Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
W uroczystym dniu święta patrona szkoły obchodzonym  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie 31.października br. po raz pierwszy złożyło ślubowanie 20 uczniów nowo powstałego Gimnazjum Dwujęzycznego  wraz ze 130 uczniami 5 oddziałów  klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Co więcej-samorząd uczniowski wprowadził zwyczaj nadawania honorowego tytułu przyjaciela szkoły osobom, które w ciągu ostatniego roku wpłynęły poprzez różne działania, bądź wsparcie finansowe w sposób szczególny na rozwój szkoły. W tym roku tytuł przyznano następującym osobom:

1) Norbert Raba- Starosta Powiatu Strzelińskiego
2) Jerzy Krochmalny- Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
3) Anna Horodyska-Radna Województwa Dolnośląskiego
4) Zdzisław Kozicki-Prezes Banku Spółdzielczego w Strzelinie
5) Krzysztof Ziółkowski - Dyrektor Banku PKOBP w Strzelinie
6) Marek Furdykoń - Prezes Firmy TECE w Strzelinie
7) Zbigniew Nowak - Absolwent Szkoły
8) Remigiusz Puzyniak - Absolwent Szkoły
9) Jan Dekker - Prezes Spółki DECOPOL w Strzelinie
10)  Sylwia Malon Schulze - wykładowca z Berlina, autorka książki o Chinach 


W dniu otwarcia nowej sali gimnastycznej - 29 stycznia 2014 roku, na podstawie uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku, zostały nadane kolejne cztery tytuły "Przyjaciela Szkoły":

1. Urz
ędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego,
2. Wicestaro
ście Powiatu Strzelińskiego - Pani Agnieszce Bugryn,
3. Inspektorowi O
światy Powiatu Strzelińskiego - Pani Małgorzacie Stachowiak,
4. Przewodnicz
ącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Strzelińskiego - Pani Leokadii Pawliszak.

Gratulujemy bardzo serdecznie i dzi
ękujemy za ogromne zaangażowanie w nieustanny rozwój naszej placówki!