Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
Proszę kliknąć aby pobrać plik: "Podstawa programowa i ramowe plany nauczania"  Warszawa, listopad 2016
Proszę kliknąć aby pobrać załącznik do dokumentu: "RAMOWY  PLAN  NAUCZANIA  DLA  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONTO RADY RODZICÓW
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
21 9588 0004 0014 6610 2000 0010

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej - proszę kliknąć aby pobrać
Ubezpieczenie na rok szkolny 2017 / 2018 - szczegółowe informacje
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły w I semestrze r. szk. 2017/2018.
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły w II semestrze r. szk. 2017/2018.

kliknij aby pobrać List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 2018.08.29

kliknij aby pobrać Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.
Ubezpieczenie na rok szkolny 2018 / 2019 - szczegółowe informacje
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  8 listopada 2018 r.
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców z 16 września 2019 r.
Informacja na temat opieki zdrowotnej w LO Strzelin
Ubezpieczenie na rok szkolny 2023 / 2024 - szczegółowe informacje

Zapraszamy do zapoznania si
ę z materiałami  na temat dbałości o zdrowie psychiczne, na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku. Jako pierwsza pojawiła się publikacja  Relacje i aktywna obecność rodziców ratują często życie młodego człowieka, który dziś być” uważa za coś trudnego do osiągnięcia - czyli trochę o wsparciu rodzicielskim i zdrowiu psychicznym młodych dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z powyższym tekstem w wolnej chwili być może dla relaksu

więcej - kliknij

Tydzie
ń Zdrowia Psychicznego organizowany w dniach od 10-16 października ma za zadanie poszerzyć świadomość , jak ważne jest dbanie o siebie. W ramach obchodów uczniowie mogą wziąć udział w treningach relaksacyjnych. Rodzice i Uczniowie mają możliwość  skorzystania z przygotowanych materiałów psychoedukacyjnych: broszurach, plakatach oraz  dostępnych na stronie szkoły i Facebooku.