Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum Dwujęzyczne
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
MATURZYŚCI !

PODCZAS EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NIE MOŻNA ROBIĆ NOTATEK NA ZESTAWACH; KAŻDY ZDAJĄCY OTRZYMA KARTKĘ Z PIECZĘCIĄ SZKOŁY, NA KTÓREJ BĘDZIE MÓGŁ NOTOWAĆ  W CZASIE WYZNACZONYM NA PRZYGOTOWANIE  DO EGZAMINU.


MATURZYŚCI !

PROSZĘ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY KALKULATORÓW PROSTYCH OPISANYCH (IMIĘ, NAZWISKO I KLASA).KALKULATORY ZBIERAMY DNIA 27.04,28.04 i 04.05.2017r.

UCZNIOWIE, KTÓRZYM PO EGZAMINIE Z MATEMATYKI,  POTRZEBNE BĘDĄ KALKULATORY NA INNYCH EGZAMINACH, PRZEKAZUJĄ JE CZŁONKOM KOMISJI.

TELEFONY KOMÓRKOWE (OPISANE) MOŻNA  POZOSTAWIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY 30 MIN. PRZED KAŻDYM EGZAMINEM.


Maturzyści, którzy wybrali informatykę jako przedmiot dodatkowy!
Dnia 9 maja 2017r. o godz. 12.00 w sali 308  (dzień przed egzaminem z informatyki) zdający wraz z administratorem (B.Buła) oraz przewodniczącym ZN wybierają komputer, przy którym zdają egzamin, sprawdzają go oraz jego oprogramowanie. Zdający mogą w tym czasie (około godziny) zadawać pytania administratorowi dot. sprzętu, oprogramowania oraz przebiegu egzaminu. Zdający po sprawdzeniu komputerów muszą złożyć podpis na stosownym oświadczeniu.