Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelinie
Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie
© Bartosz Kudła  2012-2024
OFERTA UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNEGO W FORMIE GRUPOWEJ IMIENNEJ LUB BEZIMIENNEJ - pobierz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - pobierz
Tabela urazów oraz uszczerbków
powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku