykowska Aleksandra
134.          Pindel Magdalena
135.          Rymarczyk Przemys
ław
136.          Strzelecka Paulina
137.          Tetiuk Adam
138.          Wertelecka Marta
139.         
Żygadło Aleksandra
140.          Fa
łat Damian
141.          Ciukaj Aleksandra
142.          Derwik Ewelina
143.          Fr
ączyk Aleksandra
144.          Grynienko Barbara
145.          Husarz Ma
łgorzata
146.          Jankowska Paulina
147.          J
ęczmieniak Ewelina
148.          J
ędrzejewska Patrycja
149.          Kaczmarczyk Marek
150.          K
ędzior Natalia
151.          Kowalska Ewelina
152.          Koz
łowska Izabela
153.          Kunderman Jakub
154.          Kuriata Kamila
155.          Muchorowska Ewa
156.          Mi
żyńska Joanna
157.          Or
łowski Piotr
158.          Paj
ąk Marcin
159.          Pi
ątek Sabina
160.          Pikul Joanna
161.          Pluskota Jaros
ław
162.          Szczepa
ńska Izabela
163.          Uchman El
żbieta
164.          Wilk Magdalena
165.          W
łodarczyk Anna
166.          Wolniewicz Joanna


Rok 20091.Bartusiak Marlena
2.Be
łtacz Marta
3.Boho Katarzyna
4.Budna Ewa
5.Dudycz Anna
6.Feru
ś Klaudia
7.Furdyko
ń Katarzyna
8.Gajowczyk Mateusz
9.Gazda Kacper
10.Grzebie
ń Anna
11.Ka
źmierczak Kamila
12.Kocyk Sylwia
13.Kostka Hubert
14.Kot Karolina
15.Kuriata Joanna
16.Lenart Natalia
17.
Łużna Olga
18.Majtyka Marta
19.Malaszka Aleksandra
20.Ma
łta Katarzyna
21.Michu
łka Marta
22.Mroczko Ludmi
ła
23.P
łatek Dorota
24.Rudnicka Natalia
25.Siwak Katarzyna
26.S
łońska Anna
27.Sparniak Ma
łgorzata
28.Szyma
ńska Ewa
29.Wo
źniak Daniel
30.Ziółkowski Miron
31.Banaszczyk Micha
ł
32.Bohdanowicz Katarzyna
33.Chrobak Paulina
34.Gero
ń Mateusz
35.Gliwa Joanna
36.Hoszowski Micha
ł
37.Humen Jaros
ław
38.Iwa
ńska Kinga
39.Karczewska Justyna
40.Koseska Malwina
41.Ksi
ążczyk Marlena
42.Kudyba Magdalena
43.Kusz Klaudia
44.Mak Kamil
45.Male
ńczuk Paweł
46.Mielnik Marcin
47.Moli
ński Wojciech
48.Moszy
ńska Małgorzata
49.Nowak Pawe
ł
50.Nowakowski Micha
ł
51.Pater Ma
łgorzata
52.
Święcicka Katarzyna
53.Wojnar Karolina
54.
Żegadło Małgorzata
55.Adamska Agnieszka
56.Albin Katarzyna
57.Cal Marcin
58.Chomicz Robert
59.Cichy Dawid
60.Czechowicz Anna
61.Fehr Paulina
62.Górnicki Jakub
63.I
żykowski Marcin
64.Kodyra Marek
65.Kowalski Mateusz
66.Krzesaj Kamil
67.Lachowiecki Jakub
68.Laskowski Micha
ł
69.Lucima Janusz
70.Malinowski Tobiasz
71.Mo
łda Agnieszka
72.Mróz Micha
ł
73.Oleksów Marcin
74.Orzechowski Gerard
75.Podgórski Patryk
76.Prusak Mariusz
77.Sikora Magdalena
78.Skorupski Les
ław
79.Skorupski Dominik
80.Stawowczyk Jakub
81.Szal Ma
łgorzata
82.Szczepa
ńska Marlena
83.Szlachta Krzysztof
84.Tobor Anna
85.Tomasik B
łażej
86.Wasylów Katarzyna
87.Wosi
ńska Magdalena
88.Berna
ś Izabella
89.B
ęcek Barbara
90.B
łaszków Barbara
91.Ci
ężarek Paulina
92.Ciura Marlena
93.Czajka Tomasz
94.Engel Eliza
95.Fo
łowska Kamila
96.Feru
ś Paulina
97.Grynienko Diana
98.Jankowski Piotr
99.Ko
łtun Anna
100.Kornak Agnieszka
101. Kubiak Krzysztof
102. Kurzawska Anna
103.
Ładno Magdalena
104. Majewska Aleksandra
105. Matwijiszyn Mariola
106. Nowak Arkadiusz
107. Olejnik Gabryiel
108. Skorupska Paulina
109. Stepie
ń Kacper
110. Szaro Magdalena
111. Szczepa
ńska Izabela
112. Wachowska Barbara
113. Wachowska Marta
114. Wieruszewska Katarzyna
115. Woszczak Zuzanna
116. Wyka Celina
117. Zakrawacz Karolina
118. Ziółkowski Wojciech
119. Zuchewicz Róża
120. B
łahuta Marta
121. Brandowski
Łukasz
122. Budna Barbara
123. D
ąbrowski Michał
124. Gardzielewski Jacek
125. Hoffmann Przemys
ław
126. Jasinkowi Adrian
127. Jaworska Anna
128. J
ęcz Michał
129. Klimaszewski Bartosz
130. Ko
łodziej Paula
131. Kurzawska Katarzyna
132. Kurzawska Agnieszka
133. Lis Alicja
134. Litwa Maciej
135. Maca
ła Magdalena
136. Machalska Agata
137. Maci
ąg Patryk
138. Matecki Pawe
ł
139. Michalska Katarzyna
140. Michalska Magdalena
141. Mogielnicka Anna
142. Mróz Monika
143. Ozimek Przemys
ław
144. Pisula Tomasz
145. Skrzynecka Patrycja
146. Szczepa
ński Wojciech
147. Tutaj Katarzyna
148. Wo
źniak Katarzyna
149. Zator Agata
150. Zygmunt Emilian
151. Bagi
ńska Karolina
152. Bobak Dominik
153. Cych Ma
łgorzata
154. Cygan Sylwia
155. Dudziak Magdalena
156. Gardzielewska Agata
157. Gonet Ma
łgorzata
158. Górniak Joanna
159. Kunderman Agata
160. Laszczy
ńska Natalia
161.
Łasak Katarzyna
162. Majewski Mateusz
163. Mazur Paulina
164. Mucha Tomasz
165. Nied
źwiecka Anna
166. Pacek Aneta
167. Papie
ż Kamila
168. Rojek Anna
169. Rychlica Marek
170. Saca
ła Beata
171. Seniuszko Kamila
172. Skrzy
ńska Anna
173. Sroka Magdalena
174. Sromek Marta
175. Wi
ęcławek Aleksandra
176. Woroniecka Sabina
177. Ziewiec Ma
łgorzata


Rok 2010

 
1.  Barabach Aleksandra
2.  Borys Magdalena
3.  Bugno Jopanna
4.  Chrz
ąstowska Sabina
5.  Druzga Monika
6.  Gil Katarzyna
7.  Góral Agaelina
11.   Kowalska Natalia
12.   Kuczor Ma
łgorzata
13.   Ku
źniak Dorota
14.   Le
śniak Joanna
15.   Matelonek Dagmara
16.   Meserszmit Mateusz
17.   Michu
łka Klaudia
18.   Nowak Anita
19.   Partyka Artur
20.   Prytys Joanna
21.   Przyszlak
Łukasz
22.   Skorupska Barbara
23.   Sulima Iwona
24.   Szajnowski Adrian
25.   W
ęgliński Konrad
26.   Witych Natalia
27.   Zygad
ło Łukasz
28.   Adamiszyn Kamil
29.   Biniecka Natalia
30.   Bogacka Anna
31.   Bu
łgajewska Alicja
32.   Fu
ławka Iwona
33.   Guazowska Monika
34.   Gnysi
ńska Paulina
35.   Hertig Ewelina
36.   Jacków Monika
37.   Kaczmarska Agnieszka
38.   Kalisz Wojciech
39.   Ko
łacki Rafał
40.   Krawiec Edyta
41.   Krems Aldona
42.   Krzy
żowski Krystian
43.   Kulicka Katarzyna
44.   Marynowska Partycja
45.   Mendrzycka Aleksandra
46.   Mrówka Ma
łgorzata
47.   Nowak Ma
łgorzata
48.   P
ępkowski Bartosz
49.   Semeran Paulina
50.   Suchecka El
żbieta
51.   Wi
ęckowicz Jolanta
52.   Wrzeszcz Katarzyna
53.   Wychowa
łek Monika
54.   Zapotoczny Anna
55.   Albin Jacek
56.   Bajsarowicz Anna
57.   Bielecki Tobiasz
58.   B
łasiak Paweł
59.   Ciesielska Dorota
60.   Gmitrach Piotr
61.   Hrycak Robert
62.   Janicki Mateusz
63.   Jankowski Jakub
64.   Jankowski Mateusz
65.   Jurga Tomasz
66.   Kurzelowski Tomasz
67.  
Łysakowski Rafał
68.   Maceluch Tomasz
69.   Ma
ćkiweicz Paweł
70.   Mazur Agata
71.   Michta Andrzej
72.   Moro
żan Michał
73.   Nied
źwiecki Krzysztof
74.   Pater Damian
75.   Romanów Micha
ł
76.   Rucha
ła Iwona
77.   Rutkowska Joanna
78.   Rydzewski Dawid
79.   Skrzyd
łowski Wojciech
80.   Ziółkowski Bartosz
81.   Bandura Aleksandra
82.   Brodawka Karolina
83.   Bu
łgajewska Patrycja
84.   Chorzempa Paulina
85.   Dubaniowska Aleksandra
86.   Górska Aleksandra
87.   Hewko Jacek
88.   Hnytko Klaudia
89.   Jagodzi
ńska Patrycja
90.   Ka
ńczugowska Anna
91.   Kasiewicz Mateusz
92.   Knihinicka Marta
93.   Kowalczyk Aleksandra
94.   Koziok Justyna
95.   Kubik Noewmi
96.   Kowalczyk Marta
97.   Moniecka Dorota
98.   Matyjak Monika
99.   Omachel Adrianna
100.  Sieciechowski Jakub
101.  Siemie
ńska Aleksandra
102.  Sordyl Natalia
103.  Stawarska Karolina
104. 
Świrska Klaudia
105. 
Żurawska Anna
106.  Adam Szymon
107.  Biernacka Karolina
108.  Bia
łooka Paulina
109.  Budny Kamil
110.  Chomicz Justyna
111.  Galik Konrad
112.  Gierczak Katarzyna
113.  Halama Arkadiusz
114.  Hutnik Sylwia
115.  Hutnik Arkadiusz
116.  Jarz
ąb Kamila
117.  Jasiak Artur
118.  Jurek Matylda
119.  Koz
łowska Agata
120.  Ludwikowska Aleksandra
121.  Matyjasik Katarzyna
122.  Miko
łajek Daniel
123.  Misiewicz Jakub
124.  Ogonowska Natalia
125.  Pacholak Klaudia
126.  Psiurski Pawe
ł
127.  S
łowik Jakub
128.  Stach Dawid
129.  Stachyra Adrianna
130.  Strzelecka Patrycja
131.  Sztangret Monika
132.  Tetiuk Marta
133.  Wieczorek Ma
łgorzata
134.  Wojtaczka Anna
135.  Ba
łamucki Jakub
136.  Bu
ła Przemysław
137.  Bundz Ewa
138.  Chort Izabela
139.  Dowejko Katarzyna
140.  Jele
ń Dariusz
141.  Kita Joanna
142.  Ko
łda Piotr
143.  Kowalczyk Tomasz
144.  Kuriata Agnieszka
145.  Laszczy
ńska Anna
146.  Mróz Tomasz
147.  Muszy
ński Przemysław
148.  Niedziela Damian
149.  Nyczka Grzegorz
150.  Paw
łowski Piotr
151.  Perzanowski Damian
152.  Preficz Mateusz
153.  Radecka Agnieszka
154.  Rychlewska Izabela
155.  Sabadasz Krzysztof
156.  Skorupski Mariusz
157.  Sosnowska Justyna
158.  Stachowski Adrian
159.  Szczepa
ński Dawid
160.  Szewc  Artur
161.  Wnuczek Wioleta


Rok 2011

1.Anta
ł Katarzyna
2.Buczkowski Marcin
3.Ciastkowska Martyna
4.Dorczy
ńska Agata
5.Gazda Barbara
6.Kaput Jagoda
7.Knihinicka Aleksandra
8.Kot Anna
9.Lis Alicja
10. Lis Ewa
11. Malinowska Ma
łgorzata
12. Matunin Magdalena
13. Nowaczewski Krzysztof
14. Nowicki Pawe
ł
15. Piskorz Joanna
16. Poniewierska Paulina
17. Rykieta Klaudia
18. Sahaj Danuta
19. Seretna Joanna
20. Serwicki Micha
ł
21. Stach Justyna
22. Szyma
ńska Joanna
23.
Ślemp Michał
24. Tiesler Karolina
25. Widziak Sabina
26. Wosi
ńska Marzena
27. Wo
źniak Monika
28. B
ęcek Jakub
29. Bodziona Aleksandra
30. Burian Anna
31. Ch
łoń Michał
32. Fa
łkowska Roksana
33. Galik Aneta
34. Gdula Katarzyna
35. Jarosz Aleksandra
36. Kopacka Paulina
37. Kowalczyk Kacper
38. Krasuska Aleksandra
39. Kudzia Karolina
40. Lenkiewicz Oliwia
41. Mak Grzegorz
42. Pietrzyk Natalia
43. Podruczna Monika
44. Rospondek Bartosz
45. Serwicki Damian
46. Skiba Iga
47. Suchecka Joanna
48. Szklarski Wojciech
49. Szymkowski Marcin
50. Teneta Marta
51. Wojczyszyn Aleksandra
52. Wójcik Patrycja
53. Astapionok Kamil
54. Bundz Ewa
55. Chacko Rafa
ł
56. Ch
łoń Katarzyna
57. Furma
ński Filip
58. Hor
żaniecki Michał
59. Huczek Jakub
60. Kochanek Ma
łgorzata
61. Kochel Marcin
62. Kotwica Rafa
ł
63. Kowalczyk Bart
łomiej
64. Kozi
ńska Patrycja
65. Krawczuk Dawid
66. Mróz Dawid
67. Mróz Justyna
68. Nowakowska Monika
69. Nurkowski Micha
ł
70. Paluch Stanis
ław
71. P
ęcherski Przemysław
72. Piszczek Katarzyna
73. Rudek Sandra
74. Rychlica Joanna
75. Ryglicki Pawe
ł
76. Starobrza
ński Kajetan
77. Szafratowicz Maciej
78. Szczepa
ńska Klaudia
79. Wester Jakub
80. Bia
łobrzeska Justyna
81. B
łauciak Joanna
82. Chocian Marta
83. Gaj Urszula
84. Gensty Marta
85. Janowicz Natalia
86. Jarosz Mateusz
87. Ka
żura Michalina
88. Kmiecik Agnieszka
89. Kmiecik Sylwia
90. Ko
łodziej Agata
91. Korzy
ńska Aleksandra
92.
Łukasik Patrycja
93. Maca
ła Monika
94. Maciejewska Paulina
95. Michu
łka Edyta
96. Muszy
ński Patryk
97. Nowak And
żelika
98. Pado
ł Marta
99. Pawlinowska Paulina
100. Pawluczuk Angelika
101. Piekara Bart
łomiej
102. Piszcza
łka Karolina
103. Pukacz Marta
104. Put Paulina
105. Stachowska Natalia
106. Styra Izabela
107.
Świder Tomasz
108. Widelski S
ławomir
109. Wojcieszonek
Łukasz
110. Zdyrko Arkadiusz
111. Bagi
ńska Katarzyna
112. Banaszczyk Anna
113. Bartków Szymon
114. Bia
łkowski Mateusz
115. Bodak Justyna
116. D
ębowicz Łukasz
117. Diduch Marta
118. Dobrowolski Bart
łomiej
119. Dziadkiewicz Agnieszka
120. Grzywniak Anna
121. Hrycak Agata
122. Hutnik Mateusz
123. Jaworska El
żbieta
124. J
ąkała Karolina
125. Kli
ś Elżbieta
126. Kochanowska Magdalena
127. Koryty
ńska Karolina
128. Kundel Karolina
129. Laszczy
ński Wojciech
130.
Łuszczak Grzegorz
131. Matwijów Ma
łgorzata
132. Mi
ćka Robert
133. Pachut Mateusz
134. Podgórski Rados
ław
135. Radziszewski Krzysztof
136. Seniuszko Agnieszka
137. Strzelecka Dominika
138. Szulc Paulina
139. Zabawa Angelika
140. Kubiak Pawe
ł
141. Rudzi
ńska Andżelika
142. Antes Kamila
143. S
łoninka Amanda
144. Matusiewicz Olga

Rok 2012

1.Augustyniak Joanna
2. Bajcarz Wioletta
3. Balcer Aleksandra
4. Biczy
ński Adrian
5. Bielecka Karolina
6. Cisakowska Aneta
7. Dzi
ęcioł Radosław
8. Gaw
łowska Renata
9. Kaczan Karolina
10. Katra Maciej
11. K
ędziora Emilian
12. Komorowska Katarzyna
13. Konopnicka Katarzyna
14. Korku
ś Patrycja
15. Kotwica Magdalena
16. Krzywa
ńska Anna
17. Kubiak Joanna
18. Lejczak Magdalena
19. Le
śkiewicz Jakub
20. Malaszka Alicja
21. Olejnik Maja
22. Przyszlak Paulina
23. Rajewska Paulina
24. Róża
ńska Anna
25. Skorupska Anna
26. Skorupska Patrycja
27. Stachowicz Kornelia
28. Szczepa
ńska Natalia
29.
Ścigała Kinga
30. Telka Agata
31. Warcholi
ńska Anna
32. Wawrzynów Joanna
33. Zawistowska Patrycja
34. Bara
ńska Kamila
35. Bielecka Aleksandra
36. Budny Micha
ł
37. Chmielewska Alicja
38. Cie
ślik Patrycja
39. Furdyko
ń Aleksandra
40. Galik Maciej
41. J
ęcz Patrycja
42. Kasperkiewicz Adrian
43. Krems Anna
44. Kuc Paulina
45. Mitu
ła Magdalena
46. Mularczyk Rafa
ł
47. Nowak Agata
48. Ostrowska Patrycja
49. P
łusa Aneta
50. Prorok Maciej
51. Puzyniak Aleksandra
52. Raba Joanna
53. Rozenek Jan
54. Siekierska Marcelina
55. Sromek Natalia
56. Tabor Angelika
57. Wielgosz Weronika
58. Wo
łk-Łaniewska Katarzyna
59. Woroniecka Kamila
60. Wrona Patrycja
61. Zator Micha
ł
62. Ziółkowska Marcelibna
63.
Żygadło Agnieszko
64.
Żygadło Karolina
65. Bia
łowąs Łukasz
66. B
łauciak Wioletta
67. Bodnar Daria
68. Bogacka Agata
69. Chmielewska Weronika
70. Cisowska Paulina
71. Gawara Pamela
72. Grabas Mateusz
73. Janicki Micha
ł
74. J
ęczmieniak Marcin
75. Kowalski Dawid
76. Kruszy
ński Jakub
77. Kry
ś Aneta
78. Ku
śmierczyk Bartłomiej
79. Malski Bart
łomiej
80. Maniowski Mateusz
81. Mateja Paula
82. Michta Stefan
83. Mikitowicz Grzegorz
84. Muszy
ński Tobiasz
85. Muszy
ński Wojciech
86. Ostrowski Oskar
87. Partykowski Micha
ł
88. Rymarczyk Patryk
89. Siewiera Pawe
ł
90. Sitko Rafa
ł
91. Smogór Samanta
92. Szczepa
ńska Ewelina
93.
Śliwa Daria
94. Wierzbicki Marek
95. Wilkosz Piotr
96.
Żabski Marcin
97. Budny Maciej
98. Drozd Klaudia
99. Grondys Karolina
100. Gwóźd
ź Patrycja
101. Hutnik Paulina
102. J
ędrzejewska Katarzyna
103. Konsencjusz Aleksandra
104. Koziak Aneta
105. Kumaszka Grzegorz
106. Kumaszka Jakub
107. Mikosz Magdalena
108. Paprota Zuzanna
109. Parka Jakub
110. Paszkowski Piotr
111. Pocz
ątek Fabiola
112. Sambor Dominika
113. Skorupska Justyna
114. S
łowik Tomasz
115. Stanisz Mateusz
116. Stanisz Paulina
117. Suchorab Kamil
118. Szulc Katarzyna
119. Wychodzka Katarzyna
120. Zdyrko Róża
121. Adamski Micha
ł
122. Birut Wiktor
123. Chomicz Ewelina
124. Fa
łat Ewa
125. Grynienko Monika
126. Hrycak Anna
127. Hutt Norbert
128. Kondracka Kamila
129. Kulej Klaudia
130. Kurelus Aleksandra
131. Maciejewska Agnieszka
132. Malska Katarzyna
133. Maso
ła Karolina
134. Musidlak Mariola
135. Muszy
ński Tomasz
136. Ozarczuk Marta
137. Picault Lora
138. Podgórska Magdalena
139. Pomsta Sabina
140. Raginis Kamila
141. Siewicka Magdalena
142. Szewczyk Karolina
143. Szpila Aleksandra
144. Sztejnwald
Żaneta
145. Szutenbach Klaudia
146. Tarapata MartaRok 2013

1.AueissKevin
2.BabczyszynAleksandra
3.BarteckaMagdalena
4.DrzewieckaNatalia
5.Furdyko
ńMichał
6.HarhalaKatarzyna
7.HorodyskaEstera
8.HrycakAnna
9.HrycakDaniel
10.Ksi
ążczykSara
11.Kwarci
ńskiSylwester
12.LechMarcelina
13.MichtaFilip
14.Niemczy
ńskiDamian
15.PaterakAnd
żelika
16.SochowiczKatarzyna
17.WójcikAleksandra
18.WronaKarolina
19.ZagórskaKatarzyna
20.ZaniewiczDorota
21.Zas
łuckiPrzemysław
22.ZiółkowskaAgnieszka
23.AliszKlaudia
24.Ba
łwakoWojciech
25.B
łaszkiewiczMarta
26.CharowskaAleksandra
27.Chlipa
łaEwelina
28.Ch
łońPiotr
29.CiukajWioletta
30.DoboszAleksandra
31.Dusi
łoJarosław
32.Feru
śMaria
33.HalickaPaulina
34.Ha
łasKarolina
35.JasztalKacper
36.KaczmarczykJacek
37.KasprzyszakJakub
38.Kiere
śKrystyna
39.KosteckaKatarzyna
40.KwiatkowskiPatryk
41.Le
śnikSylwia
42.MatlakKrystian
43.MrózWojciech
44.NowakAlina
45.OsuchKlara
46.Pa
śkoPatrycja
47.PyczelJoanna
48.Staro
ńBeata
49.SzczecinaNatalia
50.WróbelMartyna
51.ZiółkowskaMagdalena
52.ArnistaAleksandra
53.BubniewiczBartosz
54.BundzLes
ław
55.Chrz
ąstowskaAlicja
56.ChudobaMarcin
57.Cie
ślikTobiasz
58.CyganikMateusz
59.Czyszczo
ńJoanna
60.Dorczy
ńskiKrzysztof
61.DymaczAdrianna
62.Furdyko
ńJoanna
63.GryfMarlena
64.JakubowskaKarolina
65.JankowskiMaciej
66.JanuszPaulina
67.Ka
źmierczakOktawia
68.LeoszkiewiczRafa
ł
69.
ŁużnaJoanna
70.MajkowskaAnna
71.Mo
łdaJacek
72.RadziszewskaAgnieszka
73.SauermannMaciej
74.SchaffnerPatryk
75.SmalecArkadiusz
76.SosnowskaJoanna
77.StachowiakMicha
ł
78.SucheckiRafa
ł
79.Szyma
ńskiPaweł
80.TieslerIgor
81.ToporczykDawid
82.Warcholi
ńskiMichał
83.W
łodarczykTomasz
84.
ŻakEwelina
85.Bary
łaBarbara
86.BekalarczykPaulina
87.Boche
ńskiJakub
88.DobrowolskiRados
ław
89.DobrzynieckaJoanna
90.Ga
łuszkaRafał
91.G
łowaczBarbara
92.HoszowskaAgnieszka
93.JachymowskiAdrian
94.Jurczy
ńskiDawid
95.Ko
łodziejczykAgnieszka
96.KowalczykMarta
97.KowalczykPaulina
98.KrysowatyJolanta
99.KurlapskiKamil
100.Laszczy
ńskiPiotr
101.LipaKatarzyna
102.
ŁukowiczMichał
103.RatajEwelina
104.StachuraSamanta
105.
ŚwiętalskaAnna
106.UrbanBernadeta
107.Walczy
ńskiMateusz
108.WilkoszNatalia
109.WolnyPatryk
110.ZagrobelnyGrzegorz
111.ZiewiecMagdalena
112.AntkowiakJustyna 
113.Augu
ścikDawid
114.Bara
ńskiWitold
115.BoberKamila
116.BogackaWeronika
117.BorekPaulina
118.Cie
ślikMarlena
119.LisowskaEwelina
120.GajIzabela
121.G
ąsiorJoanna
122.GórakFilip
123.GrabowskiKamil
124.JurekMiko
łaj
125.KrakowiakGrzegorz
126.Ma
ćkałaKlaudia
127.Muszy
ńskiDamian
128.PazdroMarcelina
129.P
ęcherskaNatalia
130.PogodaMateusz
131.SwatPrzemys
ław
132.
ŚwiderJarosław
133.TosikKatarzyna
134.WojczyszynGrzegorz
135.Zaka
łekMikołaj
136.Zi
ąber Dominika

Rok 20141. BartkiewiczMicha
ł
2.BartkówDiana
3.BekKarolina
4.BirletMa
łgorzata
5.BukowskaMonika
6.ChojnackiSeweryn
7.CierpuchaKamila
8.CyganikJustyna
9.HumeltFilip
10.HutnikKatarzyna
11.IwanowiczMaria
12.JanickaKatarzyna
13.KasicaAgnieszka
14.KaweckaMichalina
15.KnopikKinga
16.Korzy
ńskiMiłosz
17.Kosi
ńskaAleksandra
18.KumaszkaMarianna
19.Kwarci
ńskiSebastian
20.NowackiWojciech
21.NowakMaja
22.Po
żuczekPaulina
23.SkibaNatalia
24.StachowiczKarolina
25.StatkiewiczAgata
26.St
ępieńPaulina
27.StykowskiJakub
28.SudackaPaulina
29.Szczepa
ńskaAgata
30.SzwarJulia
31.TchorowskaNatalia
32.WójcikAgata
33.ZawadaEwelina
34.AugustynPatrycja
35.BodnarMaciej
36.BorowiecWiktoria
37.BurtinGeorges
38.Go
łębiowskaAngelika
39.Ha
łasEwelina
40.KarpielJoanna
41.KuszKonrad
42.MaziakMateusz
43.Mihu
łkaKonrad
44.Muszy
ńskaŻaneta
45.Nie
ćKlaudia
46.NowakKlaudyna
47.OleszczukAleksandra
48.OtockaAleksandra
49.PaterJustyna
50.PicaultSara
51.PilarskaDorota
52.ProrokMonika
53.Saca
łaAnna
54.SiewieraMateusz
55.SzpakPaulina
56.WalasekMa
łgorzata
57.WesterMaciej
58.WoronieckaKarolina
59.B
łońskiDawid
60.BoberAgnieszka
61.BoberAngela
62.BoberKacper
63.BochenekMicha
ł
64.Buro
śMichał
65.GdulaSzymon
66.HarhalaMa
łgorzata
67.IlnickiJakub
68.JakubowskiKonrad
69.JenczelewskiRafa
ł
70.K
ędziaMichał
71.Ko
łeckiPrzemysław
72.Kozi
ńskaIga
73.KundelMicha
ł
74.LisowskiJakub
75.MaciejewskiSebastian
76.MacikiewiczMalwina
77.Malaty
ńskaKinga
78.MrózSebastian
79.OleszczukJakub
80.PieczonkaAleksander
81.RobakMarek
82.S
łowikKrystian
83.SmoczekJakub
84.Strza
łkaMałgorzata
85.Sza
łajPrzemysław
86.Sza
łańskaPaulina
87.Zarzycza
ńskiJakub
88.ZawadaMateusz
89.ZiółkowskiBenedykt
90.BalcerMartyna
91.BobikMateusz
92.BoguckaJessica
93.Bul-MuchaMarcin
94.CiupakWeronika
95.GajDominika
96.HosaSonia
97.JaniukNatalia
98.KapicaPaulina
99.Karo
ńJakub
100.KisterDominika
101.KotMateusz
102.KrupaMarta
103.Kurdy
śKarolina
104.MajznerSebastian
105.MatthausDaria
106.MatwijówMartyna
107.MatwijówMateusz
108.MularczykAleksandra
109.MydlarzMichalina
110.Niedu
żakMateusz
111.NowickaSandra
112.OlejnikNatalia
113.WilmanKlaudia
114.WinnikWiktoria
115.Wojdy
łaSzymon
116.WojtalaJakub
117.Wola
ńskaAgnieszka Wioleta
118.Zawada
119.ZawistowskaLidia
120.
ŻurawskaKlaudia

121.BarcikowskiSzymon
122.Bili
ńskiJakub
123.Ci
ężarekAleksandra
124.DrozdalskiDawid
125.HumeltPawe
ł
126.Jagie
łłoOskar
127.JanowiczKarolina
128.Jaroczy
ńskaAlicja
129.Korku
śPatrycja
130.Korku
śSylwia
131.Korzy
ńskaNatalia
132.
ŁopataBartłomiej
133.MajtaMagdalena
134.MalecKacper
135.MarciniakBarbara
136.MazurDaniel
137.Muszy
ńskaKatarzyna
138.OlejnikKacper
139.OzimekPiotr
140.PetkoAgata
141.PilichiewiczJoanna
142.Rze
źniczekPatrycja
143.SkorupskaNatalia
144.StefaniszynJustyna
145.Szcze
śniakAleksandra
146.SzklennikMateusz
147.Wi
śniewskaMagdalena


Rok 2015


1. Bandura Jan Szymon
2. Buys Hanna Jadwiga
3. Cybulak Jakub Józef
4. Czerwi
ński Dominik Tomasz
5. Danak Rados
ław Piotr
6. Deniszczyk Martyna
7. Drozd Milena Magdalena
8. Dziubaty Agata
9. Gaj Micha
ł Sebastian
10. Gajos Natalia Maria
11. Gondowicz Magdalena Justyna
12. Górniak Dominika Paulina
13. Gwiazdowska Aneta Ewa
14. J
ąkała Ewa Jolanta
15. Kaczor Krystian Dominik
16. Ka
ńczugowska Patrycja Aleksandra
17. Kiere
ś Agata Ewa
18. Klimontowska Sylwia Maria
19. Kosi
ńska Paulina Maria
20. Kry
ś Patrycja Marta
21. Madejczyk Marta
22. Niedziela Adrianna Joanna
23. Nowak Krzysztof
24. Opo
ń Natalia Weronika
25. Pistor Patrycja Anna
26. Puzyniak Marta Agnieszka
27. Staniszczak Karolina
28. Szyd
łowska Martyna Michalina
29. Wieruszewska Sonia Katarzyna
30. Wolniak Kornelia Joanna
31. Augu
ścik Grzegorz
32. Bachor Piotr
Łukasz
33. Barczyk Martyna
34. Bi
łas Diana
35. Ferstaj Anna Agnieszka
36. Gawlicka Bettina
37. Hertig Marta Jolanta
38. Kana
ś Joanna Elżbieta
39. Kudzia Jakub Kazimierz
40. Lejczak Daria Anna
41. Maguszczak Aleksandra Anna
42. Mazur Alicja
43. Mielnik Wioletta Joanna
44. Osyda Marta Magdalena
45. Piotrowicz Paulina
46. Popielarz Marcin Jan
47. Rzepka Karolina Dorota
48. Sawicka Sylwia
49. Skorupski Micha
ł
50. Smalec Dominika
51. Smalec Wioletta
52. Szczepa
ńska Alicja Katarzyna
53. Szczerek Aleksandra Izabela
54.
Śliwińska Patrycja Klaudia
55. Toma
ś Agata Paulina
56. Ziółko Aleksandra
57.
Żurawska Patrycja Agnieszka
58. Bana
ś Łukasz
59. Bordjakiewicz Katarzyna Marta
60. D
łubakowska Karolina Natalia
61. Jankowski Wojciech Krzysztof
62. Kaczmarczyk Sara
63. Konopnicka Klaudia Maria
64. Madeja Rafa
ł Konrad
65. Makuch Mateusz Józef
66. Malinowska Milena Magdalena
67. Michta Jan Kacper
68. Pado
ł Hubert
69. Paluch Alina
70. Papierza
ńska Klaudia
71.  Ruszek Micha
ł Józef
72. Rykieta Krzysztof
73. Samuel Micha
ł
74. Soko
łowska Anita Patrycja
75. St
ępski Dawid Wojciech
76. Sza
łajko Paulina
77. Szulc Micha
ł Kacper
78. Taraszkiewicz Klaudia Justyna
79. Wojtala
Łukasz Sylwester
80. Bajtek Szczepan Artur
81. Browarny Marcel Grzegorz
82. Cygan Szymon
83. Humelt Krzysztof Stefan
84. Jab
łoński Damian Dawid
85. Kowalewska Wiktoria El
żbieta
86. Kwik Maciej Edward
87. Lenczewska Karolina Anna
88. Malinowska Ilona Weronika
89. Okruszko El
żbieta Agnieszka
90. P
ękała Michał Robert
91. Rzepka Dariusz Krzysztof
92. Samuel Aneta Iwona
93. Smykla Patryk
94. Strzelecki Igor Hubert
95. Szyma
ński Łukasz Stanisław
96. Wnuczek Ewa
97. Wolicka Justyna Maria
98. Wójcik Kamil
99. Zadara Krzysztof Pawe
ł
100.
Żabski Michał Krzysztof
101.  Durbaj
ło Marta Maria
102. Furma
ńczyk Iwona Elżbieta
103. Gawlicka Patrycja
104. Grygiel Sandra
105. Gwóźd
ź Kinga Agnieszka
106. J
ęczmieniak Dagmara Sylwia
107. K
łusek Natalia Małgorzata
108. Kozak Alicja Maria
109. Koz
łowski Wojciech Janusz
110. Kubik Angelika Ewa
111. Kumaszka Paulina Maria
112. Lipa Kamila Stanis
ława
113. Ma
ćkiewicz Łukasz Jakub
114. Marciniak Patrycja Jagoda
115. Marynowska Katarzyna Melania
116. Mazurek Natalia Julia
117. Misiewicz Agata Katarzyna
118. Nowik Andrzej Gracjan
119. Pakos Julia
120. Pary
ło Szymon Jan
121. Przebinda Edyta Marta
122. Radziszewska Anna Aleksandra
123. Skrzypiec Dawid
124. Szymura Aneta Aleksandra
125.
Śliwa Agata Katarzyna
126. Zakrent Bartosz


Rok 2016


1. Bagi
ńska Gabriela Agnieszka
2. Bart
łomiejczyk Marek Adam
3. Bia
łecka Justyna Sabina
4. Bigda Kinga
5. Bojda Maciej Stefan
6. Chlebek Agata
7. Drobnicka Aleksandra Maria
8. Grabowicz Joanna
9. Jania Zuzanna Agnieszka
10. Kana
ś Magdalena
11. Klimków Laura
12. Kmita Brygida Kinga
13. Korgul Joanna Kazimiera
14. Kruk Karolina Patrycja
15. Krystek Dominik
16. Maci
ąg Dominika Kinga
17. Matusiewicz Piotr Damian
18. Nieczaj Natalia Maria
19. Ostrowski Józef
20. Ostrowski Wiktor
21. Rogan Paulina Maria
22. Rybkowska Oliwia Ida
23. Sikora Kamila Ewa
24. Sobczak Marcelina Maria
25. Strzelecka Alina
26. Sury Ma
łgorzata
27. Szczepa
ńska Karolina Monika
28. Szumiejko Karolina Ma
łgorzata
29.
Świętalska Aleksandra Katarzyna
30. Woszczak Katarzyna Maria
31. Zatylny Micha
ł Bogumił
32. Augu
ścik Aleksandra
33. Fudali Magdalena
34. Janowska Kamila Monika
35. Jasi
ńska Paulina Klaudia
36. Karczewska Marta Aleksandra
37. Kiraga Weronika Magdalena
38. Kubiak Karolina Magdalena
39. Kulik Alina Natalia
40. Kuriata Adrian
41. Mielnik Marta
42. Minuczyc Micha
ł
43. Mo
żny Mikołaj
44. Mrozowski Jakub Piotr
45. Pawlak Roksana Paulina
46. Pytka
Łukasz Piotr
47. Sykulska Alicja Zofia
48. Tiahnybok Aleksandra Katarzyna
49. W
ęglarz Konrad Krystian
50. Widelska Alicja Dorota
51. Bogu
ś Karolina Aleksandra
52. Burian Jaros
ław Grzegorz
53. Cal Kamil Stanis
ław
54. Cal Karol Józef
55. Chocian Micha
ł Łukasz
56. Cuker B
łażej
57. Galant Rafa
ł
58. Grzybowska Urszula Agata
59. Hus Bartosz Aleksander
60. Jankowski Wojciech Krzysztof
61. Jurkiewicz Marlena Anna
62. Kohman Pawe
ł Antoni
63. Koperski Jakub Wiktor
64. Kosowski Maciej Grzegorz
65. Krawczuk Aleksandra Kamila
66. Lis Przemys
ław Jan
67. Litwin Kacper
68. Malaty
ńska Patrycja Klaudia
69. Michta Jan Kacper
70. Mrówka Olga
71. Mróz Szymon Piotr
72. Nowak Kacper Kamil
73. Porada Marta Danuta
74. Rajewska Martyna
75. S
łowik Aleksandra Małgorzata
76. Statkiewicz Mateusz Stanis
ław
77. Sza
łaj Rafał Paweł
78. Szeredi Jakub Józef
79. Tupiec Paulina
80.
Żurawiński Patryk Bronisław
81.
Żygadło Kacper Stanisław
82. Barabach Joanna Justyna
83. Bielak Klaudiusz Bart
łomiej
84. Ciniewska Patrycja Daria
85. Cyganik Martyna Katarzyna
86. Fu
ławka Patrycja Anna
87. Gorczyca Katarzyna Joanna
88. Górska Justyna Maria
89. Herbrych Kamila Julia
90. Jachymowski Fabian Dariusz
91. Kowalczyk Konrad Wiktor
92. Krzywa
ńska Katarzyna
93. Lewandowska Joanna Magdalena
94. Majewski Patryk Krzysztof
95. Makowska Daria
96. Mitura Katarzyna
97. Moj
żuk Wiktoria
98. Moszonka Cezary Jan
99. Niedu
żak Sara Helena
100. Olejarnik Szymon Leszek
101. Pawleta Oliwia Maria
102. Pawlikowska Karolina
103. Paw
łowska Zofia Stefania
104. Piskorz Julia Weronika
105. Plewak Judyta Maria
106. Skrzypecka Katarzyna Aleksandra
107. Szutenbach Natalia Ma
łgorzata
108. Szymanek Rafa
ł Andrzej
109. Walczy
ńska Katarzyna
110. Zagrobelny Adam
111. Zagrodnik Paulina Karolina
112.
Żabska Karolina

Rok 2017

1. Antonienko Daniel Wojciech
2. Balicki Jakub Pawe
ł
3. Bernacka Marta Jadwiga
4. Bocian Karolina
5. Buraczy
ńska Aleksandra
6. Cicho
ń Kamila
7. Dziuba Katarzyna Agnieszka
8. Kasprzak Oliwia
9. Klich Martyna
10. Koseska Weronika Julia
11. Kostka Karol
12. Krawczyk Maciej Filip
13. Kwiatkowska Aleksandra
14.
Łużna Klaudia Anna
15. Malinowska Aleksandra Natalia
16. Malinowska Magdalena Paulina
17. Ma
łek Weronika Anna
18. Michu
łka Anna
19. Mordko Natalia Wioleta
20. Morka Dominika Ewelina
21. Mróz Ewelina Kinga
22. Pater Marta Aleksandra
23. Pawczuk Natalia Estera
24. Pluta Paulina Maria
25. S
łowikowski Kamil
26. S
łowikowski Mateusz
27. Spiczak Jakub
28. Strzelczyk Klaudia Magdalena
29. Tarczy
ńska Aleksandra Anna
30. We
łeszczuk Jarosław Grzegorz
31.
Żygadło Martyna Rozalia
32. Czerniak Marta
33. Dernowska Aleksandra
34. Dubaniowska Anna Natalia
35. Dutka Paulina Iwona
36. Ferstaj Piotr Pawe
ł
37. Gajos Aleksandra Anna
38. Garguli
ńska Magdalena Katarzyna
39. Gawinowska Adriana
40. Irza Dominika Kamila
41. Jadach Arkadiusz Jan
42. Jendrusz Aleksandra
43. Kapica Malwina
44. Komornicka Martyna
45. Kornak Natalia Magdalena
46. Kowalska Dagmara Jagoda
47. Kozak Jakub
48. Kwieci
ńska Aleksandra Maria
49. Malmon Anna Monika
50. Michniak Agata
51. Mo
żny Mikołaj
52. Ociepska Magdalena Julia
53. Pawluczuk Karolina
54. Pietruszy
ńska Aleksandra Elżbieta
55. Piwowarczyk Klaudia Izabela
56. Ranosz Dominika
57. Rze
źniczek Dorota Apolonia
58. Sabadasz Katarzyna Sandra
59. Saga Weronika Renata
60. Skrzyd
łowska Małgorzata
61. Skrzyd
łowski Grzegorz
62. Smaruj Magdalena
63. Socha Sylwia Magdalena
64. Specylak Kacper
65. Staro
ń Magdalena Karolina
66. Szpala Julita Weronika
67. Zgrzeblak Patrycja Karolina
68. Albin Edyta Karolina
69. Augustyniak Anna Maria
70. Bartusiak Natalia Anna
71. Biczy
ński Karol Jan
72. B
łaszkiewicz Hubert
73. Dorczy
ński Wojciech
74. Dyk J
ędrzej Jakub
75. Grabowicz Daniel
76. Jakubowska Aleksandra
77. Jania Micha
ł
78. Jankowski Patryk
79. Konopnicki Szymon Igor
80. Kowalczyk Igor Jan
81. Kucharska Wiktoria Ewa
82. Kwarci
ński Franciszek
83.
Ługowski Marcin
84. Maziak Natalia Aleksandra
85. Michniak Jakub
86. Mysior Karolina El
żbieta
87. Partykowski Miko
łaj Bolesław
88. Pita Wiktoria
89. Sabadasz Karolina Katarzyna
90. Sza
łajko Patrycja Joanna
91. Sza
łańska Natalia Monika
92. Szczepa
ński Cyprian Tytus
93. Widziak Mi
łosz Dariusz
94. Wilkosz Pawe
ł Kacper
95. Zaj
ąc Adrian Marek
96. Zarycza
ński Piotr Stanisław
97. Abrahamowicz Mateusz Pawe
ł
98. Andrzejewska Ewelina Agnieszka
99. Badecka Justyna
100. Bana
ś Alicja
101. Bojsan Kacper Micha
ł
102. Bugryn Kamila Dominika
103. Doma
ńska Dominika Barbara
104. Gardu
ła Kamila Aleksandra
105. Gie
ża Amelia Barbara
106. Gondek Paula Maria
107. Ha
łaśkiewicz Aleksandra Natalia
108. Janusz Justyna
109. Ja
śkielewicz Anna Klaudia
110. Kaczan Izabela Oliwia
111. K
ędzior Agata
112. Kilik Adrian Adam
113. Kozio
ł Dominika Maria
114. Majewska Kamila
115. Malaga Kacper
116. Matwijów Katarzyna Maria
117. Nowak Adrianna
118. Nowicka Eliza Irena


Rok  2018

1. Bielecka Anna Maria
2. Charkaoui Kamil Jakub
3. Furtak Dominika Sylwia
4. Godlewski Wojciech
Łukasz
5. Górska Natalia Oliwia
6. Jankowska Maja
7. Kister Hubert Zbigniew
8. Knopik Karol
9. Kohman Igor Marek
10. Kozak Karolina Dorota
11. Kubiak Sandra Magdalena
12. Le
śniański Jakub Andrzej
13. Mieczkowski Mateusz
14. Mogielnicka Angelika
15. Olechowska Marcelina
16. Onyszkiewicz Barbara Aleksandra
17. Penkala Zuzanna Aleksandra
18. Przyszlakiewicz Weronika Julia
19. Skorupska Aleksandra
20. Socha Marta Aleksandra
21. Swat Micha
ł
22.
Żołądek Kamila
23. D
ąbrowska Kinga Julita
24. Fr
ączek Klaudia Magdalena
25. Gdula Barbara Franciszka
26. Gondek Natalia Joanna
27. Jandu
ła Paulina Agata
28. Jankowska Dominika
29. Ko
łodziej Agnieszka Maria
30. Kowal Weronika Joanna
31. Krems Magdalena Beata
32. Laszczy
ńska Laura Anna
33. Lecyk Sara Weronika
34. Le
śkiewicz Maciej
35. Maguszczak Mateusz Micha
ł
36. Malinowski Wawrzyniec Jan
37. Matthaus Dawid Arkadiusz
38. Onyszkiewicz AleksandraBarbara
39. Pater Wiktoria Oliwia
40. Powierza Monika Wiktoria
41. Rozp
ędowska Sara Katarzyna
42. Ryba Micha
ł Szymon
43. Stawarski Jakub Jonasz
44. Stroka Paulina Wies
ława
45. Szewczyk Paulina Anna
46. Zawodniak Jakub
47. Ziewiec Aleksandra
48. Bober Bartosz Tomasz
49. Bogucka Wanessa Laura
50. Fa
łat Mateusz
51. Garczarek Kamil Krzysztof
52. G
łód-Kamiński Piotr Jan
53. Gontek Julia Natalia
54. Gwi
żdż Sebastian Michał
55. Horodyski Szymon Bartosz
56. Iwan Nadia Weronika
57. Klimek Dominika
58. Konsencjusz Hanna Monika
59. Koziuk Jacek Piotr
60. Leniak Konrad Arkadiusz
61. Le
śniański Kacper Władysław
62. Listwan Grzegorz
63.
Łepski Hubert Daniel
64. Makocki Kamil Dominik
65. Mróz Adam Andrzej
66. Rudnicki Adrian Sylwester
67. Ociepska Karolina Anna
68. Semen Aleksandra Ewa
69. Skorupska Karolina Izabela
70. Smela Kacper Daniel
71. Szczepa
ński Tomasz
72. W
ąsiński Maciej Andrzej
73. Wilczy
ński Rafał Filip
74. Wito
ński Grzegorz Adam
75. Wojcieszonek Mateusz Bogdan
76. Wrona Andrzej Henryk
77. Zabawa Aleksander Wojciech
78. Zaka
łek Szczepan Jan
79. Ziemecki Szymon Kajetan
80.
Żygadło Krzysztof Marcin
81. Badowski Karol Tomasz
82. Bordjakiewicz Pawe
ł Tadeusz
83. Ha
łas Justyna Ewa
84. Kaczan Kacper Dominik
85. Ka
ńczugowska Katarzyna Renata
86. Ma
ślanka Wojciech Czesław
87. Michu
łka Szymon Piotr
88. Piotrowski Krystian Piotr
89. Raba Hubert Mi
łosz
90. Raba Wiktoria
91. Sinicka Daria Kamila
92. Stachyra Angelika
93. Statkiewicz Aleksandra Karolina
94. B
łasik Magdalena Krystyna
95. Bogucka Klaudia Laura
96. Bojda Anna Ma
łgorzata
97. Bubóla Alicja Katarzyna
98. Czyrski Kacper Robert
99. Dac Filip Piotr
100. Floszmann Daniel
101. G
łowacka Agnieszka
102. Ka
źmierczak Dominika Maria
103. Ku
śnierz Szymon
104. Lis Aleksandra
105. Mielnik Magdalena
106. Mi
ęka Aleksandra Dominika
107. Mik
łasz Aleksandra Oliwia
108. Nowak Milena Ma
łgorzata
109. Nowakowska Klaudia
110. Olanin Paulina
111. Olejnik Aleksandra
112. Orzechowska Sara
113. Osendowski Jakub Krzysztof
114. Pachut Bart
łomiej Jakub
115. Petko Joanna
116. Plewak Julita Patrycja
117. Rafalski Mateusz Tadeusz
118. Rybkowski Szymon
119. Smalec Micha
ł
120. Sus
ło Magdalena Sandra
121. Zaród Aleksandra Maria
122.
Źrebiec Sławomir Piotr


Rok 2019

1. Barszczewska Karolina Anna
2. B
ąk Jagoda
3. Ch
łoń Wiktoria Aleksandra
4. Ferenc Kamila
5. Grochalski Maciej Karol
6. Grz
ęda Mikołaj Marcin
7. Harhala Martyna Natalia
8. Keller Katarzyna
9. Kopij Katarzyna
10. Korgul Agata Dorota
11. Laszczy
ński Mateusz
12. Laszczy
ński Wiktor
13.
Łukasz Dorota Jolanta
14. Matysiak Zuzanna Maria
15. Michalski Jakub Pawe
ł
16. Miko
łajewska Sylwia Marta
17. Mysior Klaudia Marta
18. Ozga Karolina
19. Standio Jan Robert
20. Wojnarowska Faustyna Weronika
21. Ziółkowska Aleksandra Katarzyna
22. Ziółkowska Alicja
23. Badowski Karol Tomasz
24. Ho
łdowicz Natalia Małgorzata
25. Jenczelewska Wiktoria Ewa
26. Kania Katarzyna Dorota
27. K
ękuś Agata Dorota
28. Lejczak Karol Aleksander
29. Majewski Dominik Kacper
30. M
ącka Wiktoria Paulina
31. Nowakowski Jacek Kacper
32. Pajewska Agata Agnieszka
33. Pauczuk Bartosz Maksymilian
34. Przypad
ło Błażej
35. Sachajdak Pawe
ł Łukasz
36. Staro
ń Mariola Klaudia
37. Synowska Oliwia Aleksandra
38. Tatara Katarzyna Angelina
39. Bochenek Wojciech Oskar
40. Cerkowniak Micha
ł Konrad
41. Fu
ławka Igor Julian
42. Fu
ławka Wiktoria Oliwia
43. Gil Aleksandra Maria
44. Kania Maciej Piotr
45. Kli
ś Weronika Joanna
46. Kocerba Andrzej Wojciech
47. Kochanowska Karina Ma
łgorzata
48. Konsencjusz Mateusz Miko
łaj
49. Ksi
ążczyk Mateusz
50. Kulik Adrian Krzysztof
51.
Łuczak Marta Magdalena
52. Ma
łek Julia Michalina
53. Michniak Pawe
ł
54. Michu
łka Mateusz Michał
55. Muszy
ński Damian Krzysztof
56. Nowak Kacper Krzysztof
57. Obrocki Szymon Piotr
58. Papierz Alicja Joanna
59. Pita Filip
60. Poniewierski Micha
ł
61. Rutkowski Micha
ł Jakub
62. Rze
źniczek Artur Grzegorz
63. Sikorski Jakub Sergiusz
64. Tomera Wiktoria
65. Tracz Konrad
66.
Żukowski Kacper Paweł
67. Burek Konrad
68. Gilewska Monika Izabela
69. Golonka Justyna Anna
70. Go
łuch Filip Michał
71. Grudzi
ńska Natalia
72. Haniszewska Julia Anna
73. Horodyski Kacper Bartosz
74. Ignac Ma
łgorzata Magdalena
75. Jurczy
ńska Natalia Elżbieta
76. Jurkiewicz Kornelia Joanna
77. Jurkszat Kacper Piotr
78. Kozu
ń Maciej Błażej
79. Matysiak Julia Magdalena
80. Mostowski Mateusz Franciszek
81. Nowak Patrycja Natalia
82. Pietrzyk Agata Ewa
83. Rogowska Wiktoria Joanna
84. Rudnicka Natalia Agnieszka
85. Skorupska Klaudia Katarzyna
86. S
łowikowski Jakub Miłosz
87. Strzelbicki Wojciech Kazimierz
88. Suszek Ewa Jadwiga
89. Szymczak Karolina Marcelina


Rok 2020

1. Alisz Karolina Magdalena
2. Bobik Julia Maria
3. Buszczak Kacper
4. Drop Paulina Anna
5. Gwóźd
ź Katarzyna
6. Kasaraba Natalia Maria
7. Matelonek Martyna Dominika
8. Matthaus Natalia Barbara
9. Matysiak Alicja Martyna
10. Mazepa Miko
łaj Jan
11. Naro
żnik Nikola Natalia
12. Ostrowska Ewa Weronika
13. Owczarski Rafa
ł Marcin
14. Pater Róża
15. Piotrowicz Mateusz Damian
16. Purcha
ła Michał Grzegorz
17. Ru
łka Wiktoria Zofia
18. Rypa
łowska Maja Katarzyna
19. Skorupska Marta Ewa
20. Stasiulewicz Wiktoria Maria
21. Stawarska Martyna Anna
22. Sucharska Klaudia Anna
23. Szymaniak Jan Jakub
24. Szymczyk Kaja Maria
25. Wilk Magdalena El
żbieta
26. Wójcikiewicz Kamil Mateusz
27. Zawisza Aleksandra
28.
Żabska Julia
29. Bazal Julia Daniela
30. Chomicz Hubert Kacper
31. Druszcz Aleksandra Agnieszka
32. Fudali Aleksandra
33. Grzegorzek Alicja
34. Ja
śkiewicz Izabela Sylwia
35. Ka
żura Sandra Julia
36. Kosowska Martyna Anna
37. Kotwicka Wiktoria
38. Kowalczyk Igor Patryk
39. Kowalczyk Sebastian Daniel
40. Kruk Wiktoria Klaudia
41. Kurowska Aneta Teresa
42. Musia
łowska Julia
43. Musia
łowski Patryk
44. Paduchowski Micha
ł
45. P
ławiak Jagoda Anna
46. Sikorska Julia Oktawia
47. Skrzypecka Alicja
48. S
ławkowska Kinga
49. Szczepanowska Paulina
50. Van Cleef Adam Paul
51. Zaj
ąc Mateusz Zbigniew
52. Andryszczak Jakub
53. Budny Hubert
Łukasz
54. Ferenc Micha
ł
55. Gaj Filip Antoni
56. Kloc Bartosz
57. Ko
łodziej Oliwia Maria
58. Konewczy
ńska Paulina Natalia
59. Krzysztofczyk Luiza Maria
60.
Łach Jakub
61. Misiewicz Kacper Mateusz
62. Mondrzejewska Alicja
63. Oko
łotowicz Marcel Mariusz
64. Partykowska Natalia Teresa
65. Rusin Hanna Lidia
66. Saty
ła Rafał
67. Sojka Magdalena Ewa
68. Sokaluk Kacper
69. Szczepa
ński Patryk Rafał
70. Toporowski Tomasz Oskar
71. Trybek Monika Sylwia
72. Wi
śniewski Michał Gabriel
73. Wolniak Krzysztof Dariusz
74. Wolter Kamil Patryk
75. Chodzy
ńska Adrianna
76. Dru
żga Wiktoria Maria
77. Fa
łat Mateusz Marek
78. Galant Patryk
79. Hutnik Wiktoria
80. Idczak Natalia Beata
81. Kawa
łek Marcelina
82. Kawa
łek Michał
83. Klich Malwina
84. Klimek Katarzyna Maria
85. Knap Martyna Maria
86. Krupop Magdalena
87. Kulka Paulina
88. Malik Olivia Maria
89. Manacki Jakub Jan
90. Mazur Bartosz Pawe
ł
91. Mysior Wiktoria Ma
łgorzata
92. Pakos Tomasz
93. Paw
łowska Weronika Elżbieta
94. Standio Weronika Klaudia
95. Szalczyk Krzysztof Pawe
ł
96. Szczerek Micha
ł Eugeniusz
97. Szmidt Wiktoria
98. Szumna Daria Martyna
99. Tatarska Julia Weronika
100. Trzynoga Milena El
żbieta
101. Wawrzy
ńska Aleksandra
102. Wojewoda Paulina
103. Zarzycka Olga


Rok  2021

1. Babczyszyn Julia Ma
łgorzata
2. Chromik Oliwia Julia
3. Drozdalska Agata Wiktoria
4. Drozdowska Emilia
5. Dzier
żak Tomasz
6. Grzegorzek Izabela Urszula
7. Jenczelewska Weronika
8. Kaczmarczyk Aleksander Dariusz
9. Kwiatkowski Bartosz
10. Lang Julia Sara
11. Lechowicz Weronika Justyna
12. Lejczak Julia Stefania
13.
Łużna Wiktoria
14. Maj Gabriela Zuzanna
15. Pudlis Karolina Ewa
16. Puk Aleksandra Wiktoria
17. Radzik Magdalena
18. Smaruj Anita
19. Warzocha Julia Weronika
20. Andruszków Wiktoria
21. Chomicz Wiktor Marek
22. Cie
ślik Ilona Maria
23. Cupek Wiktoria
24. Dziadzio Jakub Micha
ł
25. Kowalska Dominika
26. Kud
ła Joanna
27. Kuriata Julia Natalia
28. Kuriata Patryk
29. Kwiatkowski Karol
30. Lis Jakub
31. Mazowita Natalia Ewelina
32. Pawlikowska Weronika
33. Paw
łowska Patrycja Agnieszka
34. P
łusa Wiktoria Izabela
35. Roma
ńczukiewicz Klaudia Marzanna
36. Ryba Paulina Kinga
37. St
ępień Jakub Jan
38. Toporczyk Oskar
39. Wnuczek Wojciech
40. Woroniecka Dominika Agata
41. Bandura Bart
łomiej Józef
42. B
ąk Mikołaj Marcin
43. Böttcher Marcin Andrzej
44. Brzezi
ński Michał Stefan
45. Cichy Micha
ł
46. D
ąbrowa Jakub Marek
47. Dobrowolski Micha
ł Jerzy
48. Dubaniowski Pawe
ł Mateusz
49. Dudek Wiktoria Anna
50. Furdyko
ń Martyna Anna
51. Gdula Jakub W
ładysław
52. Gryfik Ewelina Anna
53. J
ędrzejewski Jan Mariusz
54. Kania Szymon Piotr
55. K
ącki Kacper Adam
56. Kucharska Julia Weronika
57.
Łukasik Oliwia Patrycja
58. Marynowski Micha
ł Łukasz
59. Muszy
ński Bartłomiej Jarosław
60. Osowski Piotr
61. Paluch Kacper Micha
ł
62. Pluta Bernard Prosper
63. Spiczak Patryk
64. Wojtowicz Micha
ł Antoni
65. Wolny Marcel Mariusz
66. Zawada Micha
ł Adam
67. Banicewicz Natalia Joanna
68. Czaja Magdalena Zofia
69. Doma
ńska Zofia Anna
70. Dudek Martyna Magdalena
71. Fa
łat Julia
72. Foltynowicz Aleksandra Kinga
73. Harhala Kinga Wiktoria
74. K
ącki Jonasz Jan
75. Kubiak Oliwier
76. Lubecki Micha
ł Norbert
77. Majewski Miko
łaj Andrzej
78. Makowska Alicja Karolina
79. Mazur Jakub
80. Michu
łka Marta Katarzyna
81. Mordko Agata Martyna
82. Muska
ła Marek Jacek
83. Muszak Adrian Aleksander
84. Nawrocki Martin
85. Nowaczewski Miko
łaj Michał
86. Olanin Martyna Aniela
87. Petlicki Pawe
ł
88. Szloser Zuzanna Anna
89. Wojnarowski Tymoteusz Andrzej
90. Zapotoczny Tomasz Krzysztof


Rok 2022

1. . Bodak Karolina
2. Browarna Lena Wioletta
3. Buraczy
ńska Oliwia Katarzyna
4. Char
ęza Weronika
5. Fr
ąckiewicz Karolina
6. G
łowa Aleksandra Andżelika
7. Grabowiecka Zuzanna
8. Grzegorzewska Anna
9. Hajduga Nikola Angelika
10. Ha
łas Julia Dorota
11. Iwa
ński Kacper
12. Jachowicz Julia Janina
13. Ka
źmierczak Klaudia Wiktoria
14. Klimaszewski Kacper Stanis
ław
15. Kohman Wiktoria Maria
16. Konsencjusz Zofia Katarzyna
17. Kwa
śny Maja
18. Matusiewicz Kamil Patryk
19. Nowacka Natalia
20. Pi
ętoń Julia
21. Popielarz Martyna
22. Rabuszko Adela
23. Sachajdak Jakub Adrian
24. Skoczylas Ma
łgorzata Danuta
25. Skupie
ń Oliwia
26. Starczewska Julia Maja
27. Szcz
ęśniak Aleksandra
28. Szumny Filip
29. Szymala Martyna El
żbieta
30.
Świrska Oliwia Romana
31. Teneta Dominika
32. Zaj
ąc Amelia
33. Bagi
ńska Karina Milena
34. Bartusiak Julia
35. Drozd Amelia Agnieszka
36. Dru
żga Daria Elżbieta
37. Gawinowska Aleksandra
38. Gie
ża Magdalena
39. G
łogosz Aleksandra
40. Górski Nikodem Jan
41. Klemens Mi
łosz
42. Korpowska Karina Katarzyna
43. Ko
ścielna Paulina Karolina
44. Kotlik Wanessa Patrycja
45. Krzysztofczyk Kornelia Ewelina
46. Kwiatkowska And
żelika Ewa
47. Lang Maja Laura
48. Langner Filip Tomasz
49.
Łuszczak Ewelina Anna
50. Misiewicz Klaudia
51. Mogielnicka Joanna Marta
52. Mogielnicki Tobiasz Marian
53. Olejnik Emilia Zofia
54. Piestrak Miko
łaj
55. Piskorz Maria
56. Put Micha
ł Maciej
57. Sarkowicz Nikodema
58. Sikora Katarzyna Maria
59. S
ługocka Wiktoria Małgorzata
60. Socka Dominika
61. St
ępień Iwo Włodzimierz
62. Strzelbicka Marta Aleksandra
63. Szutenbach Kinga Alicja
64. Tarka Ewelina Mariola
65. Trzybulski Marcel
66.
Żygadło Weronika Patrycja
67. Cerulewicz Mateusz
68. Chatys Jan W
ładysław
69. Czech Wiktor
70. Czupyk Szymon
71. Da
ńczak Dominik Józef
72. Dorczy
ńska Marta
73. Gero
ń Jakub Jan
74. Jakubowski Kacper
75. Jóźwiak Szymon
76. Jóźwiak Weronika
77. Muszy
ński Jakub
78. Muszy
ński Oskar Ryszard
79. Paluch Józef Maciej
80. Piwowarczyk Milena Katarzyna
81. Pota
ś Maciej
82. Radomski Krzysztof
83. Smaruj Zofia
84. St
ępień Paweł Jan
85. Wielosik Aleksandra
86. Zaw
łocka Emilia


Rok 2023

1. . Abrahamowicz Ilona Monika
2. B
łońska Julia
3. Gigiel Patrycja Klaudia
4. Giuliarelli Paula Halinka Giovanna
5. Górska Marta
6. Huszcza Kamila Karolina
7. Janiak Dominika
8. Kaczmarek Ewa Maria
9. Kosowska Aleksandra Magdalena
10. Kumaszka Aleksandra
11.
Ławniczek Joanna
12. Michaelis Nikola Maria
13. Migdalska Kornelia
14. Paluch Hanna Jagoda
15. Poczapi
ńska Nikola
16. Russ Karolina
17. Sieracka Wiktoria Izabella
18. Sikora Zofia Barbara
19. Skorupska Karolina
20. Sroka Kacper Filip
21. Standio Natalia Maria
22. Ste
ć Karolina Małgorzata
23. Szab
łowska Daria Aleksandra
24. Szkleniarz Filip Piotr
25. Tomaszewska Zofia Teresa
26. Wróci
ński Przemysław Mikołaj
27. Zieli
ńska Kornelia Monika
28. Bandura Julia Kamila
29. Bazal Paulina Krystyna
30. Bugryn Wiktoria Anna
31. Dembi
ńska Dorota Maria
32. Goszka Julia
33. Kloc Emilia
34. Ko
ścielna Dagmara Olimpia
35. Kowalska Oliwia El
żbieta
36. Kubiak Gabriela
37. Kuna Igor
Łukasz
38. Kuriata Weronika Patrycja
39. Makowska Kornelia Karolina
40. Marynowska Alina Ewa
41. Michalski Hubert Bartosz
42. Papuga Natalia
Łucja
43. Paszkiewicz Robert Edward
44. Szczurkowska Laura Anna
45. Wicher Wiktoria Iwona
46. Woroniecka Martyna Zuzanna
47. Zi
ąber Natalia Weronika
48. Banaszczyk Jakub Jan
49. Brusi
ło Weronika
50. Buczy
ński Jędrzej
51. Dobrowolska Dominika Patrycja
52. Dressler Filip
53. Dziki Wiktoria
54. G
łowa Tomasz Ludwik
55. Ilczyszyn Oskar Miko
łaj
56. Józefowski Mi
łosz
57. Kasprzyszak Kacper Mateusz
58. Keller Agata
59. Kluczewski Mi
łosz Szczepan
60. Kotwica Aleksander Józef
61. Król Irmina Marzena
62. Kuta Julia Oliwia
63.
Łuczak Błażej Andrzej
64. Misiewicz Marta Ewa
65. Pater Filip Krzysztof
66. Popowicz Patryk
67. Rudzka Julia
68. Saty
ła Barbara
69. Siwek Jakub Pawe
ł
70. Stykowski Jan Stanis
ław
71. Telka Filip Seweryn
72. Wi
śniewski Przemysław Łukasz
73. Witek Katarzyna Edyta
74.
Żak Małgorzata
75. Boche
ńska Urszula Alina
76. Bronowicka Julia Maria
77. de Moor Michelle
78. Dziedzi
ński Wojciech Filip
79. Fidzi
ńska Paulina Antonina
80. Gac Oliwia Karolina
81. Hawel Malwina Joanna
82. Janic Martyna
83. Kaczan Kinga
84. Kara
ś Laura Weronika
85. Kara
ś Oliwia
86. K
ącka Bianka
87. Kiesz Aleksandra Weronika
88. Kociuba Julia El
żbieta
89. Kuriata Jakub Pawe
ł
90. Ku
źniak Ewelina
91. Laszczy
ński Przemysław
92. Mas
łowska Martyna
93. Mihu
łka Zofia Maria
94. O
żóg Jakub
95. Papuga Paulina Wiktoria
96. Plewak Amelia Helena
97. Romanowska Ma
łgorzata
98. Rudkiewicz Jakub Mateusz
99. Ruszek Patrycja Paulina
100. Stasiulewicz Julia Krystyna
101. Szlachta Maja Julia
102. Witczak Piotr
103. Wito
ński Krzysztof Piotr
104. Wolna Patrycja Edyta
105. Zaw
łocki Paweł Karol
106. Augustyniak Joanna Ma
łgorzata
107. Baran Milena Julia
108. Burdzi
ński Filip Szymon
109. Burdzi
ński Kacper Miłosz
110. Cygan Maria
111. Drab Filip Eugeniusz
112. Dudek Martyna Aleksandra
113. Gondek Kamila Patrycja
114. Grudzi
ńska Amelia
115. Jasnowska Martyna Oliwia
116. Karapulka Alicja
117. Konewczy
ńska Julia Izabela
118. Kowalczyk Aleksandra
119. Kozio
ł Mateusz
120. Lubecki Mateusz Arkadiusz
121.
Łukasz Wiktoria Katarzyna
122. Maso
ła Aneta Janina
123. Mondrzejewska Julia
124. Nied
źwiecka Patrycja Anna
125. Podgórska Nikola Helena
126. Poniewierski Dawid
127. Simlat Wiktoria Maria
128. Trybek Mateusz Adrian
129. Wagner Wiktor
130. Wn
ęk Stanisław Paweł
131. Wojnarowska Wiktoria Teresa
132. Wo
łodźko Julia Agnieszka
Rok szkolny  2023 / 2024
Klasa IV  „A” przyrodniczo-medyczna
Wychowawca : mgr Emilia Kwiatkowska

Lp. Nazwisko Imię
1. Baczyńska Marcela
2. Bielamowicz Martyna
3. Brzezicka Maja
4. Drabczak Wiktoria
5. Foltynowicz Zuzanna
6. Grazdaj Martyna
7. Jędrzejczyk Amelia
8. Kasperczyk Jakub
9. Kocjan Klara
10. Lipa  Zuzanna
11. Malinowska Maja
12. Mieczkowski Łukasz
13. Oleksów Łukasz
14. Rydzek Mateusz
15. Saga Natalia
16. Stępska Wiktoria
17. Szachniewicz Malwina
18. Szumilas Aleksandra
19. Wiśniewska Ewelina
20. Wiśniewska Karolina
21. Wolniak Kinga
22. Zarzyczańska Patrycja

Klasa IV„B” humanistyczna  
Wychowawca : mgr Magdalena Mróz-Pacia

Lp. Nazwisko Imię
1. Bartkowiak Maja
2. Bojakowska Julia
3. Ciuruś Hanna
4. Cuker Emilia
5. Drużkowska Maja
6. Głowacka Laura
7. Jaworski Dawid
8. Kędzierska Magdalena
9. Konsencjusz Anna
10. Lebida Milena
11. Legutko Marta
12. Machalska Amelia
13. Machalski Mateusz
14. Nowicka Karolina
15. Paceniak Paweł
16. Pawleta Hubert
17. Pawlik Kinga
18. Popielarz Dagmara
19. Rostkowska Joanna
20. Sudaj Oskar
21. Trzybulski Mikołaj
22. Warnieło Amelia

Klasa IV„C” politechniczna
Wychowawca : mgr Ewelina Barabach   

Lp. Nazwisko Imię
1. Bartnik Tomasz
2. Czerny Joachim
3. Fedorczuk Karol
4. Gołuch Miłosz
5. Kaźmierczak Bartosz
6. Kędzior Antoni
7. Kłys Wojciech
8. Korsan Dominik
9. Kurek Grzegorz
10. Kurnik Krzysztof
11. Makowski Filip
12. Michułka Karol
13. Moszonka Karol
14. Morozov Tymofii
15. Osyda Jakub
16. Pietruniak Wiktoria
17. Pietruszyński Sylwester
18. Prorok Miłosz
19. Szostak Damian
20. Wołoszczak Miłosz
21. Wychodzki Błażej

Klasa IV„D”        lingwistyczna                            
Wychowawca : mgr Agnieszka Nowotyńska

Lp. Nazwisko Imię
1. Baran Zuzanna
2. Białkowska Nikola
3. Burek Aleksandra
4. Dutka Kinga
5. Dymitr Anna
6. Goszczyńska Julia
7. Grochalska Karolina
8. Hulkina Yevheniia
9. Korsan Mateusz
10. Kostecka Nel               
11. Kowalski Jan
12. Kozak Iga
13. Kuczera Karolina      
14. Leszczyńska Anna
15. Lipa Igor
16. Lorenz Maja
17. Małecka Weronika
18. Merończyk Martyna
19. Michniewicz Julia
20. Mikołajczyk Martyna
21. Mogielnicka Julia
22. Mróz Michał
23. Niełacny Konrad
24. Nowak Maciej
25. Ostrowska Natalia         
26. Pomirko Marcin
27. Szczepańska Martyna
28. Świrski Antoni
29. Walczak Malwina
30. Więckowicz Martyna
31. Wilińska Oliwia
32. Wolanin Łucja